เรียกใช้รายงานความเป็นต้นฉบับในงาน

หากต้องการใช้รายงานความเป็นต้นฉบับ โรงเรียนจะต้องลงชื่อสมัครใช้โปรแกรมเวอร์ชันเบต้าและครูจะต้องเปิดใช้ในงาน 

 

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน

 

หากครูเปิดใช้งานรายงานความเป็นต้นฉบับสำหรับงาน คุณจะเรียกใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อตรวจสอบงานได้สุดสูง 3 ครั้ง รายงานความเป็นต้นฉบับจะช่วยคุณแก้ไขงานก่อนส่ง

อ่านรายงาน

ดูจำนวนข้อความที่ระบบแจ้ง

จำนวนข้อความที่ระบบแจ้งจะไฮไลต์ข้อความที่พบในหน้าเว็บสาธารณะซึ่งยังไม่ได้อ้างอิงหรือยกมาในงานของคุณ รายงานความเป็นต้นฉบับจะตรวจหาข้อความที่ตัดตอนมาในอินเทอร์เน็ต แล้วระบุแหล่งที่มาที่ตรงกันมากที่สุด จากนั้นก็ทำเครื่องหมายข้อความที่คุณยังไม่ได้อ้างอิงหรือยกมา  

คุณจะแสดงหรือซ่อนข้อความที่อ้างอิงหรือยกมาในผลลัพธ์ของรายงานความเป็นต้นฉบับได้ โดยรายงานจะไม่แสดงข้อความที่อ้างอิงหรือยกมาในค่าเริ่มต้น หากงานของคุณมีการอ้างอิง ระบบจะไม่ไฮไลต์ข้อความเหล่านั้น เว้นแต่คุณจะเปิดตัวกรองแสดงข้อความที่อ้างอิงหรือยกมา

สลับดูมุมมองเปอร์เซ็นต์กับข้อความที่ระบบแจ้ง

หากต้องการสลับดูมุมมองจำนวนข้อความที่ระบบแจ้งกับเปอร์เซ็นต์เนื้อหาที่ระบบแจ้ง ให้คลิกมุมมองข้อความ Passage view หรือมุมมองเปอร์เซ็นต์ Percentage view

ดูเปอร์เซ็นต์เนื้อหาที่ระบบแจ้ง

เปอร์เซ็นต์เนื้อหาที่ระบบแจ้งจะแสดงจำนวนเนื้อหาต้นฉบับที่คุณใช้ หากมีเปอร์เซ็นต์เนื้อหาที่ระบบแจ้งสูงแสดงว่างานส่วนใหญ่ไม่เป็นต้นฉบับ แต่หากมีเปอร์เซ็นต์เนื้อหาที่ระบบแจ้งต่ำก็แสดงว่ามีเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับมากกว่า เช่น หากรายงานของคุณแสดงปริมาณเนื้อหาที่ระบบแจ้ง 5% แสดงว่างานส่วนใหญ่เป็นต้นฉบับของนักเรียนเอง

สีของรายงานความเป็นต้นฉบับ

ระบบจะจัดประเภทรายงานความเป็นต้นฉบับโดยแบ่งตามสีดังนี้

  • สีเขียว เนื้อหาเป็นต้นฉบับทั้งหมด 
  • เหลือง เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นต้นฉบับ แต่เนื้อหาบางส่วนอาจมาจากอินเทอร์เน็ต คะแนนนี้รวมการยกข้อความและการถอดความที่อ้างอิงและไม่ได้อ้างอิง
  • สีแดง เนื้อหาส่วนใหญ่ไม่เป็นต้นฉบับ 

แม้ว่ารายงานความเป็นต้นฉบับจะแจ้งให้เห็นเนื้อหาที่ไม่เป็นต้นฉบับ แต่การตัดสินความถูกต้องในการใช้เนื้อหาดังกล่าวขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณ

ตรวจสอบข้อความแต่ละรายการ

ตรวจสอบข้อความที่ระบบแจ้ง

วิธีเลื่อนดูข้อความต่างๆ ที่ระบบแจ้ง

  • คลิกกลับ กลับ หรือถัดไป ถัดไป ที่มุมขวาล่าง
  • คลิกข้อความที่ไฮไลต์ในเอกสาร
  • ไปยังส่วนต่างๆ โดยใช้ปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์

ไฮไลต์ข้อความที่อ้างอิงหรือยกมา

หากต้องการไฮไลต์เนื้อหาที่ยกมา ให้คลิกเปิด เปิด ถัดจากแสดงข้อความที่อ้างอิงหรือยกมา

แก้ไขงาน

คุณจะแก้ไขเอกสารในรายงานความเป็นต้นฉบับได้ หากต้องการแก้ไขงาน ให้คลิกแก้ไข หากต้องการกลับไปที่รายงานความเป็นต้นฉบับ ให้คลิกดูรายงาน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร