Meetin hyödyntäminen etäopetuksessa

Oppilaitoksessasi tai organisaatiossasi voidaan käyttää Google Meetiä ryhmien videokokouksissa.

 • Jos käytössäsi on Classroom, oppilaat ja opettajat saavat oman linkin, jolla voi liittyä videokokouksiin. 
 • Jos käytössäsi on Google Workspace for Education Fundamentals tai Google Workspace for Education Plus, videokokousten maksimikesto on 300 tuntia.

Avaa kaikki  |  Sulje kaikki

Meetin käyttöönotto

Vaihe 1: Laita Meet-videopuhelut päälle

Kun Google Meet ‑palvelu on päällä, käyttäjät voivat liittyä organisaatiosi videokokouksiin. Voit myös antaa käyttäjien luoda videokokouksia.

Huom. Voit edelleen käyttää muita videokonferenssipalveluja, kun Meet on päällä. 

Videokokoukseen liittymisen salliminen

Voit sallia käyttäjille organisaatiosi videokokouksiin liittymisen laittamalla Google Meet ‑palvelun päälle.

 1. Kirjaudu sisään kohteeseen Google-hallintakonsoli.

  Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojatililläsi (sen päätteenä ei ole @gmail.com).

 2. From the Admin console Home page, go to Appsja sittenGoogle Workspaceja sittenGoogle Meet.
 3. Klikkaa Palvelun tila ‑kohdan vieressä olevaa alanuolta "".
 4. Voit soveltaa asetuksia kaikkiin organisaatioihin valitsemalla Käytössä kaikilla tai Pois käytöstä kaikilta ja klikkaamalla sitten Tallenna


  Huom. Tämä ottaa Meetin käyttöön tai poistaa sen käytöstä sekä henkilökunnan että oppilaiden osalta.
 5. (Optional) To turn a service on or off for an organizational unit:

  1. At the left, select the organizational unit.
  2. Select On or Off.
  3. Click Override to keep your setting if the service for the parent organizational unit is changed.
  4. If Overridden is already set for the organizational unit, choose an option:
   • Inherit—Reverts to the same setting as its parent.
   • Save—Saves your new setting (even if the parent setting changes).

  Learn more about organizational structure.

 6. To turn on a service for a set of users across or within organizational units, select an access group. For details, go to turn on a service for a group.
 7. Klikkaa Tallenna.

Uusien videokokousten luomisen salliminen

Voit sallia käyttäjille uusien videokokousten luomisen laittamalla päälle Videopuheluasetuksen Google Meetin asetuksista:

 1. From the Admin console Home page, go to Appsja sittenGoogle Workspaceja sittenGoogle Meet.
 2. Click Meet video settings.

 3. To apply the setting to everyone, leave the top organizational unit selected. Otherwise, select a child organizational unit or a configuration group.

  • Suositus: Valitse ainoastaan opettajia ja henkilökuntaa sisältävät organisaatioyksiköt. Jos käytät Classroomia ja sinulla on vahvistettuja opettajia, voit valita Classroomin opettajaryhmän.

 4. Valitse Videopuhelut.
 5. Valitse Salli käyttäjien soittaa video- ja äänipuheluja ‑valintaruutu.
 6. Klikkaa Tallenna.

Voit päivittää myös esimerkiksi puhelimella osallistumisen asetukset. Lue lisää

Changes typically take effect in minutes, but can take up to 24 hours. For details, go to How changes propagate to Google services.
Vaihe 2: Laita livestriimaus päälle

Suositellaan vain opettajille ja henkilökunnalle

Voit sijoittaa opettajat ja oppilaat eri organisaatioyksiköihin ja soveltaa niihin eri käyttöoikeuksia. Jos käytät Classroomia, voit antaa käyttöoikeuden vahvistettujen Classroom-opettajien ryhmälle.

 1. From the Admin console Home page, go to Appsja sittenGoogle Workspaceja sittenGoogle Meet.
 2. Click Meet video settings.
 3. To apply the setting to everyone, leave the top organizational unit selected. Otherwise, select a child organizational unit or a configuration group.
 4. Klikkaa Suoratoisto.
 5. Valitse Salli kokousten suoratoistaminen ‑valintaruutu.
 6. Klikkaa Tallenna.

Muuta aiheeseen liittyvää

Vaihe 3: Laita kokouksen tallentaminen päälle

Supported editions for this feature: Business Standard and Plus; Enterprise; Education Fundamentals* and Education Plus; Essentials.  Compare your edition

* Users with Education Fundamentals can expect to continue to have access to recordings through June 2021. After July 1st 2021, users will need to have either Education Plus or the Teaching and Learning Upgrade editions to continue using this feature.

Suositellaan vain opettajille ja henkilökunnalle


Voit sijoittaa opettajat ja oppilaat eri organisaatioyksiköihin ja soveltaa niihin eri käyttöoikeuksia. Jos käytät Classroomia, voit antaa käyttöoikeuden vahvistettujen Classroom-opettajien ryhmälle.

 1. From the Admin console Home page, go to Appsja sittenGoogle Workspaceja sittenGoogle Meet.
 2. Click Meet video settings.
 3. To apply the setting to everyone, leave the top organizational unit selected. Otherwise, select a child organizational unit or a configuration group.
 4. Klikkaa Tallennus.
 5. Valitse Salli kokousten tallentaminen ‑valintaruutu.
 6. Klikkaa Tallenna.

Muuta aiheeseen liittyvää

Käyttäjän tai ryhmän käytettävissä olevien Meet-ominaisuuksien katsominen
 1. From the Admin console Home page, go to Appsja sittenGoogle Workspaceja sittenGoogle Meet.
 2. Click the Meet video settings section to expand it.
  The Meet settings page shows the features that are turned on or off for that user, group, or organizational unit.
 3. On the left, select an option.
  • To search by username, click Users and search for the username. Meet settings can’t be changed for an individual user. Instead, add them to an organizational unit or a group that has the correct Meet settings.
  • To search by group, click Groups and search for the group name or email address. To turn a Meet feature on or off for that group, click a setting name, change the setting, and click Override.
  • To search by organizational unit, click Organizational Units and select or search for an organizational unit. To turn a Meet feature on or off for that organizational unit, click a setting name, change the setting and click Override.

Changes typically take effect in minutes, but can take up to 24 hours. For details, go to How changes propagate to Google services.

Related topics

Videokokouksen laadun varmistaminen
 • Myönnä jokaiselle käyttäjälle yksi tili, jotta opettajat ja oppilaat eivät jaa tilejä keskenään. Lue lisää
 • Voit rajoittaa Meetin käyttämää kaistanleveyttä määrittämällä videon oletuslaadun Google-hallintakonsolista. ​Lue lisää
 • Meetin laadunvarmistustyökalun ja Google Meetin toimintalokien avulla hahmotat paremmin Meetin käyttötapoja ja mahdollisia ongelmakohtia. Lue lisää
 • Jos Meet ei ole käytettävissä tai siinä on toimivuusongelmia, tutustu Meetin vianmääritysoppaaseen. Lue lisää

Meetin uudet etäopetusta tukevat ominaisuudet

Läsnäoloraportit moderaattoreille
Google Meetin läsnäoloraporteilla voit seurata, ketkä osallistuvat ryhmän opetukseen.
Meetin käyttö Google Classroomin kanssa

Meet on otettava ryhmän ensisijaisen opettajan käyttöön. 

Classroomissa opettajat voivat luoda kullekin ryhmälle yksilöllisen Meet-linkin, jotta opettajien ja oppilaiden on helppo liittyä ryhmän videokokouksiin. Vain opettajat voivat luoda Meet-linkin. Kaikilla Classroomissa luoduilla Meet-linkeillä on lyhytnimi, jotta opettajien on helppo hallinnoida osallistujia.

Muuta aiheeseen liittyvää

Videokokousten aloittaminen ja niihin liittyminen Gmailissa
Sinun on sallittava videokokousten luominen ja niihin liittyminen, jotta Education-version käyttäjät voivat käyttää Meetiä Gmailin kautta. Lisätietoja saat artikkelista Turn on Meet video calling.
Videokokouksiin liittymisen valvonta
Kokouksen järjestävä opettaja voi päättää, onko osallistujien pyydettävä lupaa liittyä videokokoukseen.
Pikakäyttö-asetus on oletusarvoisesti käytössä. Kun opettaja on aloittanut videokokouksen, hän voi muuttaa asetusta tarpeen mukaan Meetin tietokoneversiossa.
Kun Pikakäyttö on päällä: Kun Pikakäyttö on poissa päältä:
 • Järjestäjän verkkotunnukseen kuuluvat osallistujat voivat liittyä kokoukseen automaattisesti tietokoneella tai mobiililaitteella.
 • Puhelimella soittavat osallistujat voivat liittyä kokoukseen automaattisesti.
 • Kaikki osallistujat voivat soittaa ulos kokouksesta.
 • Kaikkien osallistujien on pyydettävä lupaa liittyä kokoukseen verkkotunnuksesta riippumatta. Tämä koskee myös kokoukseen puhelimella soittavia osallistujia.
 • Google Kalenterin kautta videokokoukseen kutsutut osallistujat voivat liittyä pyytämättä lupaa.
 • Jos joku muu kuin opettaja kutsuu kokouksen aikana uusia osallistujia, näiden on pyydettävä lupaa liittyä kokoukseen.
 • Vain opettaja voi soittaa ulos kokouksesta.

Pikakäyttö on oletuksena päällä. Kun olet aloittanut videokokouksen, voit muuttaa asetusta tarpeen mukaan Meetin tietokoneversiolla.

Vinkki: Jos vaihdat pikakäytön päälle tai pois päältä toistuvissa kokouksissa tai samaa kokouskoodia käyttävissä kokouksissa, asetus tallennetaan tulevia kokouksia varten. Jos laitat Pikakäytön päälle tai pois päältä kertaluontoisessa kokouksessa, pikakokouksessa tai kokouksessa, jolla on lyhytnimi, asetus on jälleen päällä kyseisen kokouksen päätyttyä. 

Muuta aiheeseen liittyvää

Opettajien valvontatyökalut
Jos opettaja on kokouksen järjestäjä tai kokouskalenterin omistaja, vain hän voi tehdä seuraavat asiat:
 • Mykistää tai poistaa osallistujia – Opettajan poistama osallistuja ei voi pyytää videokokoukseen uudelleen liittymistä. Opettajan on kutsuttava hänet takaisin kokoukseen.
 • Nähdä, hyväksyä ja hylätä ulkoisten käyttäjien pyynnöt liittyä kokoukseen – Verkkotunnuksen sisäiset tai ulkopuoliset osallistujat eivät voi pyytää liittymistä videokokoukseen, jos heidän pääsynsä on evätty jo kahdesti.
 • Estää osallistujia 
  • jakamasta näyttöään kokouksen aikana
  • lähettämästä chat-viestejä kokouksen aikana.

Vinkki: Jos otat esitykset tai chatin pois päältä toistuvista kokouksista tai kokouksista, jotka käyttävät samaa kokouskoodia, asetus tallennetaan seuraavaa kokouskertaa varten. Jos otat esitykset tai chatin pois päältä yksittäisestä kokouksesta, pikakokouksesta tai kokouksesta, jolla on lyhytnimi, asetus vaihdetaan takaisin päälle kokouksen päätyttyä.

Muuta aiheeseen liittyvää:

Kokouksen päättäminen ja oppilaiden estäminen liittymästä siihen uudelleen
Tietokonetta käyttävät kokouksen järjestäjät ja moderaattorit voivat päättää kokouksen jokaiselta videopuhelun osallistujalta. Kokouksen päättäminen kaikilta päättää kokouksen ja kaikki osallistujat, myös mobiilikäyttäjät, poistetaan kokouksesta, joten osallistujia ei tarvitse poistaa manuaalisesti.

Opettajien ja oppilaiden perehdyttäminen Meetin käyttöön

Tuki- ja koulutusaineistot
Auta opettajia ja oppilaita perehtymään Meetin käyttöön jakamalla nämä aineistot heille.
Vinkit opettajille
 • Osallistuja voi parantaa videokokouksen laatua poistamalla kameransa käytöstä, jolloin muut näkevät hänen profiilikuvansa.
 • Jos äänenlaatu on heikko, käytä puhelinta audiolähteenä. Lue lisää
 • Jos opetettava ryhmä on suuri, luo livestriimitapahtuma sen sijaan, että pyytäisit oppilaita liittymään interaktiiviseen videokokoukseen. Lue lisää
 • Voit tallentaa oppitunnin ja jakaa sen myöhemmin. Lue lisää
 • Voit aktivoida livestriimiä tai tallennettua kokousta katsovia oppilaita hyväksymällä ja näyttämällä kysymyksiä Google Slidesissa. Lue lisää
 • Voit auttaa kuuroja tai huonokuuloisia oppilaita laittamalla livetekstitykset päälle Meetissä. Lue lisää
 • Tutustu Meetin etäopetuskäytön parhaisiin käytäntöihin. Lue lisää

UKK

Miten kauan Google Meetin premium-ominaisuudet ovat Google Workspace for Education Fundamentals ‑asiakkaiden käytettävissä?
Suurten kokousten ja livestriimauksen maksuttoman käytön kampanja päättyi 30.9.2020. Jotta voit käyttää näitä ominaisuuksia kampanjan jälkeenkin, päivitä Education-tilauksesi. Maksuttomia kokoustallenteita koskevaa kampanjaa pidennetään siihen asti, että uusi tilapäisten tallenteiden ominaisuus julkaistaan myöhemmin vuonna 2020. Tilapäisten tallenteiden avulla kokouksen järjestäjä voi tallentaa ja jakaa kokouksen verkkotunnuksessaan 30 päivän ajan. 
Mitkä ovat Google Meetin järjestelmävaatimukset?
Katso tarkat tiedot Google Meetin käytön edellytykset ‑artikkelista.
Voinko laittaa Google Meetin päälle mutta poistaa chatin käytöstä klassisessa Hangoutsissa?

Kyllä. Voit laittaa Meetin päälle, mutta poistaa klassisen Hangoutsin käytöstä laittamalla Meet-palvelun päälle ja vaihtamalla Google Chatin ja klassisen Hangouts-palvelun asetukseksi Vain chat tai molemmat poissa päältä.

Voinko lisätä Google Meet ‑videokokouksia Outlookista?
Kyllä. Lisätietoja saat Meet-videokokousten lisääminen Outlookiin ‑artikkelista.
Voivatko muiden videokonferenssityökalujen käyttäjät liittyä Google Meet ‑videopuheluihin? Mitä jos olen jo Google Workspace for Education Plus ‑asiakas?
Jos olet ostanut Google Workspace for Education Plus ‑version koko organisaatiollesi, anna opetushenkilökunnan oikeudet niille käyttäjille, joiden haluat saavan tallennuksen ja livestriimauksen kaltaiset ominaisuudet käyttöönsä, ja laita kyseiset ominaisuudet päälle Google-hallintakonsolista. 
Ketkä voivat hyväksyä kokouksen ulkoiset liittymispyynnöt?

Vain kokouksen luonut henkilö tai kalenterin omistaja voi hyväksyä verkkotunnuksen ulkopuoliset pyynnöt liittyä kokoukseen videon välityksellä. Ulkoiset osallistujat eivät voi pyytää liittymistä videokokoukseen, jos heidän pääsynsä on evätty jo kahdesti.

Jos kokouksen järjestäjän on poistuttava ennen kokouksen päättymistä, hänen kannattaa hyväksyä haluamansa pyynnöt ensin. Muut osallistujat eivät voi nähdä tai hyväksyä ulkoisia liittymispyyntöjä kokouksen aikana.

Kokouksen järjestäjä ei voi

 • sallia ulkoisten käyttäjien automaattista liittymistä kokoukseen
 • antaa muiden osallistujien hyväksyä ulkoisten käyttäjien liittymispyyntöjä.
Miksi käyttäjät eivät voi liittyä joihinkin kokouksiin?
Jos sinulla on Education-version tili ja koulusi on perus- tai keskiasteen oppilaitos (K-12), et voi liittyä Google Meet ‑videopuheluihin, jotka on luotu henkilökohtaisella Google-tilillä.
Anonyymit käyttäjät tai sellaiset käyttäjät, jotka eivät ole kirjautuneet Google-tilille, eivät voi liittyä Google Workspace for Education ‑käyttäjien järjestämiin kokouksiin. Käyttäjät voivat kuitenkin edelleen osallistua kokoukseen soittamalla. Jos Google Workspace for Education ‑verkkotunnuksen kokouksiin halutaan päästää anonyymejä käyttäjiä, kyseisen verkkotunnuksen järjestelmänvalvoja voi pyytää poikkeusta ottamalla yhteyttä Google Workspace ‑tukeen
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?