ตรวจสอบงานของคุณกับเกณฑ์การให้คะแนน

ฟีเจอร์นี้ต้องใช้เกณฑ์การให้คะแนนรุ่นเบต้า โปรดถามครูว่าได้ลงชื่อสมัครใช้แล้วหรือยัง

เกณฑ์การให้คะแนนคือเครื่องมือประเมินที่จะระบุเกณฑ์การตัดเกรดหรือการแสดงความคิดเห็นของงานหากงานมีเกณฑ์การให้คะแนน คุณจะเห็นข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดของงาน โปรดอ้างอิงเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อช่วยปรับปรุงเกรดขณะทำงาน

หลังจากครูตัดเกรดงานและส่งคืนแล้ว คุณจะตรวจสอบคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนได้ เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับจะมีคะแนนเต็ม โดยครูจะจับคู่ระดับคะแนนของงานกับระดับคะแนนของเกณฑ์การให้คะแนน โปรดตรวจสอบเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อดูหมวดหมู่ที่คุณทำคะแนนได้ดีและหมวดหมู่ที่ควรปรับปรุง

ดูเกณฑ์การให้คะแนนของงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน 

 3. คลิกงานเพื่อขยาย จากนั้น คลิกเกณฑ์การให้คะแนน 

   

 4. หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์ทั้งหมด ให้คลิกขยายเกณฑ์ Expand criteria หรือยุบเกณฑ์ Collapse criteria หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์แต่ละรายการ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง หรือลูกศรขึ้น ลูกศรขึ้น

ดูความคิดเห็นในเกณฑ์การให้คะแนน

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน 

 3. คลิกงานที่ส่งคืนแล้ว จากนั้น ดูงาน

 4. แถบที่ไฮไลต์คือคะแนนที่ครูเลือกไว้ หากคุณชี้ไปที่แถบคะแนน การ์ดคะแนนจะปรากฏขึ้น

  หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์ทั้งหมด ให้คลิกขยายเกณฑ์ Expand criteria หรือยุบเกณฑ์ Collapse criteria หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์แต่ละรายการ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง หรือลูกศรขึ้น ลูกศรขึ้น

 

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน โปรดไปที่หัวข้อคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนเวอร์ชันเบต้า

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร