Arvosanojen antaminen rubriikin avulla

Tämä artikkeli on tarkoitettu opettajille.

Voit käyttää rubriikkia arvosanojen ja palautteen antamiseen Classroomissa. Voit antaa arvosanoja rubriikin avulla arviointityökalussa tai Opiskelijoiden työt ‑sivulla.

Kun olet aloittanut arvioinnin, et voi muokata tai poistaa kotitehtävän rubriikkia.

Katso Rubriikkeja sisältävien tehtävien tarkasteleminen ‑artikkelista ohjeet siihen, miten oppilaat voivat tarkistaa rubriikkinsa.

Rubriikkien arvioiminen arviointityökalussa 

Rubriikin katseleminen arvioinnin aikana

 1. Siirry tietokoneella osoitteeseen classroom.google.com.
 2. Valitse ryhmäja sittenTehtävät.
 3. Klikkaa kotitehtävääja sittenNäytä tehtäväja sittenvalitse oppilaan tiedosto.
 4. Klikkaa oikeasta sarakkeesta Arvostelu "".
   Arviointi
 5. Laajenna tai tiivistä kriteerin kuvausta klikkaamalla alanuolta "" tai ylänuolta "".

Pisteytyksen valitseminen kullekin kriteerille

Rubriikkipisteet päivittyvät automaattisesti, kun valitset arviointitasot. 

 1. Siirry tietokoneella osoitteeseen classroom.google.com.
 2. Valitse ryhmäja sittenTehtävät.
 3. Klikkaa kotitehtävääja sittenNäytä tehtäväja sittenvalitse oppilaan tiedosto.
 4. Klikkaa oikeasta sarakkeesta Arvostelu "".
   Arviointi
 5. Voit määrittää kullekin ehdolle arviointitason seuraavilla tavoilla:
  • Klikkaa kunkin ehdon arviointitasoa.
   Klikkaa tasoa
   Huom. Voit kumota valinnan klikkaamalla laajennetun kriteerin kohdalta Tyhjennä ""
  • Jos käytät ehtoa pisteytyksessä, lisää numero.
   Anna pistemäärä

Kokonaisarvosanan muuttaminen käsin

Voit lisätä oppilaan kotitehtävään uuden arvosanan käsin muuttamatta tasojen valintaa. 

 1. Siirry tietokoneella osoitteeseen classroom.google.com.
 2. Valitse ryhmäja sittenTehtävät.
 3. Klikkaa kotitehtävääja sittenNäytä tehtäväja sittenvalitse oppilaan tiedosto.
 4. Klikkaa oikeasta sarakkeesta Arvostelu "".
   Arviointi
 5. Lisää kotitehtävän uusi arvosana Arvosana-kohtaan. 

Rubriikkien arvioiminen Oppilaiden työt ‑sivulta

Rubriikin katseleminen arvioinnin aikana

 1. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät  haluamasi kotitehtävä.
 2. Klikkaa Näytä kotitehtävä.
 3. Klikkaa oppilaan nimeä Oppilaiden työt ‑sivun vasemmasta reunasta.
 4. Valitse seuraavista:
  • Laajenna tai tiivistä kaikki kriteerit klikkaamalla Laajenna ehdot "" tai Tiivistä ehdot "".
  • Laajenna tai tiivistä yksittäinen kriteeri klikkaamalla sen kohdalta Laajenna "" tai Tiivistä "".

Pisteytyksen valitseminen kullekin kriteerille

Voit valita arviointitasot, kun kriteerit on laajennettu tai tiivistetty. Classroom tallentaa valinnat ja laskee kokonaisarvosanan automaattisesti.

 1. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät  haluamasi kotitehtävä.
 2. Klikkaa Näytä kotitehtävä.
 3. Klikkaa oppilaan nimeä Oppilaiden työt ‑sivun vasemmasta reunasta.
 4. Voit valita arviointitason seuraavilla tavoilla:
  • Klikkaa arviointitasoa kriteerin kohdalta.
  • Kirjoita oppilaan pisteet kriteerin pistemäärän kohdalle.
   Classroom valitsee arviointitason antamiesi pisteiden mukaan.
 5. (Valinnainen) Voit kumota valinnan klikkaamalla laajennetun kriteerin kohdalta Tyhjennä.

Kokonaisarvosanan muuttaminen käsin

Voit lisätä oppilaan kotitehtävään uuden arvosanan käsin muuttamatta tasojen valintaa. 

 1. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät  haluamasi kotitehtävä.
 2. Klikkaa Näytä kotitehtävä.
 3. Klikkaa oppilaan nimeä Oppilaiden työt ‑sivun vasemmasta reunasta.
 4. Kirjoita oppilaan uusi arvosana.
  Arvosana tallennetaan automaattisesti.
 5. (Valinnainen) Voit palauttaa uuden arvosanan oppilaalle valitsemalla arvosanan kohdalta Lisää ""ja sitten Palauta

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?