Classroomin yhdistäminen oppilastietojärjestelmään

Tämä artikkeli on tarkoitettu järjestelmänvalvojille. Jos olet opettaja, siirry tänne.

Jos oppilastietojärjestelmä on tällä hetkellä integroitu Classroomiin OneRoster-sovellusliittymän kautta, voit yhdistää Classroomin oppilastietojärjestelmään. Yhteyden määrittämisen jälkeen opettajat voivat linkittää ryhmänsä ja viedä arvosanat oppilastietojärjestelmään.

Huom. Arvosanojen vienti oppilastietojärjestelmään on tällä hetkellä mahdollista seuraaville pilvipohjaisille kumppaneille:
 • Infinite Campus ‑käyttäjät, joilla on Campus Learning License
 • Skyward 2.0 ‑version käyttäjät, joilla on LMS API ‑lisenssi

Lue lisää siitä, milloin arvosanojen vienti oppilastietojärjestelmään on käytettävissä. Kumppanuudet muiden oppilastietojärjestelmien kanssa ovat kehitteillä.

Yhdistämiseen tarvitset seuraavat tiedot oppilastietojärjestelmäkumppaniltasi: 

 • Isännän URL-osoite
 • Pääsyavain
 • Salainen koodi

Avaa kaikki  |  Sulje kaikki

Classroomin yhdistäminen oppilastietojärjestelmään

Seuraa oppilastietojärjestelmän ohjeita.

Classroomin yhdistäminen Infinite Campusiin

Vaihe 1: Hanki OAuth-kirjautumistiedot

 1. Kirjaudu Infinite Campuksen järjestelmänvalvojasivulle.
 2. Hae ja valitse Digital Learning Applications (digitaaliset oppimissovellukset).
 3. Klikkaa Add application (lisää sovellus)ja sittenvalitse Browse Applications (selaa sovelluksia) ‑kohdan alta Google Classroom.
 4. (Valinnainen) Jos et näe Browse Applications (selaa sovelluksia) ‑kohtaa, tarkista Campus Learning ‑lisenssi:
  • Hae ja valitse Campus Learning Licensing (Campus Learning ‑lisenssit)ja sittentarkista lisenssin tila oikeasta yläkulmasta. 
  • Jos sinulla ei ole käyttöoikeutta, voit pyytää kertaluontoista 45 päivän tilapäistä käyttöoikeutta samalta sivulta.
  • Jos sinulla on käyttöoikeus, mutta kirjautumistietojen luominen ei onnistu, ota yhteyttä Campusin tukeen.*
 5. Klikkaa Edit Google Classroom (Muokkaa Google Classroomia) ‑osiosta OneRoster 1.1 connections (OneRoster 1.1 ‑yhteydet) ‑kohdan vierestä "".
 6. Klikkaa Generate New OneRoster 1.1 Credentials (Luo uudet OneRoster 1.1 ‑kirjautumistiedot)ja sittenkirjoita seuraavaa vaihetta varten muistiin nämä OAuth-kirjautumistiedot: 
  • Consumer key (OAuth-avain)
  • Consumer secret (OAuth-salaisuus) 
  • OneRoster Base URL (Isännän URL-osoite)

Vaihe 2: Yhdistä Classroom

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com/admin.
 2. Klikkaa Valitse oppilastietojärjestelmä ‑kohdan vieressä olevaa alanuolta "" ja valitse oppilastietojärjestelmä.
 3. Klikkaa Yhdistä Googleen.
  Connect to Google
 4. Klikkaa Oppilastietojärjestelmän määritys ‑kohdasta Yhdistä.
 5. Lisää vaiheessa 1 (yllä) tallennetut OAuth-kirjautumistiedot:
  • Isännän URL-osoite
  • Pääsyavain
  • Salainen koodi
   Authorize SIS
 6. Valitse Valtuuta.
  Vinkki: Jos saat virheilmoituksen, kokeile päivittää sivu.
 7. Valitse Opettajan käyttöoikeudet ‑kohdasta Ota tehtävien ja arvosanojen vienti käyttöön ‑ruutu.
  Huom. Jos poistat ruudun valinnan, opettajat eivät voi linkittää ryhmiä tai viedä arvosanoja. Jos muutat Opettajien käyttöoikeudet ‑asetusta, klikkaa Tallenna.

