ดูรายงานความเป็นต้นฉบับ

บทความนี้มีไว้สำหรับครู


หากคุณเปิดใช้รายงานความเป็นต้นฉบับในงานแล้ว ระบบจะเรียกใช้รายงานดังกล่าวเมื่อนักเรียนส่งงานของตนเอง รายงานจะไฮไลต์ข้อความจากอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนไม่ได้อ้างอิงหรือยกมา

รายงานความเป็นต้นฉบับจะใช้ได้กับบัญชี G Suite for Education ที่ตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย อิตาลี นอร์เวย์ โปรตุเกส สเปน และสวีเดนเท่านั้น 

อ่านรายงาน

เปิดรายงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกงาน จากนั้น ดูงาน จากนั้น ไฟล์ของนักเรียน
  ไฟล์จะเปิดขึ้นในเครื่องมือตัดเกรดของ Classroom
 4. หากต้องการเปิดรายงาน ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ในส่วนไฟล์ ให้คลิกจำนวนข้อความที่พบ
   หมายเหตุ: หากไม่พบแหล่งที่มาที่ตรงกัน คุณจะเห็นไม่มีข้อความที่ระบบแจ้งว่าไม่เป็นต้นฉบับในส่วนไฟล์
  • หากเปิดใช้รายงานความเป็นต้นฉบับหลังจากได้รับงานของนักเรียน ให้ไปที่เครื่องมือตัดเกรด เปิดงานของนักเรียน แล้วคลิกตรวจสอบความเป็นต้นฉบับ

ดูจำนวนข้อความที่ระบบแจ้ง

ระบบจะไฮไลต์ข้อความจากอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนไม่ได้อ้างอิงหรือยกมา

หากงานของนักเรียนมีการอ้างอิง คุณจะแสดงหรือซ่อนข้อความที่อ้างอิงหรือยกมาในผลลัพธ์ได้ ถัดจากจำนวนข้อความที่อ้างอิงหรือยกมา ให้คลิกเปิดสวิตช์ ""

เปลี่ยนให้ระบบแจ้งเปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาแทนจำนวนข้อความ

หากต้องการสลับดูมุมมองจำนวนข้อความที่ระบบแจ้งกับเปอร์เซ็นต์เนื้อหาที่ระบบแจ้ง ให้คลิกจำนวนหรือ %

เปอร์เซ็นต์เนื้อหาที่ระบบแจ้งจะแสดงจำนวนเนื้อหาต้นฉบับที่นักเรียนใช้ เช่น หากรายงานของนักเรียนแสดงปริมาณเนื้อหาที่ระบบแจ้ง 5% แสดงว่าเนื้อหา 5% ซึ่งตรงกับเนื้อหาต้นฉบับยังไม่ได้รับการอ้างอิงหรือยกมา

ตรวจสอบข้อความแต่ละรายการ

คลิกผ่านข้อความที่ระบบแจ้ง

หากต้องการตรวจสอบข้อความที่ระบบแจ้ง ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

 • ในส่วนเนื้อหาที่ตรงกับในเว็บ ให้คลิกถัดไป "" หรือย้อนกลับ ""
 • คลิกข้อความที่ไฮไลต์ในเอกสาร

หากต้องการกลับไปที่มุมมองสรุป ให้คลิกย้อนกลับ ""

ไฮไลต์ข้อความที่อ้างอิงหรือยกมา

หากต้องการไฮไลต์เนื้อหาที่มีการอ้างอิงหรือยกมา ถัดจากจำนวนข้อความที่อ้างอิงหรือยกมา ให้คลิกเปิดสวิตช์ ""

หมายเหตุ: ข้อความที่อ้างอิงและยกมาอาจมาจากเนื้อหาของนักเรียนหรือแหล่งที่มาก็ได้

กลับไปที่เครื่องมือตัดเกรด

คลิกปิด "" ที่มุมซ้ายบน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร