Zahájení videoschůzky pro vzdělávání

Tento článek je určen pro učitele. Článek pro studenty najdete zde.

S Google Meet můžete na počítači nebo mobilním zařízení pořádat videoschůzky v Učebně, Meet, Kalendáři Google a Gmailu.

Aktuální informace o bezplatných prémiových funkcích Meet – Propagační akce na bezplatný přístup k větším schůzkám a živé streamování skončila 30. září 2020. Pokud chcete tyto funkce používat i po skončení propagační akce, upgradujte na G Suite Enterprise pro vzdělávání. Propagační akce na bezplatné záznamy schůzek bude prodloužena, dokud nebude později během roku 2020 spuštěna nová funkce dočasných záznamů. Dočasné záznamy umožní každému hostiteli schůzky, aby schůzku ve své doméně zaznamenal a sdílel po dobu 30 dnů.

Než začnete: tipy k videoschůzkám

Otevřít vše  |  Zavřít vše

Požadavky a doporučené postupy
 • Zkontrolujte, jestli splňujete požadavky služby Meet. Další informace
 • Podívejte se na doporučené postupy pro distanční výuku v Centru pro učitele služby Google for Education. Další informace
 • Vytiskněte si pokyny k zahájení práce s Google Meet. Další informace
Tipy pro oprávnění a připojení
 • Počet lidí, kteří se videoschůzky můžou účastnit, je omezený. Další informace
 • První student nebo učitel, který si videoschůzku otevře (pokud služba Meet v jeho Učebně není vypnutá), se stane organizátorem schůzky, a to i v případě, že se ke schůzce nepřipojí jako první.
 • Když někdo videoschůzku vytvoří v Kalendáři Google, bude organizátorem schůzky bez ohledu na to, kdo se k ní připojí jako první.
 • I když je služba Meet pro studenty vypnutá, mohou si schůzku nahrávat. Pokud tomu chcete zabránit, ověřte u administrátora, zda je toto nastavení pro studenty vypnuto. Další informace
 • Ke schůzkám pořádaným uživateli G Suite pro vzdělávání se nebudou moct připojit anonymní uživatelé ani uživatelé, kteří nejsou přihlášeni k účtu Google. I nadále se ale lze připojit po telefonu. Pokud chtějí administrátoři domény G Suite pro vzdělávání uživatelům povolit anonymní připojení ke své doméně, můžou se obrátit na podporu služby Google Workspace a požádat o výjimku.
 • Externí žádosti o připojení může během videoschůzky schvalovat pouze tvůrce schůzky.
Tipy pro přístupnost a technologie
 • Pokud chcete pomoct neslyšícím nebo nedoslýchavým studentům, zapněte živý přepis do titulků v Meet. Další informace
 • Pokud máte pomalý internet, může se kvalita videoschůzky zlepšit vypnutím kamery. Pokud je nízká kvalita zvuku, můžete pro zvuk použít telefon. Další informace
 • Pokud používáte mobilní zařízení, nainstalujte si aplikaci Google Meet. Další informace
 • Před videoschůzkou si zařízení nabijte. U některých zařízení bez aktivního chlazení, jako jsou tablety a notebooky, může nabíjení během schůzky snížit kvalitu videa.

Vytváření videoschůzek v Učebně

V Učebně můžete nastavovat a pořádat videoschůzky. Pokud chcete v Učebně používat funkce služby Meet, musí váš administrátor G Suite zapnout službu Meet pro vaši školu.

Nastavení videoschůzky v Učebně
Vytvořte jedinečný odkaz na schůzku s přezdívku, pomocí kterého se studenti mohou připojit k videoschůzce kurzu. Vy i vaši studenti můžete pro všechny schůzky kurzu používat stejný odkaz.  
Vytvořit, zobrazit, skrýt nebo resetovat odkaz na schůzku kurzu nebo zahájit videoschůzku v Učebně můžete pouze vy a vaši sekundární učitelé. Tato oprávnění se mohou lišit v závislosti na tom, jak váš administrátor nastavil Meet pro vaši školu.

Vytvoření odkazu na Meet v kurzu

 1. Přejděte na classroom.google.com a klikněte na Přihlásit se.

  Přihlaste se pomocí účtu Google. Například vasejmeno@vaseskola.edu nebo vasejmeno@gmail.comPřečtěte si další informace.

 2. Klikněte na kurza potéNastavení "".
  Kliknutí na Nastavení
 3. V části Obecné klikněte na Vygenerovat odkaz na Meet.
  Vygenerování odkazu na Meet
  Zobrazí se odkaz na Meet pro váš kurz.
 4. Nahoře klikněte na Uložit.

Zobrazení nebo skrytí odkazu na Meet

Studenti, kteří jsou ve stejné doméně jako primární učitel, mohou odkaz na Meet kurzu vidět stránkách StreamPráce v kurzu. Odkaz můžete studentům skrýt, dokud ho nebudete chtít sdílet.

 1. Přejděte na classroom.google.com a klikněte na Přihlásit se.

  Přihlaste se pomocí účtu Google. Například vasejmeno@vaseskola.edu nebo vasejmeno@gmail.comPřečtěte si další informace.

 2. Klikněte na kurza potéNastavení "".
 3. Vedle možnosti Viditelné pro studenty vyberte jednu z možností:
  • Pokud chcete odkaz na Meet studentům skrýt, kliknutím nastavte přepínač na Vypnuto   "".
  • Pokud chcete, aby studenti odkaz na Meet viděli, kliknutím nastavte přepínač na Zapnuto "".
   Zobrazení odkazu na Meet
 4. Nahoře klikněte na Uložit.

Zkopírování odkazu na Meet

Odkaz na Meet můžete zkopírovat a vložit do úkolu, otázky nebo zprávy.

 1. Přejděte na classroom.google.com a klikněte na Přihlásit se.

  Přihlaste se pomocí účtu Google. Například vasejmeno@vaseskola.edu nebo vasejmeno@gmail.comPřečtěte si další informace.

 2. Klikněte na kurza potéNastavení "".
 3. Vedle odkazu na Meet klikněte na šipku dolů ""a potéKopírovat.
  Kliknutí na šipku dolů

Resetování odkazu na Meet

Pokud máte s odkazem problémy, můžete ho resetovat a získat nový. Po resetování odkazu nebude starý odkaz fungovat.

 1. Přejděte na classroom.google.com a klikněte na Přihlásit se.

  Přihlaste se pomocí účtu Google. Například vasejmeno@vaseskola.edu nebo vasejmeno@gmail.comPřečtěte si další informace.

 2. Klikněte na kurza potéNastavení ""
 3. Vedle odkazu na Meet klikněte na šipku dolů ""a potéObnovit.
  Kliknutí na šipku dolů

Přidání odkazu na Meet do oznámení

 1. Zkopírujte odkaz na Meet (podle pokynů výše).
 2. Na stránce Stream klikněte na Sdílejte něco se svým kurzem.
 3. Zadejte oznámení a dole klikněte na Přidata potéOdkaz "".
 4. Vložte odkaz na Meeta potéklikněte na Přidat odkaz.
 5. Klikněte na Přidat.

  Poznámka: Příspěvek můžete také naplánovat na později nebo jej uložit jako koncept. Podrobnosti najdete v článku Přidání, naplánování nebo uložení konceptu oznámení.

Přidání odkazu na Meet do úkolu nebo otázky

 1. Zkopírujte odkaz na Meet (podle pokynů výše).
 2. Na stránce Práce v kurzu klikněte na Vytvořita potéÚkol nebo Otázka.
 3. V podrobnostech úkolu nebo otázky klikněte na Přidata potéOdkaz "".
 4. Vložte odkaz na Meeta potéklikněte na Přidat odkaz.
 5. Klikněte na Zadat nebo Položit.

  Poznámka: Příspěvek můžete také naplánovat na později nebo jej uložit jako koncept. Podrobnosti najdete v článku Přidání, naplánování nebo uložení konceptu úkolu.

Zahájení videoschůzky v Učebně

Poznámka: Když kliknete na odkaz na Meet, zahájíte schůzku. Studenti se budou moct ke schůzce připojit, než se k ní připojíte vy.

 1. Přejděte na classroom.google.com a klikněte na Přihlásit se.

  Přihlaste se pomocí účtu Google. Například vasejmeno@vaseskola.edu nebo vasejmeno@gmail.comPřečtěte si další informace.

 2. Klikněte na kurz.
 3. Vyberte některou z těchto možností:
  • V horní části stránky Stream pod kódem kurzu klikněte na odkaz na Meet.
   Click Meet link
  • V horní části stránky Práce v kurzu klikněte na Meet.

   Pokud možnost Meet nevidíte, zkontrolujte, zda je odkaz viditelný studentům (pokyny najdete výše).

  • V otázce nebo úkolu klikněte na odkaz na videoschůzku kurzu.
   Click Meet link
 4. Před připojením ke schůzce nahoře v Meet zkontrolujte, jestli jste přihlášeni ke svému účtu pro Učebnu. Pokud ne, klikněte na Přepnout účeta potévyberte svůj účet pro Učebnu nebo se k němu přihlaste.
 5. Klikněte na Připojit se.
 6. Pokud jste první, kdo se ke schůzce připojuje, uvidíte okno pro pozvání ostatních. Pokud nepotřebujete nikoho pozvat ani sdílet odkaz na schůzku, můžete toto okno zavřít.

Zahájení videoschůzky v jiných aplikacích

Viceschůzku můžete vytvořit, zahájit a připojit se k ní v Google Meet, Kalendáři Google a Gmailu.

Zahájení videoschůzky v Meet

V Meet můžete zahájit schůzku rovnou bez přípravy nebo schůzku, kterou jste si předem nastavili. Po zahájení schůzky můžete informace o připojení sdílet se studenty v příspěvku nebo zprávě v Učebně.

Tip: Pokud chcete mít větší kontrolu, vytvořte si pro videoschůzku přezdívku. Pokud jste poslední člověk, který schůzku s přezdívkou opustil, nemohou se studenti znovu připojit.

Okamžité zahájení schůzky

 1. Přejděte na meet.google.com a přihlaste se pomocí účtu pro Učebnu.
  Pokud jste již přihlášeni pomocí jiného účtu, klikněte nahoře na svůj profila potéPřepnout účeta potévyberte svůj účet pro Učebnu nebo se k němu přihlaste.  
 2. Klikněte na Zahájit schůzku nebo se připojita potévyberte možnost:
  • Pokud chcete vytvořit schůzku s přezdívkou, zadejte přezdívkua potéklikněte na Pokračovat.
  •  Pokud chcete vytvořit schůzku bez přezdívky, klikněte na Pokračovat.
 3. Klikněte na Připojit se
 4. (Volitelné) Pokud chcete sdílet přezdívku schůzky, vložte ji do zprávy nebo do oznámení, úkolu nebo otázky v Učebně.
 5. (Volitelné) Pokud chcete sdílet další informace pro připojení, vyberte některou z možností:
  • Klikněte na Kopírovat informace pro připojenía potévložte informace do zprávy nebo příspěvku v Učebně.
   Pokud možnost Kopírovat informace pro připojení nevidíte, v levém dolním rohu klikněte na šipku nahoru "".
  •  Klikněte na Přidat lidi ""a potézadejte jména nebo e-mailové adresya potéklikněte na Odeslat e-mail 
   Pokud možnost Přidat lidi "" nevidíte, nahoře klikněte na Lidé ""a potéPřidat lidi"".

Zahájení dříve nastavené schůzky

 1. Přejděte na meet.google.com.
 2. Přihlaste se pomocí účtu pro Učebnu.
 3. Vyberte některou z těchto možností:
  • Pokud chcete schůzku s přezdívkou, klikněte na Zahájit schůzku nebo se připojita potézadejte přezdívku.
  • V seznamu schůzek klikněte na schůzku.
 4. Klikněte na Připojit se.

  Poznámka: Pokud jste hostům poslali zprávu s odkazem na schůzku, mohou se k videoschůzce připojit kliknutím na odkaz ve zprávě.

Opuštění schůzky 

 • Klikněte na okno schůzkya potéOpustit hovor "".
Zahájení videoschůzky v Kalendáři  

Videoschůzku můžete vytvořit v Kalendáři a pozvat studenty, aby se připojili. K události můžete také přidat živé streamování pouze k zobrazení pro až 100 000 uživatelů.

Poznámka: Než vytvoříte událost v kalendáři někoho jiného nebo událost do jeho kalendáře přenesete, musíte dobře znát zásady videokonference.

Související témata

Zahájení videoschůzky v Gmailu

You can start or join video meetings in Gmail on your computer or mobile device. When you’re in the meeting, you can invite people to join you.

Note: If you’re a G Suite for Education user, to use Meet in Gmail, your G Suite administrator must turn on permissions to create and join video meetings.

Související témata

Správa účastníků videoschůzky

Jako organizátor schůzky můžete měnit způsob, jak se lidé mohou videoshůzky účastnit.

Řízení přístupu k videoschůzce
Jako organizátor schůzky můžete rozhodnout, zda účastníci musí požádat o připojení ke schůzce.
Když je zapnutý Rychlý přístup: Když je vypnutý Rychlý přístup:
 • Účastníci z vaší domény se mohou ke schůzce automaticky připojit pomocí počítače nebo mobilního zařízení.
 • Účastníci, kteří se ke schůzce připojí po telefonu, se mohou připojit automaticky.
 • Připojit ke schůzce někoho po telefonu může kterýkoli účastník.
 • Všichni účastníci ve vaší doméně i mimo ni musí o připojení ke schůzce požádat. Platí to i pro lidi, kteří se ke schůzce připojují po telefonu.
 • Lidé, kteří jsou ke schůzce pozváni někým jiným než vámi, musí o připojení ke schůzce požádat.
 • Připojit někoho ke schůzce po telefonu můžete pouze vy.

Ve výchozím nastavení je Rychlý přístup zapnutý. Jakmile videoschůzku zahájíte, můžete toto nastavení pomocí služby Meet na počítači kdykoli měnit. Nastavení platí pouze pro videoschůzku, které se účastníte. Pokud je videoschůzka součástí opakující se události Kalendáře, u budoucích událostí ze série se změna nastavení neprojeví.

Rychlý přístup zapnete nebo vypnete takto:

 1. Ve spodní části schůzky klikněte na Ovládací prvky hostitele "".
 2. Vedle možnosti Rychlý přístup kliknutím nastavte přepínač na Zapnuto "" nebo Vypnuto "".
Vypnutí zvuku účastníka nebo jeho odstranění
Pokud chcete vypnout zvuk účastníka nebo jej odstranit, musíte být tvůrcem schůzky nebo vlastníkem kalendáře, ve kterém byla schůzka vytvořena.
Jestliže některého účastníka odstraníte, už nebude moct o připojení k videoschůzce požádat.
Ve službě Meet během videoschůzky:
 1. Nahoře klikněte na Lidé "".
 2. Vedle jména studenta klikněte na šipku dolů ""a potévyberte možnost:
  • Pokud chcete vypnout zvuk studenta, klikněte na Vypnout zvuk ""a potéVypnout zvuk.
  • Pokud chcete studenta odstranit, klikněte na Odstranit ""a potéOdstranit.
Opětovné pozvání odstraněného účastníka
Pokud jste účastníka z videoschůzky odstranili, můžete ho znovu pozvat.
Ve službě Meet během videoschůzky:
 1. Nahoře klikněte na Lidé "".
 2. Klikněte na Přidat lidi ""a potézadejte e-mail účastníka.
 3. Klikněte na Odeslat e-mail.

  Po odeslání e-mailu se účastník může ke schůzce připojit pomocí vaší pozvánky nebo původního odkazu.

Schválení nebo zamítnutí žádosti o připojení ke schůzce
Žádosti o připojení ke schůzce, které nepocházejí z vaší domény, může zobrazit a schválit pouze tvůrce schůzky. Tvůrce schůzky by schůzku neměl opustit, aby mohl externí žádosti schvalovat.
Lidé z domény i mimo doménu vaší školy, kterým už byl vstup na schůzku dvakrát zamítnut, nemůžou o připojení k videoschůzce požádat.
Ve službě Meet během videoschůzky:
 1. Když se v okně schůzky zobrazí žádost o připojení, klikněte na Přijmout nebo Odmítnout.
Zabránění studentům v opětovném připojení ke schůzce

Pokud chcete zabránit tomu, aby se studenti ke schůzce po jejím skončení znovu připojili, můžete vytvořit schůzku s přezdívkou. Pokud jste poslední, kdo schůzku s přezdívkou opustil, pak se k ní studenti nemohou znovu připojit. 

Než schůzku opustíte, můžete zbývající studenty odstranit.

Zabránění, aby studenti sdíleli svou obrazovku
Toto nastavení můžete změnit pouze na počítači.
Můžete zajistit, abyste obrazovku mohli sdílet pouze vy, organizátor schůzky. Toto nastavení zabrání účastníkům sdílet obrazovku počítače nebo mobilního zařízení. Zvolené nastavení se použije pouze na schůzku, které se účastníte. Na opakované budoucí události nemá vliv.
 1. Ve spodní části schůzky klikněte na Ovládací prvky hostitele.
 2. Vedle možnosti Sdílení obrazovky kliknutím nastavte přepínač na Vypnuto "".

Poznámka: Pokud ovládací prvek zapnout nebo vypnout nejde, možná bude potřeba vypnout rozšíření pro Chrome pro službu Meet. Pokyny najdete v článku Instalace a správa rozšíření.

Zabránění studentům v chatování během schůzky
Toto nastavení můžete změnit pouze na počítači.
Můžete zajistit, abyste zprávy v chatu mohli posílat jen vy, organizátor schůzky. Toto nastavení umožňuje účastníkům na počítačích nebo mobilních zařízení chatové zprávy číst, ale ne posílat. Zvolené nastavení se použije pouze na schůzku, které se účastníte. Na opakované budoucí události nemá vliv.
 1. Ve spodní části schůzky klikněte na Ovládací prvky hostitele.
 2. Vedle možnosti Odesílání chatových zpráv kliknutím nastavte přepínač na Vypnuto "".

Poznámka: Pokud ovládací prvek zapnout nebo vypnout nejde, možná bude potřeba vypnout rozšíření pro Chrome pro službu Meet. Pokyny najdete v článku Instalace a správa rozšíření.

Používání dalších funkcí Meet

Zobrazení prezenční listiny schůzky

Po skončení videoschůzky s alespoň 5 účastníky obdrží moderátor schůzky e-mail s prezenční listinou v příloze.
Důležité: Prezenční listiny mohou v současnosti ve službě Google Meet dostávat pouze moderátoři G Suite Enterprise pro vzdělávání. Moderátorem se stane kdokoli, kdo schůzku naplánuje nebo zahájí. Schůzka může mít vždy jen jednoho moderátora. Pokud schůzku převedete nebo ji naplánujete do kalendáře jiného uživatele, může se tento uživatel stát moderátorem.

Zobrazení prezenční listiny

 1. Otevřete e-mailový účet, který používáte pro Učebnu.
 2. V e-mailu s prezenční listinou klikněte na listinu v příloze.

Co listina obsahuje?

Listina je soubor ve formátu CSV a obsahuje tyto informace:

 1. Jméno účastníka
  • Když se někdo připojí po telefonu, místo jména bude uvedena část telefonního čísla.
 2. E-mail účastníka
 3. Doba, po kterou byl účastník v hovoru přítomen, včetně časových razítek s časem prvního připojení k hovoru a časem jeho opuštění. 
  • Pokud je někdo z hovoru vykázán, zaznamená se jako čas, kdy hovor opustil, časové razítko vykázání.
  • Pokud se někdo v průběhu hovoru opakovaně odpojí a znovu připojí, nebudou uvedena všechna časová razítka, ale celková doba, po kterou se hovoru účastnil.

Poznámka: Organizátoři schůzek získají prezenční listiny pro všechny schůzky, včetně těch, které byly zahájeny z Učebny nebo webu meet.google.com.

Používání funkce Dotazy ve službě Meet

Tato funkce je dostupná učitelům a studentům s licencí G Suite Enterprise pro vzdělávání. Funkce se dá použít jen v případě, že moderátoři a účastníci používají webovou verzi služby Meet.
Dotazy může klást každý účastník schůzky. Dotazy se zobrazují, dokud nebudou smazány nebo skryty. Moderátor po ukončení schůzky získá podrobný přehled všech dotazů.
Moderátorem se stane kdokoli, kdo schůzku naplánuje nebo zahájí. Schůzka může mít vždy jen jednoho moderátora. Pokud schůzku převedete nebo ji naplánujete do kalendáře jiného uživatele, může se tento uživatel stát moderátorem.

Zapnutí funkce Dotazy

Abyste tuto funkci mohli používat, musí ji moderátor zapnout.

 1. V pravém horním rohu schůzky klikněte na Aktivity.
 2. Klikněte na Dotazya potéZapnout dotazy.

Zadání dotazu

Když položíte dotaz, mohou účastníci ve schůzce dostat oznámení.

 1. V pravém horním rohu schůzky klikněte na Aktivitya potéDotazy.
 2. Vpravo dole klikněte na Zeptejte se.
 3. Zadejte dotaza potéklikněte na Přidat.
  Poznámka: Účastníci mohou dotaz zodpovědět ústně nebo odpověď přidat v chatu schůzky.  

Zobrazení a správa dotazů

Dotazy můžete filtrovat, označit jako zodpovězené a skrýt. Filtrování je možné pouze v moderátorově zobrazení.

 1. Na schůzce klikněte na Aktivitya potéOtázky.
 2. Pokud chcete dotazy filtrovat, vedle možnosti Všechny dotazy klikněte na šipku dolů ""a potévyberte jednu z možností:
  • Všechny dotazy
  • Nezodpovězené dotazy
  • Zodpovězené dotazy
  • Skryté dotazy
   Poznámka: Účastníci mohou filtrovat pouze všechny dotazy nebo dotazy, které položili.
 3. Pokud chcete dát dotazu hlas, klikněte u něj na Dát hlas "".
 4. Pokud chcete dotaz označit jako zodpovězený, klikněte u dotazu na Zodpovězeno "".
  Tip: Označte dotaz jako zodpovězený, aby účastníci věděli, že byl zodpovězen.
 5. Pokud chcete dotaz skrýt, klikněte na Skrýt "".
 6. Pokud chcete dotazy seřadit podle oblíbenosti nebo chronologicky, vedle možnosti Oblíbené klikněte na šipku dolů "" a vyberte jednu z možností.
 7. Pokud chcete dotaz smazat, klikněte u něj na Smazat "".
  Poznámka: Moderátoři mohou smazat dotaz od kohokoli. Účastníci mohou smazat pouze vlastní dotaz. Moderátor uvidí všechny smazané dotazy a to, kdo je položil, v přehledu dotazů, který obdrží e-mailem po schůzce.

Zobrazení přehledu dotazů

Po skončení schůzky moderátor obdrží e-mail s přehledem dotazů. Přehled obsahuje všechny položené, skryté nebo smazané dotazy ze schůzky včetně jmen účastníků.

 1. Otevřete e-mail s přehledem dotazů.
 2. Klikněte na přehled v příloze.

Související téma

Vytvoření ankety ve službě Meet

Poznámka: Tato funkce je dostupná učitelům a studentům s licencí G Suite Enterprise pro vzdělávání. Pokud chcete spustit anketu nebo v ní odpovědět, použijte webovou verzi služby Meet.
Jako moderátor schůzek můžete vytvářet ankety, ve kterých mohou účastníci hlasovat.
Moderátorem se stane kdokoli, kdo schůzku naplánuje nebo zahájí. Schůzka může mít vždy jen jednoho moderátora. Pokud schůzku převedete nebo ji naplánujete do kalendáře jiného uživatele, může se tento uživatel stát moderátorem.
Po skončení schůzky moderátor automaticky obdrží e-mail s přehledem výsledků ankety. Přehled obsahuje jména a odpovědi účastníků.

Vytvoření ankety

 1. V pravém horním rohu schůzky klikněte na Aktivitya potéAnketya potéZahájit anketu.
 2. Zadejte otázku a přidejte možnosti hlasování.
 3. Vyberte některou z těchto možností:
  • Pokud chcete anketu přidat, klikněte na Spustit.
  • Pokud chcete anketu uložit, abyste ji mohli spustit později, klikněte na Uložit.
   Tip: Ankety, které uložíte, zůstanou uvedené v sekci Ankety.

Moderování ankety

 1. V pravém horním rohu schůzky klikněte na Aktivitya potéAnkety.
 2. (Volitelné) Pokud chcete, aby účastníci viděli výsledky ankety, vedle možnosti Zobrazit všem výsledky kliknutím nastavte přepínač do polohy Zapnuto "".
 3. (Volitelné) Pokud chcete anketu zavřít a zabránit dalším odpovědím, klikněte na Ukončit anketu.
  Poznámka: Účastníci si mohou anketu stále zobrazit.
 4. Pokud chcete anketu trvale smazat ze seznamu anket, klikněte na Smazat "".
  Poznámka: Smazané ankety nemůže nikdo zobrazit.

Zobrazení přehledu anket

Po skončení schůzky moderátor obdrží e-mail s přehledem všech anket ze schůzky. Přehled obsahuje jména a odpovědi účastníků schůzky.

 1. Otevřete e-mail s přehledem anket.
 2. Klikněte na přehled v příloze.

Související téma

 

 

Související témata

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?