เชื่อมต่อ Classroom กับ SIS

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ ครูโปรดดูที่นี่

หากระบบข้อมูลของนักเรียน (SIS) ผสานรวมอยู่กับ Classroom ผ่าน One Roster API คุณจะเชื่อมต่อ Classroom กับ SIS ได้ หลังจากตั้งค่าการเชื่อมต่อแล้ว ครูจะลิงก์ชั้นเรียนและส่งออกคะแนนไปยัง SIS ได้

หมายเหตุ: ขณะนี้ฟีเจอร์การส่งออกคะแนนไปยัง SIS จะพร้อมให้บริการแก่พาร์ทเนอร์ในระบบคลาวด์รายต่อไปนี้
 • ผู้ใช้ Infinite Campus ที่มีใบอนุญาตของ Campus
 • ผู้ใช้ Skyward เวอร์ชัน 2.0 ที่มีใบอนุญาต LMS API

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของการส่งออกคะแนนไปยัง SIS พาร์ทเนอร์ SIS รายอื่นๆ กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ

หากต้องการเชื่อมต่อ คุณจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้จากพาร์ทเนอร์ SIS 

 • URL โฮสต์
 • คีย์การเข้าถึง
 • รหัสลับ

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

เชื่อมต่อ Classroom กับ SIS

ทําตามวิธีการสําหรับ SIS

เชื่อมต่อ Classroom กับ Infinite Campus

ขั้นตอนที่ 1: รับข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth

 1. ลงชื่อเข้าใช้หน้าผู้ดูแลระบบ Infinite Campus
 2. ค้นหาและเลือก Digital Learning Applications
 3. คลิก Add applicationจากนั้น ในส่วนBrowse Applications ให้เลือก Google Classroom
 4. (ไม่บังคับ) หากไม่เห็นตัวเลือก Browse Applications โปรดตรวจสอบ Campus Learning License ดังนี้
  • ค้นหาและเลือก Campus Learning Licensingจากนั้น ที่มุมขวาบน แล้วตรวจสอบสถานะใบอนุญาตของคุณ 
  • หากไม่มีใบอนุญาต คุณจะขอใบอนุญาตชั่วคราวสำหรับใช้งานได้ 45 วันจากหน้าเดียวกันนั้น แต่ขอได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  • หากมีใบอนุญาตแล้ว แต่ยังสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่ได้ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ Campus*
 5. ในส่วน Edit Google Classroom ถัดจาก OneRoster 1.1 connections ให้คลิก ""
 6. คลิก Generate New OneRoster 1.1 Credentialsจากนั้นบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth ต่อไปนี้เพื่อใช้ในขั้นตอนถัดไป
  • คีย์ผู้ใช้ (รหัส OAuth)
  • ข้อมูลลับของผู้ใช้ (ข้อมูลลับของ OAuth) 
  • URL หลักของ OneRoster (URL โฮสต์)

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อ Classroom

 1. ไปที่ classroom.google.com/admin
 2. ถัดจากเลือก SIS ให้คลิกลูกศรลง "" แล้วเลือก SIS
 3. คลิกเชื่อมต่อกับ Google
  Connect to Google
 4. ในส่วนการตั้งค่า SIS ให้คลิกเชื่อมต่อ
 5. ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 (ด้านบน)
  • URL โฮสต์
  • คีย์การเข้าถึง
  • รหัสลับ
   Authorize SIS
 6. คลิกให้สิทธิ์
  เคล็ดลับ: หากเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ลองรีเฟรชหน้าเว็บ
 7. ในส่วนสิทธิ์ของครู ให้เลือกช่องเปิดใช้การส่งออกงานของชั้นเรียนและคะแนน  
  หมายเหตุ: หากยกเลิกการเลือกช่องนี้ ครูจะลิงก์ชั้นเรียนหรือส่งออกคะแนนไม่ได้ หากเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสิทธิ์ของครู ให้คลิกบันทึก

 

*ผู้ดูแลระบบ: หากพบปัญหาในการตั้งค่า Infinite Campus โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ Campus

เชื่อมต่อ Classroom กับ Skyward 
วิธีการต่อไปนี้มีไว้สําหรับเขตการศึกษาซึ่งใช้ระบบคลาวด์และ Skyward เวอร์ชัน 2.0 ที่มีใบอนุญาต LMS API ลูกค้าภายในองค์กรมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์นี้ แต่ Google จะไม่สามารถให้การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับการผสานรวมนี้ให้ลูกค้าภายในองค์กรได้ หากมีคําถามเกี่ยวกับการตั้งค่าเริ่มต้นผ่านพอร์ทัล Skyward โปรดติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของ Skyward 

ขั้นตอนที่ 1 ตั้งค่า Google เป็นพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการของ OneRoster และรับข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth 

 1. ที่หน้า Product Setup ของ Skyward ในส่วน System ให้เลือก Product Settings (PS)จากนั้นContact Access (CA)
 2. ในส่วน Security (SE) and subgroup Users (US) ให้เลือก Secured User (SU)จากนั้นคลิก Add
 3. ในส่วน Add Secured User ให้เลือกประเภทชื่อที่จะติดตามสำหรับผู้ให้บริการ แล้วป้อนชื่อให้ Google
  (เช่น ตั้งชื่อองค์กรเป็น Google)
 4. คลิก Add Entered Name to Secured Users เพื่อดำเนินการต่อ
 5. ในส่วน Security Information ให้ไปที่ Account Information ข้อมูลสำหรับการเข้าสู่ระบบ GOOGLE คือคีย์ API คลิก Save
 6. ใน Secured Users List ให้หาชื่อที่คุณป้อนไว้ด้านบนในขั้นตอนที่ 3
  1. ตรวจสอบว่าชื่อตรงกับที่ระบุไว้ในส่วน Active Secured User (Y)
  2. คลิก API ที่มุมล่างขวา
 7. ในหน้าต่าง API Access ให้คลิก Generate a New Secret จดคีย์และข้อมูลลับไว้ เราจะใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับ URL ของ API เพื่อเชื่อมต่อกับ Classroom
 8. หลังจากสร้างข้อมูลลับใหม่แล้ว ให้กลับไปที่หน้า Product Setup ของ Skyward แล้วไปที่ Product Setup (PS)จากนั้นContact Access (CA)จากนั้นDistrict Setup (DS)จากนั้นConfiguration (CF) และเลือก API Configuration (AP)
 9. บันทึก Application URL และ Authentication URL ไว้ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเฉพาะสําหรับเขตของคุณ หากไม่มีข้อมูลในช่อง Application URL ให้ติดต่อทีมสนับสนุนของ Skyward 
  หมายเหตุ: URL ของ OneRoster API จะมีค่าเท่ากับ URL ของแอปพลิเคชัน (เป็นค่าเฉพาะสำหรับเขตของคุณ) รวมกับปลายทาง OneRoster (มีค่าเท่ากับ /ims/oneroster/v1p1/ เสมอ) ตารางนี้จะแสดง ตัวอย่างให้แก่คุณ 
  ตัวอย่าง URL ของแอปพลิเคชัน https://esdemo1.skyward.com
  ปลายทางแบบทางการของ OneRoster /ims/oneroster/v1p1/
  ตัวอย่าง URL ของ OneRoster API

  https://esdemo1.skyward.com/api/ims/oneroster/v1p1/
   

 10. ในส่วน OneRoster API Line Item Configuration ให้ตั้งค่า Default Category เป็น Assignments หรือเลือกตัวเลือกอื่น
  หมายเหตุ: ระบบจะเติมค่า Default Category สําหรับงานที่ส่งออกจาก Classroom ลงในสมุดพก Skyward หากไม่มีส่วน Default Category ในรายการ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ Skyward
 11. บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth ต่อไปนี้สําหรับ Classroom
  1. คีย์ (คีย์การเข้าถึง)
  2. ข้อมูลลับ (รหัสลับ)
  3. URL ของ OneRoster API (URL โฮสต์)
 12. คลิก Save

