Zahájení videoschůzky pro vzdělávání

Tento článek je určen pro učitele. Článek pro studenty najdete zde.


S Google Meet můžete na počítači nebo mobilním zařízení pořádat videoschůzky v Učebně, službě Meet, Kalendáři Google a Gmailu.

Než začnete: tipy k videoschůzkám

Otevřít vše  |  Zavřít vše

Požadavky a doporučené postupy
 • Zkontrolujte, jestli splňujete požadavky služby Meet. Další informace
 • Podívejte se na doporučené postupy pro distanční výuku v Centru pro učitele služby Google for Education. Další informace
 • Vytiskněte si pokyny k zahájení práce s Google Meet. Další informace
Tipy pro oprávnění a připojení
 • Počet lidí, kteří se videoschůzky můžou účastnit, je omezený. Další informace
 • První student nebo učitel, který si videoschůzku otevře (pokud služba Meet v jeho Učebně není vypnutá), se stane organizátorem schůzky, a to i v případě, že se ke schůzce nepřipojí jako první.
 • Když někdo videoschůzku vytvoří v Kalendáři Google, bude organizátorem schůzky bez ohledu na to, kdo se k ní připojí jako první.
 • I když je služba Meet pro studenty vypnutá, mohou si schůzku nahrávat. Pokud tomu chcete zabránit, ověřte u administrátora, zda je toto nastavení pro studenty vypnuto. Další informace
 • Ke schůzkám pořádaným uživateli Google Workspace for Education se nebudou moct připojit anonymní uživatelé ani uživatelé, kteří nejsou přihlášeni k účtu Google. I nadále se ale lze připojit po telefonu. Pokud chtějí administrátoři domény Google Workspace for Education uživatelům povolit anonymní připojení ke své doméně, můžou se obrátit na podporu služby Google Workspace a požádat o výjimku.
 • Externí žádosti o připojení může během videoschůzky schvalovat pouze tvůrce schůzky.
Tipy pro přístupnost a technologie
 • Pokud chcete pomoct neslyšícím nebo nedoslýchavým studentům, zapněte živý přepis do titulků v Meet. Další informace
 • Pokud máte pomalý internet, může se kvalita videoschůzky zlepšit vypnutím kamery. Pokud je nízká kvalita zvuku, můžete pro zvuk použít telefon. Další informace
 • Pokud používáte mobilní zařízení, nainstalujte si aplikaci Google Meet. Další informace
 • Před videoschůzkou si zařízení nabijte. U některých zařízení bez aktivního chlazení, jako jsou tablety a notebooky, může nabíjení během schůzky snížit kvalitu videa.

Vytváření videoschůzek v Učebně

V Učebně můžete nastavovat a pořádat videoschůzky. Pokud chcete v Učebně používat funkce služby Meet, musí váš administrátor G Suite zapnout službu Meet pro vaši školu.

Nastavení videoschůzky v Učebně
Vytvořte jedinečný odkaz na schůzku s přezdívkou, pomocí kterého se studenti mohou připojit k videoschůzce kurzu. Vy i vaši studenti můžete pro všechny schůzky kurzu používat stejný odkaz.
Vytvořit, zobrazit, skrýt nebo resetovat odkaz na schůzku kurzu nebo zahájit videoschůzku v Učebně můžete pouze vy a vaši sekundární učitelé. Tato oprávnění se mohou lišit v závislosti na tom, jak váš administrátor nastavil Meet pro vaši školu.

Vytvoření odkazu na Meet v kurzu

 1. Přejděte na classroom.google.com a klikněte na Přihlásit se.

  Přihlaste se pomocí účtu Google. Například vasejmeno@vaseskola.edu nebo vasejmeno@gmail.comPřečtěte si další informace.

 2. Klikněte na kurza potéNastavení "".
  Kliknutí na Nastavení
 3. V části Obecné klikněte na Vygenerovat odkaz na Meet.
  Vygenerování odkazu na Meet
  Zobrazí se odkaz na Meet pro váš kurz.
 4. Nahoře klikněte na Uložit.

Zobrazení nebo skrytí odkazu na Meet

Studenti, kteří jsou ve stejné doméně jako primární učitel, mohou odkaz na Meet kurzu vidět stránkách StreamPráce v kurzu. Odkaz můžete studentům skrýt, dokud ho nebudete chtít sdílet.

 1. Přejděte na classroom.google.com a klikněte na Přihlásit se.

  Přihlaste se pomocí účtu Google. Například vasejmeno@vaseskola.edu nebo vasejmeno@gmail.comPřečtěte si další informace.

 2. Klikněte na kurz a poté Nastavení "".
 3. Vedle možnosti Viditelné pro studenty vyberte jednu z možností:
  • Pokud chcete odkaz na Meet studentům skrýt, kliknutím nastavte přepínač na Vypnuto   "".
  • Pokud chcete, aby studenti odkaz na Meet viděli, kliknutím nastavte přepínač na Zapnuto "".
   Zobrazení odkazu na Meet
 4. Nahoře klikněte na Uložit.

Zkopírování odkazu na Meet

Odkaz na Meet můžete zkopírovat a vložit do úkolu, otázky nebo zprávy.

 1. Přejděte na classroom.google.com a klikněte na Přihlásit se.

  Přihlaste se pomocí účtu Google. Například vasejmeno@vaseskola.edu nebo vasejmeno@gmail.comPřečtěte si další informace.

 2. Klikněte na kurza potéNastavení "".
 3. Vedle odkazu na Meet klikněte na šipku dolů ""a potéKopírovat.
  Kliknutí na šipku dolů

Resetování odkazu na Meet

Pokud máte s odkazem problémy, můžete ho resetovat a získat nový. Po resetování odkazu nebude starý odkaz fungovat.

 1. Přejděte na classroom.google.com a klikněte na Přihlásit se.

  Přihlaste se pomocí účtu Google. Například vasejmeno@vaseskola.edu nebo vasejmeno@gmail.comPřečtěte si další informace.

 2. Klikněte na kurza potéNastavení "".
 3. Vedle odkazu na Meet klikněte na šipku dolů ""a potéResetovat.
  Kliknutí na šipku dolů

Přidání odkazu na Meet do oznámení

 1. Zkopírujte odkaz na Meet (podle pokynů výše).
 2. Na stránce Stream klikněte na Sdílejte něco se svým kurzem.
 3. Zadejte oznámení a dole klikněte na Přidat a poté Odkaz "".
 4. Vložte odkaz na Meet a poté klikněte na Přidat odkaz.
 5. Klikněte na Přidat.

  Poznámka: Příspěvek můžete také naplánovat na později nebo jej uložit jako koncept. Podrobnosti najdete v článku Přidání, naplánování nebo uložení konceptu oznámení.

Přidání odkazu na Meet do úkolu nebo otázky

 1. Zkopírujte odkaz na Meet (podle pokynů výše).
 2. Na stránce Práce v kurzu klikněte na Vytvořit a potéÚkol nebo Otázka.
 3. V podrobnostech úkolu nebo otázky klikněte na Přidat a poté Odkaz "".
 4. Vložte odkaz na Meet a poté klikněte na Přidat odkaz.
 5. Klikněte na Zadat nebo Položit.

  Poznámka: Příspěvek můžete také naplánovat na později nebo jej uložit jako koncept. Podrobnosti najdete v článku Přidání, naplánování nebo uložení konceptu úkolu.

Zahájení videoschůzky v Učebně

Poznámka: Když kliknete na odkaz na Meet, zahájíte schůzku. Studenti se budou moct ke schůzce připojit, než se k ní připojíte vy.

 1. Přejděte na classroom.google.com a klikněte na Přihlásit se.

  Přihlaste se pomocí účtu Google. Například vasejmeno@vaseskola.edu nebo vasejmeno@gmail.comPřečtěte si další informace.

 2. Klikněte na kurz.
 3. Vyberte některou z těchto možností:
  • V horní části stránky Stream pod kódem kurzu klikněte na odkaz na Meet.
   Click Meet link
  • V horní části stránky Práce v kurzu klikněte na Meet.

   Pokud možnost Meet nevidíte, zkontrolujte, zda je odkaz viditelný studentům (pokyny najdete výše).

  • V otázce nebo úkolu klikněte na odkaz na videoschůzku kurzu.
   Click Meet link
 4. Před připojením ke schůzce nahoře v Meet zkontrolujte, jestli jste přihlášeni ke svému účtu pro Učebnu. Pokud ne, klikněte na Přepnout účet a poté vyberte svůj účet pro Učebnu nebo se k němu přihlaste.
 5. Klikněte na Připojit se.
 6. Jste-li první, kdo se ke schůzce připojuje, uvidíte okno pro pozvání ostatních. Pokud nepotřebujete nikoho pozvat ani sdílet odkaz na schůzku, můžete toto okno zavřít.

Zahájení videoschůzky v jiných aplikacích

Viceschůzku můžete vytvořit, zahájit a připojit se k ní v Google Meet, Kalendáři Google a Gmailu.

Zahájení videoschůzky v Meet

V Meet můžete zahájit schůzku rovnou bez přípravy nebo schůzku, kterou jste si předem nastavili. Po zahájení schůzky můžete informace o připojení sdílet se studenty v příspěvku nebo zprávě v Učebně.

Tip: Pokud chcete mít větší kontrolu, vytvořte si pro videoschůzku přezdívku. Jste-li poslední člověk, který schůzku s přezdívkou opustil, nemohou se studenti znovu připojit.

Okamžité zahájení schůzky

 1. Přejděte na meet.google.com a přihlaste se pomocí účtu pro Učebnu.
  Pokud jste již přihlášeni pomocí jiného účtu, klikněte nahoře na svůj profil a poté Přepnout účet a potévyberte svůj účet pro Učebnu nebo se k němu přihlaste.
 2. Klikněte na Zahájit schůzku nebo se připojit a poté vyberte možnost:
  • Pokud chcete vytvořit schůzku s přezdívkou, zadejte přezdívku a poté klikněte na Pokračovat.
  • Pokud chcete vytvořit schůzku bez přezdívky, klikněte na Pokračovat.
 3. Klikněte na Připojit se.
 4. (Volitelné) Pokud chcete sdílet přezdívku schůzky, vložte ji do zprávy nebo do oznámení, úkolu nebo otázky v Učebně.
 5. (Volitelné) Pokud chcete sdílet další informace pro připojení, vyberte některou z možností:
  • Klikněte na Kopírovat informace pro připojení a poté vložte informace do zprávy nebo příspěvku v Učebně.
   Pokud možnost Kopírovat informace pro připojení nevidíte, v levém dolním rohu klikněte na šipku nahoru "".
  • Klikněte na Přidat lidi "" a poté zadejte jména nebo e-mailové adresy a poté klikněte na Odeslat e-mail 
   Pokud možnost Přidat lidi "" nevidíte, nahoře klikněte na Lidé "" a poté Přidat lidi "".

Zahájení dříve nastavené schůzky

 1. Přejděte na meet.google.com.
 2. Přihlaste se pomocí účtu pro Učebnu.
 3. Vyberte některou z těchto možností:
  • Pokud chcete schůzku s přezdívkou, klikněte na Zahájit schůzku nebo se připojit a poté zadejte přezdívku.
  • V seznamu schůzek klikněte na schůzku.
 4. Klikněte na Připojit se.

  Poznámka: Pokud jste hostům poslali zprávu s odkazem na schůzku, mohou se k videoschůzce připojit kliknutím na odkaz ve zprávě.

Opuštění schůzky

 • Klikněte na okno schůzky a poté Opustit hovor "".
Zahájení videoschůzky v Kalendáři

Videoschůzku můžete vytvořit v Kalendáři a pozvat studenty, aby se připojili. K události můžete také přidat živé streamování pouze k zobrazení pro až 100 000 uživatelů.

Poznámka: Než vytvoříte událost v kalendáři někoho jiného nebo událost do jeho kalendáře přenesete, musíte dobře znát zásady videokonference.

Související témata

Zahájení videoschůzky v Gmailu

V Gmailu na počítači nebo mobilním zařízení můžete zahájit videoschůzky nebo se k nim připojit. Když se účastníte schůzky, můžete pozvat lidi, aby se k vám připojili.

Tip: Pokud jste uživateli služby Google Workspace for Education a chcete používat službu Meet v Gmailu, administrátor Google Workspace vám musí zapnout oprávnění vytvářet videoschůzky a připojovat se k nim.

Související témata

Správa účastníků videoschůzky

Jako organizátor schůzky můžete měnit způsob, jak se lidé mohou videoshůzky účastnit.

Řízení přístupu k videoschůzce

Řízení přístupu k videoschůzce

Jako organizátor schůzky můžete pomocí funkce Rychlý přístup nastavit, zda budou účastníci muset o připojení k videohovoru požádat.

Když je zapnutý Rychlý přístup:

Když je vypnutý Rychlý přístup:

 • Účastníci z vaší domény se mohou ke schůzce automaticky připojit pomocí počítače nebo mobilního zařízení.
 • Účastníci, kteří se ke schůzce připojují po telefonu, se můžou také připojit automaticky.
 • Připojit ke schůzce někoho po telefonu může kterýkoli účastník.
 • Všichni účastníci, bez ohledu na to, zda pocházejí z vaší organizace, musí o připojení ke schůzce požádat. Platí to i pro osoby, které se ke schůzce připojují po telefonu.
 • Lidé, které během schůzky pozve někdo jiný než vy, musí o připojení také požádat.
 • Připojit někoho ke schůzce po telefonu můžete pouze vy.

Rychlý přístup je ve výchozím nastavení zapnutý. Poté, co videoschůzku zahájíte, můžete toto nastavení ve službě Meet na počítači kdykoli měnit.

Tip: Pokud zapnete nebo vypnete rychlý přístup u opakujících se schůzek, které opětovně používají stejný kód pro připojení, uloží se toto nastavení pro budoucí schůzky. U jednorázových schůzek, schůzek s přezdívkou nebo okamžitých schůzek se rychlý přístup po skončení vrátí do výchozího nastavení a zase se zapne.

Rychlý přístup zapnete nebo vypnete takto:

V průběhu schůzky

 1. Dole klikněte na ikonu ovládání pro moderátora .
 2. Vedle možnosti Rychlý přístup kliknutím nastavte přepínač na Zapnuto "" nebo Vypnuto ""

V Kalendáři Google

Přejděte na calendar.google.com a vyberte jednu z možností:

 • Vytvořte novou událost
 1. Vytvořte novou událost a poté klikněte na Přidat videokonferenci v Google Meet.
 2. Vpravo klikněte na Změnit nastavení konferencí Settings
 3. Zaškrtněte políčko vedle možnosti Rychlý přístup a poté klikněte na Uložit.  
 4. Podle potřeby událost nastavte.
 • Aktualizujte existující událost
 1. Klikněte na schůzku a poté klikněte na ikonu tužky Edit
 2. V podrobnostech o události klikněte na Změnit nastavení konferencí Settings
 3. Zaškrtněte políčko vedle možnosti Rychlý přístup a poté klikněte na Uložit.
Vypnutí zvuku účastníka nebo jeho odstranění
Pokud chcete účastníkovi vypnout zvuk nebo jej odstranit, musíte být tvůrcem schůzky nebo vlastníkem kalendáře, ve kterém byla schůzka vytvořena.
Jestliže některého účastníka odstraníte, už nebude moct o připojení k videoschůzce požádat.
Ve službě Meet během videoschůzky:
 1. Nahoře klikněte na Lidé "".
 2. Vedle jména studenta klikněte na šipku dolů ""a poté vyberte možnost:
  • Pokud chcete vypnout zvuk studenta, klikněte na Vypnout zvuk ""a poté Vypnout zvuk.
  • Pokud chcete studenta odstranit, klikněte na Odstranit ""a poté Odstranit.
Opětovné pozvání odstraněného účastníka
Pokud jste účastníka z videoschůzky odstranili, můžete ho znovu pozvat.
Ve službě Meet během videoschůzky:
 1. Nahoře klikněte na Lidé "".
 2. Klikněte na Přidat lidi "" a poté zadejte e-mail účastníka.
 3. Klikněte na Odeslat e-mail.

  Po odeslání e-mailu se účastník může ke schůzce připojit pomocí vaší pozvánky nebo původního odkazu.

Schválení nebo zamítnutí žádosti o připojení ke schůzce
Žádosti o připojení ke schůzce, které nepocházejí z vaší domény, může zobrazit a schválit pouze tvůrce schůzky. Tvůrce schůzky by schůzku neměl opustit, aby mohl externí žádosti schvalovat.
Lidé z domény i mimo doménu vaší školy, kterým už byl vstup na schůzku dvakrát zamítnut, nemůžou o připojení k videoschůzce požádat.
Ve službě Meet během videoschůzky:
 1. Když se v okně schůzky zobrazí žádost o připojení, klikněte na Přijmout nebo Odmítnout.
Zabránění studentům v opětovném připojení ke schůzce

Pokud chcete zabránit tomu, aby se studenti ke schůzce po jejím skončení znovu připojili, můžete vytvořit schůzku s přezdívkou. Pokud jste poslední, kdo schůzku s přezdívkou opustil, pak se k ní studenti nemohou znovu připojit. 

Než schůzku opustíte, můžete zbývající studenty odstranit.

Zabránění studentům ve sdílení jejich obrazovky
Toto nastavení můžete změnit pouze na počítači.
Organizátoři schůzek můžou účastníkům zabránit ve sdílení obrazovky. Pokud sdílení obrazovky vypnete u opakujících se schůzek nebo schůzek, které používají stejný kód pro připojení, toto nastavení se uloží pro další naplánovanou schůzku. U jednorázových schůzek, schůzek s přezdívkou nebo okamžitých schůzek se nastavení sdílení obrazovky po skončení zase zapne.

Sdílení obrazovky zapnete nebo vypnete takto:

 1. Připojte se k videohovoru ve službě Meet.
 2. Dole klikněte na ikonu ovládání pro moderátora .
 3. Zapněte nebo vypněte možnost Sdílet obrazovku.

Tip: Pokud se vám toto nastavení nedaří zapnout nebo vypnout, možná budete muset vypnout rozšíření služby Meet pro Chrome. Přečtěte si, jak instalovat a spravovat rozšíření.

Zabránění studentům v chatování během schůzky
Toto nastavení můžete změnit pouze na počítači.

Organizátoři schůzek můžou účastníkům zabránit v odesílání chatových zpráv. Účastníci pořád můžou zprávy číst.

Pokud chatové zprávy vypnete u opakujících se schůzek nebo schůzek, které používají stejný kód pro připojení, toto nastavení se uloží pro další naplánovanou schůzku. U jednorázových schůzek, schůzek s přezdívkou nebo okamžitých schůzek se nastavení zpráv po skončení zase zapne.

Chatové zprávy zapnete nebo vypnete takto:

 1. Připojte se k videohovoru ve službě Meet.
 2. Dole klikněte na ikonu ovládání pro moderátora .
 3. Zapněte nebo vypněte možnost Odesílání chatových zpráv.

Tip: Pokud se vám toto nastavení nedaří zapnout nebo vypnout, možná budete muset vypnout rozšíření služby Meet pro Chrome. Přečtěte si, jak instalovat a spravovat rozšíření.

Používání dalších funkcí Meet

Zobrazení prezenční listiny schůzky
Po skončení videoschůzky s alespoň 5 účastníky obdrží moderátor schůzky e-mail s prezenční listinou v příloze.
Důležité: Prezenční listiny ze služby Google Meet mohou nyní dostávat pouze moderátoři Google Workspace for Education Plus. Moderátorem se stane kdokoli, kdo schůzku naplánuje nebo zahájí. Schůzka může mít vždy jen jednoho moderátora. Pokud schůzku převedete nebo ji naplánujete do kalendáře jiného uživatele, může se tento uživatel stát moderátorem.

Zobrazení prezenční listiny

 1. Otevřete e-mailový účet, který používáte pro Učebnu.
 2. V e-mailu s prezenční listinou klikněte na listinu v příloze.

Co listina obsahuje?

Listina je soubor ve formátu CSV a obsahuje tyto informace:

 1. Jméno účastníka
  • Když se někdo připojí po telefonu, místo jména bude uvedena část telefonního čísla.
 2. E-mail účastníka
 3. Doba, po kterou byl účastník v hovoru přítomen, včetně časových razítek s časem prvního připojení k hovoru a časem jeho opuštění. 
  • Je-li někdo z hovoru vykázán, zaznamená se jako čas, kdy hovor opustil, časové razítko vykázání. 
  • Pokud se někdo v průběhu hovoru opakovaně odpojí a znovu připojí, nebudou uvedena všechna časová razítka, ale celková doba, po kterou se hovoru účastnil.

Poznámka: Organizátoři schůzek získají prezenční listiny pro všechny schůzky včetně těch, které byly zahájeny z Učebny nebo webu meet.google.com.

Používání funkce Dotazy ve službě Meet

Tuto funkci mohou používat učitelé a studenti s licencí Google Workspace for Education Plus, kteří používají webovou verzi služby Meet.

Dotazy může klást každý účastník schůzky. Dotazy zůstanou, dokud nebudou smazány nebo skryty. Moderátor po ukončení schůzky získá podrobný přehled všech dotazů.

Přečtěte si další informace o používání Dotazů ve službě Meet.

Vytvoření průzkumu ve službě Meet
Pozámka: Tato funkce je dostupná pro učitele a studenty s licencí Google Workspace for Education Plus. Pokud chcete spustit průzkum nebo v něm odpovědět, použijte webovou verzi služby Meet.
Jako moderátor schůzek můžete vytvářet průzkumy, ve kterých mohou účastníci hlasovat.
Moderátorem se stane kdokoli, kdo schůzku naplánuje nebo zahájí. Schůzka může mít vždy jen jednoho moderátora. Pokud schůzku převedete nebo ji naplánujete do kalendáře jiného uživatele, může se tento uživatel stát moderátorem.
Po skončení schůzky moderátor automaticky obdrží e-mail s přehledem výsledků průzkumu. Přehled obsahuje jména a odpovědi účastníků.

Vytvoření průzkumu

 1. V pravém horním rohu schůzky klikněte na Aktivitya potéPrůzkumya potéZahájit průzkum.
 2. Zadejte otázku a přidejte možnosti hlasování.
 3. Vyberte některou z těchto možností:
  • Pokud chcete průzkum přidat, klikněte na Spustit.
  • Pokud chcete průzkum uložit, abyste ho mohli spustit později, klikněte na Uložit.
   Tip: Průzkumy, které uložíte, zůstanou uvedené v sekci Průzkumy

Moderování průzkumu

 1. V pravém horním rohu schůzky klikněte na Aktivity a poté Průzkumy.
 2. (Volitelné) Pokud chcete, aby účastníci viděli výsledky průzkumu, vedle možnosti Zobrazit všem výsledky kliknutím nastavte přepínač do polohy Zapnuto "".
 3. (Volitelné) Pokud chcete průzkum zavřít a zabránit dalším odpovědím, klikněte na Ukončit průzkum.
  Poznámka: Účastníci si mohou průzkum stále zobrazit.
 4. Pokud chcete průzkum trvale smazat ze seznamu, klikněte na Smazat "".
  Poznámka: Smazané průzkumy nemůže nikdo zobrazit.

Zobrazení přehledu průzkumů

Po skončení schůzky moderátor obdrží e-mail s přehledem všech průzkumů ze schůzky. Přehled obsahuje jména a odpovědi účastníků schůzky.

 1. Otevřete e-mail s přehledem průzkumů.
 2. Klikněte na přehled v příloze.

Související téma

Přihlášení o slovo ve službě Google Meet

Pomocí přihlášení o slovo můžete moderátorovi ve službě Google Meet dát vědět, že chcete něco říct.

Související témata

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?