Ödev için puan anahtarı oluşturma veya mevcut puan anahtarını yeniden kullanma

Bu makale öğretmenler içindir.

Classroom'da, ödevler için tek tek puan anahtarları oluşturabilir, oluşturduğunuz puan anahtarlarını yeniden kullanabilir ve bunlarla not verebilirsiniz. Ayrıca, puan anahtarlarını diğer öğretmenlerle paylaşmak için dışa aktarabilirsiniz. 

Derecelendirilmiş veya derecelendirilmemiş puan anahtarlarını kullanarak geri bildirimde bulunabilirsiniz. Puan anahtarı derecelendirilmişse ödevlerini geri verdiğinizde öğrenciler puanlarını görür.

Puan anahtarı ekleme veya görüntüleme  

Puan anahtarına genel bakış

Referans olması açısından bu resimde, bölümleri etiketlenmiş, tamamlanmış bir puan anahtarı gösterilmektedir.
Etiketli puan anahtarı
Sayı Ad Açıklama Örnek
1 Ölçüt başlığı Değerlendirmekte olduğunuz bir ölçütün adı Giriş
2 Ölçüt açıklaması Ölçüt odağının kısa bir açıklaması Makalenizin açılış paragrafı
3 Seviye başlığı Bir ölçüt altında, belirli bir performans seviyesinin adı. Bir kelime, kelime öbeği, harf veya rakam. Mükemmel
4 Seviye açıklaması Bir ölçüt altında, belirli bir performans seviyesine ilişkin beklentilerin veya özelliklerin açıklaması Okuyucunun ilgisini çekmek ve konuyu sunmak için çeşitli tanıtım stratejileri kullanır. Uygun tonu oluşturur. Net ve iyi geliştirilmiş bir tez açıklaması içerir.
5 Toplam puan anahtarı puanı Puan anahtarı için toplam puan 100
6 Toplam ölçüt puanı Bir ölçüt için toplam puan 20
7 Seviye puanları Belirli bir ölçüt seviyesi için puanlar 5

Puan anahtarı oluşturma

Puan anahtarı başına en çok 50 ölçüt ve ölçüt başına en çok 10 performans düzeyi oluşturabilirsiniz. 

Not: Puan anahtarı oluşturabilmeniz için ödevin bir başlığı olmalıdır.

 1. Bilgisayarda classroom.google.com sayfasına gidin.
 2. İlgili sınıfı ardından Sınıf Çalışmaları'nı tıklayın.
 3. Başlığı olan bir ödev oluşturun ardındanPuan anahtarı altında, Ekle "" Puan anahtarı ardından Puan anahtarı oluştur'u tıklayın.
  Puan anahtarı oluştur
 4. Puan anahtarı için puanlamayı kapatmak istiyorsanız Puanlamayı kullan seçeneğinin yanındaki anahtarı Kapalı konuma "" getirin.
 5. (İsteğe bağlı) Puanlama kullanıyorsanız Puanları sıralama ölçütü: ifadesinin yanındaki Azalan veya Artan'ı seçin.
  Not:: Puanlama kullanırken herhangi bir düzende performans düzeyleri ekleyebilirsiniz. Düzeyler puan değerine göre otomatik olarak düzenlenir. 
 6. Ölçüt başlığı altına Dilbilgisi, Ekip Çalışması veya Alıntılar gibi bir ölçüt girin.
 7. (İsteğe bağlı) Bir ölçüt açıklaması eklemek için Ölçüt açıklaması altına bir açıklama girin. 
 8. Puanlar altında, performans seviyesi için verilen puan değerini girin.
  Not: Puan anahtarının toplam puanı siz puan ekledikçe otomatik olarak güncellenir.
 9. Düzey başlığı'nın altında, performans düzeyi için Mükemmel, Çok iyi veya A Seviye gibi bir başlık girin.
 10. Açıklama altında, düzeye ilişkin beklentileri girin.
 11. Ölçüte başka bir performans düzeyi eklemek için Düzey ekle'yi "" tıklayın ve 8-9. adımları tekrarlayın.
 12. Başka bir ölçüt eklemek için:
  • Boş bir ölçüt eklemek için sol alt köşedeki Ölçüt ekle'yi tıklayın ve 6-11 arasındaki adımları tekrarlayın.
  • Bir ölçütü kopyalamak için ölçüt kutusunda Diğer "" ardından Ölçütü yinele'yi tıklayın ve 6–11 arasındaki adımları tekrarlayın.
 13. Ölçütlerin sırasını değiştirmek istiyorsanız ölçüt kutusunda Diğer "" ardından Ölçütü yukarı taşı veya Ölçütü aşağı taşı'yı tıklayın.
 14. Puan anahtarınızı kaydetmek için sağ alt köşedeki Kaydet'i tıklayın.

