Klasser i Classroom utan sidan Klassuppgifter

I augusti 2018 presenterade vi en ny version av Classroom med fler funktioner, bland annat sidan Klassuppgifter som gör det lättare för lärare att organisera klassens arbete. Lärare kunde också välja att återställa den tidigare versionen av Classroom.

Den tidigare versionen (utan sidan Klassuppgifter) fasas ut och tas bort den 4 september 2019. Från och med den 4 september 2019 kan lärare därför inte ta bort sidan Klassuppgifter eller återställa den tidigare versionen av Classroom.

Alla klasser som använder den tidigare versionen konverteras automatiskt till den nya versionen från och med den 4 september 2019.

Vad innebär den här ändringen för lärare?

Alla dina klasser som använder den tidigare versionen konverteras automatiskt till den nya versionen från och med den 4 september 2019.

  • Klassmaterial på sidan Klassinställningar förs inte över till den konverterade klassen. Du har fortfarande åtkomst till materialet (utom YouTube-innehåll) i Drive-mappen.
  • Du kan återskapa en liknande upplevelse genom att lägga till materialet på sidan Klassuppgifter.
  • Om du använder den tidigare versionen av Classroom kan du konvertera till den nya versionen innan den 4 september genom att lägga till sidan Classwork

Vad ska administratören göra?

Från och med augusti informeras lärarna om ändringen via aviseringar i produkten, men vi rekommenderar att du meddelar lärare på domänen om uppdateringen.

Användbara resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?