Czytanie raportu antyplagiatowego dotyczącego zadania

 

Ten artykuł jest przeznaczony dla uczniów

 

Jeśli w projekcie nauczyciel włączył raporty antyplagiatowe, możesz wygenerować maksymalnie trzy raporty, aby sprawdzić swoje zadanie. Raporty antyplagiatowe mogą być przydatne przy poprawianiu projektu przed jego oddaniem.

Czytanie raportu

Wyświetlanie liczby oznaczonych fragmentów

Liczba oznaczonych fragmentów dotyczy fragmentów, które zostały znalezione na publicznych stronach i nie zostały odpowiednio zacytowane w Twoim zadaniu. Raporty antyplagiatowe wykrywają fragmenty w internecie, identyfikują najbardziej pasujące źródła i oznaczają fragmenty, które nie zostały przez Ciebie odpowiednio zacytowane.  

W wynikach raportu antyplagiatowego możesz pokazywać lub ukrywać cytowany tekst. Domyślnie w raporcie nie są pokazywane cytowane fragmenty. Jeśli Twoje zadanie zawiera cytaty, te fragmenty nie zostaną wyróżnione, chyba że włączysz filtr Pokaż cytowane fragmenty.

Przełączanie się między widokiem procentowym a widokiem oznaczonych fragmentów

Aby przełączyć się między widokiem z liczbą oznaczonych fragmentów a widokiem z wartością procentową oznaczonej treści, kliknij Zestawienie fragmentów Passage view lub Zestawienie procentowe Percentage view.

Wyświetlanie wartości procentowej oznaczonej treści

Wartość procentowa oznaczonej treści pokazuje, ile zostało przez Ciebie wykorzystanych materiałów źródłowych. Duża wartość sugeruje, że w większości zadanie nie jest oryginalne, a mała wartość sugeruje, że zadanie zawiera więcej oryginalnej treści. Jeśli na przykład wg raportu 5% treści jest oznaczone, to większość zadania została napisana samodzielnie.

Kolory raportu antyplagiatowego

Raport antyplagiatowy jest klasyfikowany według koloru:

  • Zielony – cała treść wygląda na oryginalną. 
  • Żółty – większość treści jest oryginalna, ale jej część może pochodzić z internetu. Wynik uwzględnia odpowiednio i nieodpowiednio zacytowane źródła oraz parafrazy.
  • Czerwony – większość treści wygląda na nieoryginalną. 

Mimo że raporty antyplagiatowe oznaczają nieoryginalną treść, to Ty decydujesz, czy została ona nieprawidłowo wykorzystana.

Przeglądanie poszczególnych fragmentów

Przeglądanie oznaczonych fragmentów

Aby przechodzić między oznaczonymi fragmentami:

  • W prawym dolnym rogu kliknij Wstecz Wstecz lub Dalej Dalej.
  • Kliknij oznaczony fragment pracy.
  • Przechodź między fragmentami za pomocą strzałek na klawiaturze.

Wyróżnianie cytowanych fragmentów

Aby wyróżnić cytowane fragmenty, obok opcji Pokaż cytowane fragmenty kliknij Włącz Włącz.

Edytowanie zadania

Z poziomu raportu antyplagiatowego możesz wprowadzać zmiany w swoim dokumencie. Aby edytować swoje zadanie, kliknij Edytuj. Aby wrócić do raportu antyplagiatowego, kliknij Wyświetl raport.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?