 

*Järjestelmänvalvojat: Jos Infinite Campuksen määrittämisessä on ongelmia, ota yhteyttä Campuksen tukeen:

Classroomin yhdistäminen Skywardiin 
Seuraavat ohjeet on suunnattu pilvipohjaista järjestelmää käyttäville koulupiireille, joilla on Skyward 2.0 ‑versio ja LMS API ‑lisenssi. Tämä ominaisuus on myös paikallista järjestelmää käyttävien asiakkaiden saatavilla, mutta Google ei voi tarjota heille tähän integrointiin liittyvää lisätukea. Jos sinulla on kysyttävää Skyward-portaalin kautta tehtävästä käyttöönotosta, ota yhteyttä Skywardin asiakastukeen. 

Vaihe 1: Määritä Google OneRoster-kumppanipalveluntarjoajaksi ja luo OAuth-kirjautumistiedot 

 1. Valitse Skyward Product Setup (Skywardin tuotemääritys) ‑sivun System (Järjestelmä) ‑kohdasta Product Setup (PS, Tuotemääritys)ja sittenContact Access (CA, Kontaktioikeudet).
 2. Valitse Security (SE, Turvallisuus) ‑kohdasta ja Users (US, Käyttäjät) ‑alaryhmästä Secured User (SU, Suojattu käyttäjä)ja sittenklikkaa Add (Lisää).
 3. Valitse Add Secured User (Lisää suojattu käyttäjä) ‑kohdasta palveluntarjoajia koskeva nimityyppi ja lisää Googlelle nimi.
  (Esimerkki: Määritä organisaation nimeksi Google.)
 4. Jatka valitsemalla Add Entered Name to Secured Users (Lisää annettu nimi suojattuihin käyttäjiin).
 5. Siirry Security Information (Turvallisuustiedot) ‑osion Account Information (Tilitiedot) ‑kohtaan. Kirjautumistunnus GOOGLE toimii sovellusliittymäavaimena. Klikkaa Save (Tallenna).
 6. Etsi aiemmin kohdassa 3 lisäämäsi nimi Secured Users (Suojatut käyttäjät) ‑luettelosta.
  1. Tarkista, että kyseisen nimen tilana on Active Secured User (Y, Aktiivinen suojattu käyttäjä).
  2. Valitse oikeasta alakulmasta API (Sovellusliittymä).
 7. Valitse API Access (Sovellusliittymän käyttöoikeudet) ‑ikkunasta Generate a New Secret (Luo uusi salaisuus). Pane avain ja salaisuus muistiin. Näitä tietoja sekä sovellusliittymän URL-osoitetta käytetään yhteyden muodostamiseen Classroomin kanssa.
 8. Kun uusi salaisuus on luotu, palaa Skyward Product Setup (Skywardin tuotemääritys) ‑sivulle, valitse Product Setup (PS, Tuotemääritys)ja sittenContact Access (CA, Kontaktioikeudet)ja sittenDistrict Setup (DS, Koulupiirin määritys)ja sittenConfiguration (CF, Määritys) ja valitse API Configuration (AP, Sovellusliittymän määritys).
 9. Kirjoita muistiin Application URL (Sovelluksen URL-osoite) ja Authentication URL (Todennuksen URL-osoite). Nämä tiedot ovat koulupiirikohtaisia. Jos Application URL (Sovelluksen URL-osoite) ‑kenttä on tyhjä, ota yhteyttä Skywardin tukeen. 
  Huom. OneRoster sovellusliittymän URL-osoite on sama kuin sovelluksen URL-osoite (koulupiirikohtainen) yhdistettynä OneRoster-päätepisteeseen (aina /ims/oneroster/v1p1/). Katso esimerkki alla olevasta taulukosta: 
  Esimerkki sovelluksen URL-osoitteesta: https://esdemo1.skyward.com
  Virallinen OneRoster-päätepiste: /ims/oneroster/v1p1/
  Esimerkki OneRoster-sovellusliittymän URL-osoitteesta:

  https://esdemo1.skyward.com/api/ims/oneroster/v1p1/
   

 10. Määritä OneRoster API Line Item Configuration (OneRoster-sovellusliittymän rivikohdan määritys) ‑kohdasta Default Category (Oletusluokka) ‑arvoksi Assignments (Kotitehtävät) tai valitse haluamasi vaihtoehto.
  Huom. Oletusluokkaa käytetään täytettäessä Skywardin arvosanataulukkoa Classroomista viedyillä vtehtävillä. Jos luettelossa ei ole Default Category (Oletusluokka) ‑kohtaa, ota yhteyttä Skywardin tukeen.
 11. Kirjoita muistiin seuraavat OAuth-kirjautumistiedot Classroomia varten:
  1. Key (Pääsyavain)
  2. Secret (Salainen koodi)
  3. OneRoster API URL (OneRoster-sovellusliittymän URL-osoite)
 12. Klikkaa Save (Tallenna).

Vaihe 2: Yhdistä Classroom

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com/admin.
 2. Klikkaa Valitse oppilastietojärjestelmä ‑kohdan vieressä olevaa alanuolta "" ja valitse oppilastietojärjestelmä.
 3. Klikkaa Yhdistä Googleen.
  Connect to Google
 4. Klikkaa Oppilastietojärjestelmän määritys ‑kohdasta Yhdistä.
 5. Lisää vaiheessa 1 (yllä) tallennetut OAuth-kirjautumistiedot:
  • Isännän URL-osoite
  • Pääsyavain
  • Salainen koodi
   Authorize SIS
 6. Valitse Valtuuta.
  Vinkki: Jos saat virheilmoituksen, kokeile päivittää sivu.
 7. Valitse Opettajan käyttöoikeudet ‑kohdasta Ota tehtävien ja arvosanojen vienti käyttöön ‑ruutu.
  Huom. Jos poistat ruudun valinnan, opettajat eivät voi linkittää ryhmiä tai viedä arvosanoja. Jos muutat Opettajien käyttöoikeudet ‑asetusta, klikkaa Tallenna.

 

Muiden toimintojen käyttäminen

Opettajan käyttöoikeuksien muuttaminen arvosanojen viemistä varten
Opettajien käyttöoikeudet ovat oletuksena käytössä, kun yhdistät Classroomin oppilastietojärjestelmään. Jos poistat opettajien käyttöoikeudet käytöstä, opettajat eivät voi linkittää ryhmiä tai viedä arvosanoja oppilastietojärjestelmään. 
 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com/admin.
 2. Voit antaa opettajille oikeuden linkittää ryhmiä ja viedä arvosanoja varmistamalla, että Opettajan käyttöoikeudet ‑kohdassa oleva Ota tehtävien ja arvosanojen vienti käyttöön ‑valintaruutu on valittuna. 
 3. Jos muutat opettajien käyttöoikeuksia, klikkaa Tallenna.
Classroomin yhteyden katkaiseminen oppilastietojärjestelmään
Jos katkaiset Classroomin ja oppilastietojärjestelmän välisen yhteyden, opettajat eivät voi viedä arvosanoja. Aiemmin viety data säilyy, mutta sitä ei päivitetä. Jos yhdistät Classroomin oppilastietojärjestelmään uudelleen myöhemmin, tulevat arvosanojen viennit saattavat aiheuttaa kopioita oppilastietojärjestelmässä.
 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com/admin
 2. Klikkaa Opppilastietojärjestelmän määrittäminen ‑kohdasta Poistaja sittenKatkaise yhteys.
Oppilastietojärjestelmän kumppanuustilan tarkistaminen
Oppilastietojärjestelmä Tila 
Infinite Campus Saatavilla Infinite Campuksen käyttäjille, joilla on Campus Learning License. Jos sinulla ei ole Campus Learning Licensea, saat lisätietoja ottamalla yhteyttä oppilastietojärjestelmän tukeen.
Skyward 2.0 Saatavilla koulupiireille, joissa on käytössä Skyward 2.0 ‑versio ja LMS API ‑lisenssi. Jos koulupiirillä ei ole LMS API ‑lisenssiä, pyydä lisätietoja oppilastietojärjestelmän tuesta.
Capita SIMS Saat lisätietoja integraatiosta ottamalla yhteyttä oppilastietojärjestelmän tarjoajaan. 
Aspen Follett Saat lisätietoja integraatiosta ja pilottiohjelmaan osallistumisesta ottamalla yhteyttä oppilastietojärjestelmän tarjoajaan.
Aeries Saat lisätietoja integraatiosta ottamalla yhteyttä oppilastietojärjestelmän tarjoajaan. 

Eikö oppilastietojärjestelmääsi näy luettelossa?

Jatkamme yhteistyötä valikoitujen OneRoster-yhteensopivien oppilastietojärjestelmien kanssa. Voit ilmaista kiinnostuksesi tuleviin pilottiprojekteihin täyttämällä Arvosanojen viennin hakulomakkeen
Huom. Lomakkeen lähettäminen ei takaa osallistumista tai integraatiota.

Muuta aiheeseen liittyvää

Google, Google Workspace ja niihin liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Muut yritysten ja tuotteiden nimet voivat olla niihin liittyvien yritysten tavaramerkkejä.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?