Puan anahtarını yeniden kullanma

Daha önce oluşturduğunuz puan anahtarlarını yeniden kullanabilirsiniz. Yeniden kullanmak istediğiniz puan anahtarını önizleyebilir ve ardından yeni ödevinizde düzenleyebilirsiniz. Yaptığınız düzenlemeler orijinal puan anahtarını etkilemez. Bir puan anahtarını yeniden kullanabilmek için yeni ödevinizin bir başlığı olmalıdır. 

 1. Bilgisayarda classroom.google.com sayfasına gidin.
 2. İlgili sınıfı ardından Sınıf Çalışmaları'nı tıklayın.
 3. Başlığı olan bir ödev oluşturun ardından"" Puan anahtarıardından Puan anahtarını yeniden kullan'ı tıklayın.
  Puan anahtarını yeniden kullan
 4. Puan anahtarı seçin bölümünde bir başlığı tıklayın.
  Not: Başka bir sınıftan puan anahtarı seçmek için, sınıf menüsünde bir sınıf adı girin veya Aşağı oku "" tıklayın ardından bir sınıf seçin.
  Puan anahtarı seç
 5. (İsteğe bağlı) Puan anahtarını görüntülemek veya düzenlemek için Önizle'yi tıklayın ardından bir seçenek belirleyin:
  • Puan anahtarını düzenlemek için Seç ve Düzenle'yi tıklayın ardından gerekli gördüğünüz değişiklikleri yapın ardından Kaydet'i tıklayın.
  • Sınıftaki diğer puan anahtarlarını önizlemek için Geri "" veya İleri'yi "" tıklayın.
   Puan anahtarını önizle
 6. Seç'i tıklayın.

Mevcut bir ödeve puan anahtarı ekleme

 1. Bilgisayarda classroom.google.com sayfasına gidin.
 2. İlgili sınıfardındanSınıf çalışmalarıardındanilgili ödevi tıklayın.
 3. Üst tarafta, Diğer ""ardındanDüzenle'yi tıklayın.
 4. Sağ tarafta, Puan anahtarı'nı tıklayıp bir seçenek belirleyin:
  • Puan anahtarı oluştur
  • Puan anahtarını yeniden kullan
  • Puan anahtarını E-Tablolar'dan içe aktar

Ödevin puan anahtarına bakma 

 1. Bilgisayarda classroom.google.com sayfasına gidin.
 2. İlgili sınıfı ardından Sınıf Çalışmaları'nı tıklayın.
 3. Genişletmek için ödevi tıklayın ardından puan anahtarını tıklayın. 

  Puan anahtarını tıklayın

 4. Tüm ölçütleri genişletmek ya da daraltmak için, Ölçütleri genişlet'i "" veya Ölçütleri daralt'ı "" tıklayın. Ölçütleri tek tek genişletmek ya da daraltmak için Aşağı oku "" veya Yukarı oku "" tıklayın.
  Ölçütleri genişlet veya daralt
Öğrenci çalışması sayfasında veya not verme aracında puan anahtarına not verebilirsiniz. Talimatlar için Puan anahtarı ile not verme başlıklı makaleyi inceleyin.
Puan anahtarlarını içe ve dışa aktarma işlemleriyle paylaşma
Bir Classroom puan anahtarını sınıfınızın dışındaki bir öğretmenle paylaşmak için öncelikle söz konusu puan anahtarını Google E-Tablolar'a aktarmanız gerekir. Dışa aktardığınız puan anahtarları, sınıfınızın Google Drive klasöründeki Puan Anahtarı Dışa Aktarımları klasörüne kaydedilir. Ardından, puan anahtarınızın ödeve aktarabilmesi için dosyayı veya klasörü bir öğretmenle paylaşabilirsiniz.
Öğretmen, puan anahtarını içe aktardıktan sonra ödevde düzenleyebilir. Düzenlemeler orijinal puan anahtarını etkilemez. Öğretmenler, Puan Anahtarı Dışa Aktarımları klasöründeki puan anahtarlarını düzenlememelidir.
Not: Yalnızca Classroom'da oluşturulan ve dışa aktarılan puan anahtarlarını içe aktarabilirsiniz. Dışa aktarılan puan anahtarları, Puan Anahtarı Dışa Aktarımları klasörünüze Google E-Tablolar biçiminde kaydedilir. E-tabloları düzenlemeyin veya dosya biçimini değiştirmeyin, aksi takdirde puan anahtarları düzgün şekilde içe aktarılmaz.

Değerlendirme ölçeğini paylaşmak için dışa aktarma:

 1. classroom.google.com sayfasına gidin ve Oturum Aç'ı tıklayın.

  Google Hesabınızla oturum açın. Örneğin, siz@okulunuz.edu veya siz@gmail.com. Daha fazla bilgi

 2. İlgili sınıfardındanSınıf çalışmalarıardındanilgili ödevi tıklayın.
 3. Ödevin en altındaki puan anahtarını tıklayın.
  Puan anahtarını tıklayın
 4. En üstte, Diğer ""ardındanE-Tablolar'a aktar'ı tıklayın.
 5. Sınıf Çalışmaları sayfasına dönmek için Kapat'ı "" tıklayın.
 6. Sınıf Çalışmaları sayfasının en üstündeki Sınıf Drive klasörü ""ardındanClassroom'u tıklayın.
 7. Bir seçim yapın:
  • Puan Anahtarları Dışa Aktarımları klasörünüzün tamamını paylaşmak için klasörü sağ tıklayın.
  • Bir puan anahtarını paylaşmak için Puan Anahtarı Dışa Aktarımları klasörünü tıklayınardındanpaylaşmak istediğiniz puan anahtarını sağ tıklayın.
 8. Paylaş'ı seçin ve öğretmenin adını veya e-posta adresini girin.
 9. Gönder'i tıklayın.

Paylaşılan bir puan anahtarını içe aktarma:

 1. classroom.google.com sayfasına gidin ve Oturum Aç'ı tıklayın.

  Google Hesabınızla oturum açın. Örneğin, siz@okulunuz.edu veya siz@gmail.com. Daha fazla bilgi

 2. İlgili sınıfı ardından Sınıf Çalışmaları'nı tıklayın.
 3. OluşturardındanÖdev'i tıklayınardından ödeviniz için bir başlık girin.
 4. Sağda, Ekle""Puan AnahtarıardındanE-Tablolar'dan aktar'ı tıklayın.
 5. İçe aktarmak istediğiniz değerlendirme ölçeğiniardındanEkle'yi tıklayın.
 6. (İsteğe bağlı) Puan anahtarında gerekli gördüğünüz düzenlemeleri yapın.
 7. Kaydet'i tıklayın.
  Not: Puan anahtarı kaydedilmiyorsa dışa aktarıp tekrar içe aktarın. E-Tablolar dosyasında yapılan düzenlemeler, içe aktarma işleminin başarısız olmasına neden olabilir.

Puan anahtarını düzenleme veya silme

Ödevin puan anahtarını düzenleme

Ödeve not vermeye başlamadan önce ödevin değerlendirme ölçeğini yalnızca düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Puan anahtarında yapılan düzenlemeler yalnızca üzerinde çalıştığınız ödevi etkiler.

 1. Bilgisayarda classroom.google.com sayfasına gidin.
 2. İlgili sınıfı ardından Sınıf Çalışmaları'nı tıklayın.
 3. Genişletmek için ödevi tıklayın ardından puan anahtarını tıklayın. 

  Puan anahtarını tıklayın

 4. Sağ üst köşede, Diğer ""ardındanDüzenle'yi tıklayın.
  Not: Bu seçenek, puan anahtarı ile not vermeye başladıktan sonra kullanılamaz.
 5. Gerekli gördüğünüz değişiklikleri girin ardından Kaydet'i tıklayın.

Ödevin puan anahtarını silme

Bu seçenek, puan anahtarı ile not vermeye başladıktan sonra kullanılamaz.

 1. Bilgisayarda classroom.google.com sayfasına gidin.
 2. İlgili sınıfı ardından Sınıf Çalışmaları'nı tıklayın.
 3. Genişletmek için ödevi tıklayın ardından puan anahtarını tıklayın. 

  Puan anahtarını tıklayın

 4. Sağ üst köşede, Diğer ""ardındanSil'i tıklayın.
 5. İşlemi onaylamak için Sil'i seçin.

İlgili konular

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?