เรียกใช้รายงานความเป็นต้นฉบับในงาน

 

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน

 

หากครูเปิดใช้งานรายงานความเป็นต้นฉบับสำหรับงาน คุณจะเรียกใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อตรวจสอบงานได้สุดสูง 3 ครั้ง รายงานความเป็นต้นฉบับจะช่วยคุณแก้ไขงานก่อนส่ง

อ่านรายงาน

ดูจำนวนข้อความที่ระบบแจ้ง

ระบบจะไฮไลต์ข้อความจากอินเทอร์เน็ตที่คุณไม่ได้อ้างอิงหรือยกมา โปรดตรวจสอบข้อความแต่ละรายการที่ระบบแจ้งแล้วเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มา

คุณจะแสดงหรือซ่อนข้อความที่อ้างอิงหรือยกมาในผลลัพธ์ของรายงานความเป็นต้นฉบับได้ ถัดจากจำนวนข้อความที่อ้างอิงหรือยกมา ให้คลิกเปิดสวิตช์ "" 

เปลี่ยนให้ระบบแจ้งเปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาแทนจำนวนข้อความ

หากต้องการสลับดูมุมมองจำนวนข้อความที่ระบบแจ้งกับเปอร์เซ็นต์เนื้อหาที่ระบบแจ้ง ให้คลิกจำนวนหรือ %
เปอร์เซ็นต์เนื้อหาที่ระบบแจ้งจะแสดงจำนวนเนื้อหาต้นฉบับที่คุณใช้ เช่น หากรายงานของคุณแสดงปริมาณเนื้อหาที่ระบบแจ้ง 5% หมายความว่าเนื้อหา 5% ของเอกสารตรงกับเนื้อหาต้นฉบับที่ไม่ได้อ้างอิงหรือยกมา

ตรวจสอบข้อความแต่ละรายการ

ตรวจสอบข้อความที่ระบบแจ้ง

หากต้องการตรวจสอบข้อความที่ระบบแจ้ง ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

  • ในส่วนเนื้อหาที่ตรงกับในเว็บ ให้คลิกถัดไป ถัดไป หรือย้อนกลับ กลับ
  • คลิกข้อความที่ไฮไลต์ในเอกสาร

ไฮไลต์ข้อความที่อ้างอิงหรือยกมา

หากต้องการไฮไลต์เนื้อหาที่มีการอ้างอิงหรือยกมา ถัดจากจำนวนข้อความที่อ้างอิงหรือยกมา ให้คลิกเปิดสวิตช์ ""

แก้ไขงาน

คุณจะแก้ไขเอกสารได้หลังจากที่เรียกใช้รายงานความเป็นต้นฉบับแล้ว
  • หากต้องการแก้ไขงาน ให้คลิกแก้ไข
  • หากต้องการกลับไปที่รายงานความเป็นต้นฉบับ ให้คลิกดูรายงาน
หมายเหตุ: ระบบจะไม่แสดงการแก้ไขในรายงานจนกว่าคุณจะเรียกใช้รายงานฉบับใหม่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร