อ่านรายงานความเป็นต้นฉบับในงาน

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน

หากครูเปิดใช้รายงานความเป็นต้นฉบับสำหรับงาน คุณจะเรียกใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่ไม่มีการอ้างอิงและการลอกเลียนแบบผลงานโดยไม่ได้ตั้งใจในงานได้สุดสูง 5 ครั้ง รายงานจะเปรียบเทียบไฟล์ Google เอกสารกับหน้าเว็บและหนังสือต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต

รายงานความเป็นต้นฉบับจะใช้ได้กับบัญชี G Suite for Education ที่ตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย อิตาลี นอร์เวย์ โปรตุเกส สเปน และสวีเดนเท่านั้น

เปิดรายงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกชั้นเรียน
 2. คลิกงาน ของชั้นเรียนจากนั้นงานจากนั้นดูงาน
 3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการเรียกใช้รายงานความเป็นต้นฉบับรายการใหม่ ให้คลิกเรียกใช้ทางด้านขวา
  • หากต้องการเปิดรายงานความเป็นต้นฉบับ ให้คลิกดูรายงานความเป็นต้นฉบับทางด้านขวา

ตรวจสอบข้อความที่ระบบแจ้ง

ระบบจะไฮไลต์ข้อความจากอินเทอร์เน็ตที่คุณไม่ได้อ้างอิงหรือยกมา โปรดตรวจสอบข้อความแต่ละรายการที่ระบบแจ้งแล้วเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มา หากต้องการแสดงข้อความที่อ้างอิงหรือยกมาในผลลัพธ์ ถัดจากจํานวนข้อความที่อ้างอิงหรือยกมา ให้คลิกเปิดสวิตช์ ""

วิธีตรวจสอบข้อความที่ระบบทำเครื่องหมายว่าไม่เป็นต้นฉบับ

 1. คลิกเนื้อหาที่ตรงกับในเว็บ
 2. ที่ด้านล่าง ให้คลิกถัดไป "" หรือกลับ "" เพื่อเลื่อนดูข้อความ
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูข้อความที่ตรงกัน ให้คลิกข้อความที่ไฮไลต์ในเอกสาร
 4. คลิกกลับ "" เพื่อกลับไปที่สรุป

ดูจำนวนหรือเปอร์เซ็นต์ของข้อความที่ระบบทำเครื่องหมาย

คุณจะใช้เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาที่ระบบแจ้งเพื่อตรวจสอบจำนวนเนื้อหาต้นฉบับที่คุณใช้ไปได้ เช่น หากรายงานของคุณแสดงปริมาณเนื้อหาที่ระบบแจ้ง 5% หมายความว่าเนื้อหา 5% ของเอกสารตรงกับเนื้อหาต้นฉบับที่ไม่ได้อ้างอิงหรือยกมา

หากต้องการสลับดูมุมมองจำนวนข้อความที่ระบบแจ้งกับเปอร์เซ็นต์เนื้อหาที่ระบบแจ้ง ให้คลิกจำนวนหรือ %

แก้ไขงาน

หากต้องการแก้ไขงาน ให้คลิกแก้ไขที่ด้านล่างของรายงานความเป็นต้นฉบับ

 ระบบจะไม่แสดงการแก้ไขในรายงานจนกว่าคุณจะเรียกใช้รายงานฉบับใหม่

พิมพ์หรือบันทึกรายงาน

 1. เปิดงานจากนั้นคลิกดูรายงานความเป็นต้นฉบับ
 2. คลิกพิมพ์ "" ที่ด้านบน แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • บันทึกเป็น PDF
  • บันทึกไปยัง Google ไดรฟ์
  • พิมพ์รายงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร