Włączanie Raportów antyplagiatowych

Aby generować raporty antyplagiatowe, zarejestruj się w programie wersji beta. Więcej informacji znajdziesz w artykule Rejestrowanie się w programach wersji beta Classroom.
 

Za pomocą Raportów antyplagiatowych Ty i Twoi uczniowie możecie sprawdzać, czy zadania nie zawierają skopiowanych treści. Narzędzie to porównuje dokumenty Google uczniów z miliardami stron internetowych i milionami książek przy użyciu wyszukiwarki Google. W Raportach antyplagiatowych są wyświetlane linki do wykrytych stron internetowych i wskazywane nieoznaczone cytaty. Dzięki tym raportom:

 • uczniowie mogą wykrywać nieumyślne plagiaty i nieoznaczone cytaty przed przesłaniem projektów;
 • nauczyciele widzą miejsca, w których uczniowie użyli materiałów źródłowych, i mogą sprawdzać, czy zostały one odpowiednio udokumentowane.

Gdy włączysz Raporty antyplagiatowe w projekcie, uczniowie będą mogli wygenerować w jego ramach trzy raporty antyplagiatowe, zanim prześlą swoje zadania. Nie możesz zobaczyć raportów generowanych przez uczniów. Po uruchomieniu ostatniego raportu, ale przed przesłaniem projektu, uczniowie nadal mogą pracować nad zadaniem. 

Gdy uczeń odda zadanie, Classroom automatycznie wygeneruje raport o każdym przesłanym pliku Dokumentów. Raporty te są widoczne tylko dla Ciebie. Jeśli uczeń wycofa projekt i prześle go ponownie, Classroom wygeneruje kolejny raport antyplagiatowy. 

Raporty antyplagiatowe są widoczne przez 45 dni. Po upływie tego okresu możesz wygenerować kolejny raport, otwierając projekt przesłany przez ucznia w narzędziu do oceniania Classroom. 

Informacje o tym, jak zadanie jest analizowane podczas generowania raportu antyplagiatowego, znajdziesz w artykule Jak jest tworzony raport antyplagiatowy.

Uwaga: wersja beta Raportu antyplagiatowego jest dostępna tylko w przypadku dokumentów Google w języku angielskim. 

Włączanie Raportów antyplagiatowych

Aby udostępnić raporty antyplagiatowe sobie i swoim uczniom, włącz tę funkcję podczas tworzenia projektu.

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia potem Zadania.

 3. Kliknij Utwórz potem Projekt.

 4. Zaznacz pole Raporty antyplagiatowe.

Otwieranie raportu

Jeśli w projekcie masz włączone raporty antyplagiatowe, Classroom automatycznie generuje raport, gdy uczeń oddaje pliki.
 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia potem Zadania.

 3. Kliknij projekt potem Wyświetl projekt potem wybierz plik ucznia.
  Plik zostanie otwarty w narzędziu do oceniania w Classroom.
 4. Aby wyświetlić raport, w sekcji Pliki kliknij [liczba] oznaczonych fragmentów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?