ตรวจสอบงานของคุณกับเกณฑ์การให้คะแนน

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน

เกณฑ์การให้คะแนนจะแสดงความคิดเห็นหรือเกณฑ์การตัดเกรดของงาน เกณฑ์คือด้านต่างๆ ของงานที่ครูต้องการให้คุณโฟกัส เช่น ไวยากรณ์หรือตัวสะกด โปรดตรวจดูเกณฑ์การให้คะแนนในระหว่างทำงาน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในตัวงานและได้รับเกรดที่ดีขึ้น

หลังจากครูตัดเกรดงานและส่งคืนแล้ว คุณจะตรวจสอบคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนและความคิดเห็นได้ เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับจะมีคะแนนเต็ม โดยครูจะจับคู่ระดับคะแนนของงานกับระดับคะแนนของเกณฑ์การให้คะแนน ตรวจสอบเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อดูส่วนที่คุณทำได้ดีและส่วนที่ควรปรับปรุง

หากงานมีเกณฑ์การให้คะแนน คุณจะเห็นข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดของงาน คุณจะดูเกณฑ์การให้คะแนนได้ทั้งในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่

ดูเกณฑ์การให้คะแนนของงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกที่งานเพื่อขยายจากนั้นเกณฑ์การให้คะแนน

  คลิกเกณฑ์การให้คะแนน

 4. หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์ทั้งหมด ให้คลิกขยายเกณฑ์ ขยายเกณฑ์ หรือยุบเกณฑ์ ยุบเกณฑ์ หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์แต่ละรายการ ให้คลิกลูกศรลง "" หรือลูกศรขึ้น
  ขยายหรือยุบเกณฑ์

ดูความคิดเห็นในเกณฑ์การให้คะแนน

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกงานที่ส่งคืนแล้ว จากนั้น ดูงาน

 4. แถบที่ไฮไลต์คือคะแนนที่ครูเลือกไว้ หากคุณชี้ไปที่แถบคะแนน การ์ดคะแนนจะปรากฏขึ้น

  หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์ทั้งหมด ให้คลิกขยายเกณฑ์ ขยายเกณฑ์ หรือยุบเกณฑ์ ยุบเกณฑ์ หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์แต่ละรายการ ให้คลิกลูกศรลง "" หรือลูกศรขึ้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร