Zajęcia w Classroom bez strony Zadania

W sierpniu 2018 roku wprowadziliśmy nową wersję Classroom z dodatkowymi funkcjami, między innymi stroną Zadania, która pomaga nauczycielom porządkować zadania. Nauczyciele mogą też wrócić do poprzedniej wersji Classroom.

Poprzednia wersja (bez strony Zadania) jest wycofywana i zostanie wyłączona 4 września 2019 r. W związku z tym od tego dnia nauczyciele nie będą mogli usunąć strony Zadania ani wrócić do poprzedniej wersji usługi.

Wszystkie zajęcia, które nadal używają poprzedniej wersji, 4 września 2019 roku zostaną automatycznie przeniesione do nowej wersji Classroom.

Co to oznacza dla nauczycieli?

Wszystkie zajęcia, które nadal używają poprzedniej wersji, 4 września 2019 roku zostaną automatycznie przeniesione do nowej wersji Classroom.

  • Materiały do zajęć na stronie Ustawienia zajęć nie zostaną przeniesione do nowej wersji. Wszystkie te materiały (poza filmami w YouTube) będą nadal dostępne w folderze na Dysku.
  • Możesz dodać te same materiały do strony Zadania, aby pracować w dotychczasowy sposób.
  • Jeśli korzystasz z poprzedniej wersji Classroom, możesz przekonwertować ją na nową wersję przed 4 września. Aby to zrobić, dodaj stronę Zadania

Co powinni zrobić administratorzy?

Choć nauczyciele będą od sierpnia informowani o tej zmianie za pomocą powiadomień w interfejsie usługi, zalecamy samodzielne przesłanie odpowiedniej wiadomości do nauczycieli w swojej domenie.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?