ตรวจสอบงานของคุณกับเกณฑ์การให้คะแนน

ฟีเจอร์นี้ต้องใช้เกณฑ์การให้คะแนนรุ่นเบต้า โปรดถามครูว่าได้ลงชื่อสมัครใช้แล้วหรือยัง

เกณฑ์การให้คะแนนคือเครื่องมือประเมินที่จะระบุเกณฑ์การตัดเกรดหรือการแสดงความคิดเห็นของงานหากงานมีเกณฑ์การให้คะแนน คุณจะเห็นข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดของงาน โปรดอ้างอิงเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อช่วยปรับปรุงเกรดขณะทำงาน

หลังจากครูตัดเกรดงานและส่งคืนแล้ว คุณจะตรวจสอบคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนได้ เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับจะมีคะแนนเต็ม โดยครูจะจับคู่ระดับคะแนนของงานกับระดับคะแนนของเกณฑ์การให้คะแนน โปรดตรวจสอบเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อดูหมวดหมู่ที่คุณทำคะแนนได้ดีและหมวดหมู่ที่ควรปรับปรุง

ดูเกณฑ์การให้คะแนนของงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

  • หากชั้นเรียนมีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน
  • หากชั้นเรียนไม่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกชั้นเรียน แล้ว สตรีม 
 3. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

  • หากชั้นเรียนมีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกที่งานเพื่อขยาย แล้ว เกณฑ์การให้คะแนน
  • หากชั้นเรียนไม่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกเกณฑ์การให้คะแนนของงาน
 4. หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์ทั้งหมด ให้คลิกขยายเกณฑ์ Expand criteria หรือยุบเกณฑ์ Collapse criteria หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์แต่ละรายการ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง หรือลูกศรขึ้น ลูกศรขึ้น

ดูความคิดเห็นในเกณฑ์การให้คะแนน

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

  • หากชั้นเรียนมีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน
  • หากชั้นเรียนไม่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกชั้นเรียน แล้ว สตรีม 
 3. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

  • หากชั้นเรียนมีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกงานที่ส่งคืนแล้ว แล้ว ดูงาน
  • หากชั้นเรียนไม่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกเปิดถัดจากชื่องาน
 4. แถบที่ไฮไลต์คือคะแนนที่ครูเลือกไว้ หากคุณชี้ไปที่แถบคะแนน การ์ดคะแนนจะปรากฏขึ้น

  หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์ทั้งหมด ให้คลิกขยายเกณฑ์ Expand criteria หรือยุบเกณฑ์ Collapse criteria หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์แต่ละรายการ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง หรือลูกศรขึ้น ลูกศรขึ้น

 

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน โปรดไปที่ส่วนคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร