Czytanie raportu antyplagiatowego

Aby generować raporty antyplagiatowe, zarejestruj się w programie wersji beta. Więcej informacji znajdziesz w artykule Rejestrowanie się w programach wersji beta Classroom.
 
Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli

 

Jeśli w projekcie masz włączone raporty antyplagiatowe, raport jest generowany automatycznie, gdy uczeń oddaje zadanie. 

Czytanie raportu

Wyświetlanie liczby oznaczonych fragmentów

Liczba oznaczonych fragmentów dotyczy części tekstu, które zostały znalezione na publicznych stronach i nie zostały odpowiednio zacytowane przez ucznia. Raporty antyplagiatowe wykrywają fragmenty w internecie, identyfikują najbardziej pasujące źródła i oznaczają fragmenty, które nie zostały odpowiednio zacytowane przez ucznia.  

W wynikach raportu antyplagiatowego możesz pokazywać i ukrywać cytowany tekst. Domyślnie w raporcie nie są pokazywane cytowane fragmenty. Jeśli zadanie ucznia zawiera cytaty, te fragmenty nie zostaną wyróżnione, chyba że włączysz filtr Pokaż cytowane fragmenty.

Przełączanie się między widokiem z liczbą oznaczonych fragmentów a widokiem z wartością procentową oznaczonej treści

Aby przełączyć się między widokiem z liczbą oznaczonych fragmentów a widokiem z wartością procentową oznaczonej treści, w prawym górnym rogu kliknij Zestawienie fragmentów Passage view lub Zestawienie procentowe Percentage view.  

Wyświetlanie wartości procentowej oznaczonej treści

Wartość procentowa oznaczonej treści pokazuje, ile materiałów źródłowych wykorzystał uczeń. Duża wartość sugeruje, że w większości zadanie ucznia nie jest oryginalne, a mała wartość sugeruje, że zadanie zawiera więcej oryginalnej treści. Jeśli na przykład wg raportu ucznia 5% treści jest oznaczone, to większość zadania została napisana samodzielnie.

Kolory raportu antyplagiatowego

Raport antyplagiatowy jest klasyfikowany według koloru:

  • Zielony – cała treść wygląda na oryginalną. 
  • Żółty – większość treści jest oryginalna, ale jej część może pochodzić z internetu. Wynik uwzględnia odpowiednio i nieodpowiednio zacytowane źródła oraz parafrazy. 
  • Czerwony – większość treści wygląda na nieoryginalną. 

Mimo że raporty antyplagiatowe oznaczają nieoryginalną treść, to Ty decydujesz, czy została ona nieprawidłowo wykorzystana.

Przeglądanie poszczególnych fragmentów

Przechodzenie między oznaczonymi fragmentami

Aby przechodzić między oznaczonymi fragmentami:

  • W prawym dolnym rogu kliknij Wstecz Wstecz lub Dalej Dalej.
  • Kliknij oznaczony fragment pracy.
  • Przechodź między fragmentami za pomocą strzałek na klawiaturze.

Wyróżnianie cytowanych fragmentów

Aby wyróżnić cytowane fragmenty, obok opcji Pokaż cytowane fragmenty kliknij Włącz Włącz.

Wracanie do narzędzia do oceniania

W lewym górnym rogu kliknij Zamknij Zamknij.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?