Czytanie raportu antyplagiatowego dotyczącego zadania

 

Ten artykuł jest przeznaczony dla uczniów

 

Jeśli w projekcie nauczyciel włączył raporty antyplagiatowe, możesz wygenerować maksymalnie trzy raporty, aby sprawdzić swoje zadanie. Raporty antyplagiatowe mogą być przydatne przy poprawianiu projektu przed jego oddaniem.

Czytanie raportu

Wyświetlanie liczby oznaczonych fragmentów

Oznaczone fragmenty wskazują tekst ze stron internetowych, dla którego nie podano źródła. Przejrzyj oznaczone fragmenty i dodaj źródła cytatów.

W wynikach raportu antyplagiatowego możesz pokazywać i ukrywać cytowany tekst. Kliknij przełącznik obok liczby cytowanych fragmentów, by ustawić go w pozycji Włączono 

Przełączanie z liczby oznaczonych fragmentów na procent oznaczonej treści

Aby przełączyć się między widokiem z liczbą oznaczonych fragmentów a widokiem z wartością procentową oznaczonej treści, kliknij Liczba lub %.
Wartość procentowa oznaczonej treści pokazuje, ile zostało przez Ciebie wykorzystanych materiałów źródłowych. Jeśli na przykład wg raportu 5% treści jest oznaczone, to 5% dokumentu stanowią cytaty bez podanych źródeł.

Przeglądanie poszczególnych fragmentów

Przeglądanie oznaczonych fragmentów

Aby przejrzeć oznaczone fragmenty, wybierz jedną z tych opcji:

  • W sekcji Dopasowania z internetu kliknij Dalej Dalej lub Wstecz Wstecz.
  • Kliknij oznaczony fragment pracy.

Wyróżnianie cytowanych fragmentów

Aby wyróżnić cytowane fragmenty, kliknij przełącznik obok liczby cytowanych fragmentów, by ustawić go w pozycji Włączono .

Edytowanie zadania

Po wygenerowaniu raportu antyplagiatowego możesz edytować dokument.
  • Aby edytować swoje zadanie, kliknij Edytuj.
  • Aby wrócić do raportu antyplagiatowego, kliknij Wyświetl raport.
Uwaga: zmiany wprowadzone w zadaniu nie będą widoczne w raporcie, dopóki nie wygenerujesz nowego raportu.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?