สร้างเกณฑ์ของงาน

หากต้องการใช้เกณฑ์การให้คะแนน คุณจะต้องลงชื่อสมัครเข้าใช้โปรแกรมเบต้า หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หัวข้อลงชื่อสมัครใช้โปรแกรม Classroom เวอร์ชันเบต้า

คุณจะสร้าง ดู และกำหนดเกรดให้เกณฑ์ของงานแต่ละรายการใน Classroom ได้ โดยอาจใช้เกณฑ์แบบมีคะแนนหรือไม่มีคะแนนเพื่อแสดงความคิดเห็น หากใช้เกณฑ์เพื่อให้คะแนน นักเรียนจะเห็นคะแนนเมื่อคุณส่งงานคืน

สร้างเกณฑ์ของงาน

คุณจะสร้างเกณฑ์ได้สูงสุด 10 รายการต่อเกณฑ์การให้คะแนนและระดับประสิทธิภาพสูงสุด 10 รายการต่อเกณฑ์ 

หมายเหตุ: ต้องตั้งชื่องานก่อนจึงจะสร้างเกณฑ์การให้คะแนนได้

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน 

 3. คลิกสร้าง จากนั้น งาน จากนั้น ป้อนชื่อ จากนั้น คลิกสร้างเกณฑ์การให้คะแนน

 4. หากต้องการปิดการให้คะแนนด้วยเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว ถัดจากใช้การให้คะแนน ให้คลิกปิด ปิด
 5. (ไม่บังคับ) หากเปิดการให้คะแนน ให้เลือกว่าต้องการแสดงเกณฑ์จากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปหามาก ถัดจากส่วนเรียงลำดับคะแนนจาก
  หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องเรียงระดับต่างๆ ตามลำดับ เพราะเกณฑ์การให้คะแนนจะจัดเรียงระดับตามค่า 
 6. ใส่เกณฑ์แรกในส่วนเกณฑ์ เช่น กรอกไวยากรณ์ การทำงานเป็นทีม หรือการอ้างอิง
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการใส่คำอธิบายเกณฑ์ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เพิ่มคำอธิบายเกณฑ์ จากนั้น กรอกคำอธิบาย 
 8. กรอกจำนวนคะแนนที่ได้รับจากระดับประสิทธิภาพในส่วนคะแนน
  หมายเหตุ: คะแนนรวมตามเกณฑ์จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มคะแนน
 9. กรอกระดับประสิทธิภาพในส่วนระดับ เช่น กรอกดีมาก ความเชี่ยวชาญสูงสุด หรือระดับ B
 10. กรอกความคาดหวังด้านประสิทธิภาพในส่วนคำอธิบาย
 11. หากต้องการเพิ่มระดับประสิทธิภาพอื่นให้กับเกณฑ์ ให้คลิกเพิ่มระดับ Add a level และทำขั้นตอนที่ 8-9 ซ้ำ
 12. วิธีเพิ่มเกณฑ์อื่น
  • เพิ่มเกณฑ์ว่างโดยคลิกเพิ่มเกณฑ์ที่มุมซ้ายล่าง แล้วทำขั้นตอนที่วิธีเพิ่มเกณฑ์อื่น 6-11 ซ้ำ
  • คัดลอกเกณฑ์โดยคลิกคัดลอกเกณฑ์ที่มุมขวาล่าง แล้วทำขั้นตอนที่ 6-11 ซ้ำ
 13. หากต้องการจัดเรียงเกณฑ์ใหม่ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ในช่องของเกณฑ์ จากนั้น เลือกเลื่อนเกณฑ์ขึ้นหรือเลื่อนเกณฑ์ลง
 14. คลิกบันทึกที่มุมขวาล่างเพื่อบันทึกเกณฑ์การให้คะแนน

 

ดูเกณฑ์ของงาน 

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน 

 3. คลิกงานเพื่อขยาย จากนั้น คลิกเกณฑ์การให้คะแนน 

   

 4. หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์ทั้งหมด ให้คลิกขยายเกณฑ์ Expand criteria หรือยุบเกณฑ์ Collapse criteria หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์แต่ละรายการ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง หรือลูกศรขึ้น ลูกศรขึ้น

แก้ไขเกณฑ์ของงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน 

 3. คลิกงานเพื่อขยาย จากนั้น คลิกเกณฑ์การให้คะแนน 

   

 4. หากต้องการแก้ไข ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขที่มุมขวาบน
  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานหลังจากคุณใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวตัดเกรดแล้ว
 5. กรอกการเปลี่ยนแปลง จากนั้น คลิกบันทึก

ลบเกณฑ์ของงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน 

 3. คลิกงานเพื่อขยาย จากนั้น คลิกเกณฑ์การให้คะแนน 

   

 4. หากต้องการลบ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบที่มุมขวาบน
 5. คลิกลบเพื่อยืนยัน
  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานหลังจากคุณใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวตัดเกรดแล้ว
 

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน โปรดไปที่หัวข้อคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนเวอร์ชันเบต้า

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร