ดูรายงานความเป็นต้นฉบับ

บทความนี้มีไว้สำหรับครู


หากคุณเปิดใช้รายงานความเป็นต้นฉบับในงานแล้ว ระบบจะเรียกใช้รายงานดังกล่าวเมื่อนักเรียนส่งงานของตนเอง รายงานจะไฮไลต์ข้อความจากอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนไม่ได้อ้างอิงหรือยกมา หากคุณมีบัญชี G Suite Enterprise for Education ระบบจะเปรียบเทียบงานของนักเรียนกับงานที่นักเรียนคนอื่นในโดเมนส่งมาด้วย.

รายงานความเป็นต้นฉบับจะใช้ได้กับบัญชี G Suite for Education ที่ตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย อิตาลี นอร์เวย์ โปรตุเกส สเปน และสวีเดนเท่านั้น 

เปิดรายงานความเป็นต้นฉบับ

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกงานจากนั้นดูงานจากนั้นไฟล์ของนักเรียน
 4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ในส่วนไฟล์ ให้คลิกจำนวนข้อความที่พบ
   หมายเหตุ: หากไม่มีแหล่งที่มาที่ตรงกัน คุณจะเห็นไม่มีข้อความที่ระบบแจ้งว่าไม่เป็นต้นฉบับใต้ไฟล์นั้น
  • หากเปิดใช้รายงานความเป็นต้นฉบับหลังจากได้รับงานของนักเรียน ให้คลิกตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (ความเป็นต้นฉบับ)

ดูเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนข้อความที่ระบบแจ้งว่าไม่เป็นต้นฉบับ

เมื่ออยู่ในรายงานความเป็นต้นฉบับ หากต้องการสลับดูระหว่างมุมมองจำนวนข้อความที่ระบบแจ้งกับเปอร์เซ็นต์เนื้อหาที่ระบบแจ้งว่าไม่เป็นต้นฉบับ ให้คลิกจำนวนหรือ %

คุณจะใช้เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาที่ระบบแจ้งเพื่อตรวจสอบจำนวนเนื้อหาต้นฉบับที่นักเรียนใช้ไปได้ เช่น หากรายงานของนักเรียนแสดงปริมาณเนื้อหาที่ระบบแจ้ง 5% แสดงว่าเนื้อหา 5% ซึ่งตรงกับเนื้อหาต้นฉบับยังไม่ได้รับการอ้างอิงหรือยกมา

เคล็ดลับ: หากต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความที่ระบบแจ้งว่าตรงกับเนื้อหาในเว็บ ให้คลิกความคิดเห็น นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มลิงก์ไปยังแหล่งที่มาต้นฉบับของเนื้อหาในเว็บได้อีกด้วย ความคิดเห็นของคุณจะมีลักษณะเหมือนกับความคิดเห็นในมุมมองการตัดเกรด

ไฮไลต์ข้อความที่อ้างอิงหรือยกมา

หากต้องการไฮไลต์เนื้อหาที่มีการอ้างอิงหรือยกมา ให้คลิกเปิดสวิตช์ "" ข้างจำนวนข้อความที่อ้างอิงหรือยกมาจากเนื้อหาของนักเรียนหรือแหล่งที่มา

ตรวจสอบข้อความแต่ละรายการ

 วิธีตรวจสอบข้อความที่ระบบแจ้งว่าไม่เป็นต้นฉบับ

 1. คลิกเนื้อหาที่ตรงกับในเว็บ 
 2. ที่ด้านล่าง ให้คลิกถัดไป "" หรือกลับ "" เพื่อเลื่อนดูข้อความ
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูข้อความที่ตรงกัน ให้คลิกข้อความที่ไฮไลต์ในเอกสาร
 4. คลิกกลับ "" เพื่อกลับไปที่สรุป

 5. คลิกปิด "" เพื่อกลับไปที่เครื่องมือตัดเกรด

บันทึกหรือพิมพ์รายงานความเป็นต้นฉบับ

 1. เปิดรายงานความเป็นต้นฉบับ
 2. คลิกพิมพ์ "" ที่ด้านบน แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • บันทึกเป็น PDF
  • บันทึกไปยัง Google ไดรฟ์
  • พิมพ์รายงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร