Włączanie raportów antyplagiatowych

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli

Gdy włączysz raporty antyplagiatowe, Ty i Twoi uczniowie będziecie mogli sprawdzać, czy praca jest oryginalna. Raporty antyplagiatowe porównują prace uczniów z miliardami stron internetowych i milionami książek przy użyciu wyszukiwarki Google, podają linki do wykrytych stron internetowych i wskazują nieoznaczone cytaty. Dzięki tym raportom:

 • uczniowie mogą wykrywać nieumyślne plagiaty i nieoznaczone cytaty przed przesłaniem projektów;
 • nauczyciele widzą miejsca, w których uczniowie użyli materiałów źródłowych, i czy cytaty zostały oznaczone.

Uwaga: raporty antyplagiatowe są obecnie dostępne tylko w przypadku:

 • kont Google ustawionych na język angielski,
 • zadań wykonanych w Dokumentach Google,
 • kont Google for Education.

Otwórz wszystko  |  Zamknij wszystko

Opcje włączania raportów antyplagiatowych

Włączanie raportów antyplagiatowych podczas tworzenia projektu

Aby udostępnić raporty antyplagiatowe sobie i swoim uczniom, włącz tę funkcję podczas tworzenia projektu. Gdy to zrobisz, uczeń będzie mógł wygenerować maksymalnie trzy raporty przed wysłaniem projektu. 

Uwaga: jeśli masz konto G Suite dla Szkół i Uczelni, możesz włączyć raporty antyplagiatowe dla trzech projektów na klasę. Aby korzystać z raportów antyplagiatowych bez ograniczeń, poproś administratora o przejście na G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij Utwórz a potem Projekt.

 4. Zaznacz pole Raporty antyplagiatowe.

Włączanie raportów antyplagiatowych po otrzymaniu zadań od uczniów

Możesz włączyć raporty antyplagiatowe po przesłaniu zadania przez uczniów. Jednak w takim wypadku uczeń nie będzie mógł wygenerować raportu, dopóki nie zwrócisz zadania.

Aby umożliwić uczniom wygenerowanie raportu, zwróć zadanie i pozwól im przesłać projekt ponownie. 

Krok 1. Edytuj projekt, by włączyć raporty antyplagiatowe

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Obok projektu kliknij Więcej  a potem Edytuj

  Wybierz Edytuj

 4. Zaznacz pole Raporty antyplagiatowe.

Krok 2. Wygeneruj raport antyplagiatowy dotyczący przesłanego zadania

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij projekt a potem Wyświetl projekt a potem wybierz plik ucznia.
  Plik zostanie otwarty w narzędziu do oceniania w Classroom.
 4. Pod nazwą projektu ucznia kliknij Sprawdź oryginalność.

Najczęstsze pytania na temat raportów antyplagiatowych

Ile raportów mogę włączyć w ramach moich zajęć?
Jeśli masz konto G Suite dla Szkół i Uczelni, możesz włączyć raporty antyplagiatowe w trzech projektach w ramach jednych zajęć.
Aby korzystać z raportów antyplagiatowych bez ograniczeń, poproś administratora o przejście na G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni.
Ile raportów mogą wygenerować uczniowie w jednym projekcie?
Gdy włączysz raporty antyplagiatowe w projekcie, przed przesłaniem zadania uczniowie będą mogli wygenerować trzy raporty dotyczące tego projektu. Nie możesz zobaczyć raportów generowanych przez uczniów. Po uruchomieniu ostatniego raportu, ale przed przesłaniem projektu, uczniowie nadal mogą pracować nad zadaniem.
Gdy uczniowie oddadzą zadanie, Classroom automatycznie wygeneruje raport antyplagiatowy o każdym przesłanym pliku Dokumentów. Raporty te są widoczne tylko dla Ciebie. Jeśli uczeń wycofa swoją pracę i prześle ją ponownie, Classroom wygeneruje kolejny raport antyplagiatowy dla nauczyciela.
Jak długo raporty są dostępne do wyświetlania?
Raporty antyplagiatowe są widoczne przez 45 dni. Po tym czasie możesz wygenerować nowy raport w narzędziu do oceniania.
Aby wygenerować nowy raport antyplagiatowy, otwórz pracę ucznia w narzędziu do oceniania. Pod nazwą pliku kliknij Sprawdź oryginalność.

 

Dalej: wyświetlanie raportu antyplagiatowego

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?