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อ Classroom

 1. ไปที่ classroom.google.com/admin
 2. ถัดจากเลือก SIS ให้คลิกลูกศรลง "" แล้วเลือก SIS
 3. คลิกเชื่อมต่อกับ Google
  Connect to Google
 4. ในส่วนการตั้งค่า SIS ให้คลิกเชื่อมต่อ
 5. ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 (ด้านบน)
  • URL โฮสต์
  • คีย์การเข้าถึง
  • รหัสลับ
   Authorize SIS
 6. คลิกให้สิทธิ์
  เคล็ดลับ: หากเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ลองรีเฟรชหน้าเว็บ
 7. ในส่วนสิทธิ์ของครู ให้เลือกช่องเปิดใช้การส่งออกงานของชั้นเรียนและคะแนน  
  หมายเหตุ: หากยกเลิกการเลือกช่องนี้ ครูจะลิงก์ชั้นเรียนหรือส่งออกคะแนนไม่ได้ หากเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสิทธิ์ของครู ให้คลิกบันทึก

 

ทำงานอื่นๆ ให้เสร็จสมบูรณ์

เปลี่ยนสิทธิ์ของครูสําหรับการส่งออกคะแนน
โดยค่าเริ่มต้น สิทธิ์ของครูจะเปิดอยู่เมื่อคุณเชื่อมต่อ Classroom กับ SIS หากปิดสิทธิ์ของครู ครูจะลิงก์ชั้นเรียนหรือส่งออกคะแนนไปยัง SIS ไม่ได้ 
 1. หากต้องการให้ครูลิงก์ชั้นเรียนและส่งออกคะแนนได้ ในส่วนสิทธิ์ของครู ให้เลือกช่องเปิดใช้การส่งออกงานของชั้นเรียนและคะแนน 
 2. หากคุณเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของครู ให้คลิกบันทึก
ยกเลิกการเชื่อมต่อ Classroom กับ SIS
หากยกเลิกการเชื่อมต่อ Classroom กับ SIS แล้ว ครูจะส่งออกคะแนนไม่ได้ ระบบจะบันทึกข้อมูลที่ส่งออกก่อนหน้านี้ แต่จะไม่มีการอัปเดต หากเชื่อมต่อกับ SIS อีกครั้งในภายหลัง อาจมีการส่งออกคะแนนในอนาคตซ้ำใน SIS
 1. ไปที่ classroom.google.com/admin
 2. ในส่วนการตั้งค่า SIS ให้คลิกนําออกจากนั้นยกเลิกการเชื่อมต่อ
ตรวจสอบสถานะพาร์ทเนอร์ SIS
SIS สถานะ 
Infinite Campus พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ Infinite Campus ที่มีใบ Campus Learning License หากคุณไม่มี Campus Learning License โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน SIS เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
Skyward 2.0 พร้อมให้บริการสําหรับเขตการศึกษาซึ่งใช้ระบบคลาวด์และ Skyward เวอร์ชัน 2.0 ที่มีใบอนุญาต LMS API หากคุณไม่มีใบอนุญาต LMS API โปรดติดต่อทีมสนับสนุน SIS เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
Capita SIMS ติดต่อ SIS เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานรวมและวิธีเข้าร่วมโครงการนำร่อง
Aspen Follett ติดต่อ SIS เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานรวมและวิธีเข้าร่วมโครงการนำร่อง
Aeries ติดต่อ SIS เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานรวมและวิธีเข้าร่วมโครงการนำร่อง

หากไม่เห็น SIS ของคุณอยู่ในรายการ

เรายังคงเปิดรับพาร์ทเนอร์ SIS บางระบบที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด OneRoster อยู่อย่างต่อเนื่อง หากสนใจเข้าร่วมโครงการนําร่องในอนาคต โปรดกรอกแบบฟอร์มแสดงความสนใจในการส่งออกคะแนน 
หมายเหตุ: การส่งแบบฟอร์มไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะได้เข้าร่วมโครงการหรือผสานรวมระบบ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร