สร้างเกณฑ์ของงาน

หากต้องการใช้เกณฑ์การให้คะแนน คุณจะต้องลงชื่อสมัครเข้าใช้โปรแกรมเบต้า หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หัวข้อลงชื่อสมัครใช้โปรแกรม Classroom เวอร์ชันเบต้า

คุณจะสร้าง ดู และกำหนดเกรดให้เกณฑ์ของงานแต่ละรายการใน Classroom ได้ โดยอาจใช้เกณฑ์แบบมีคะแนนหรือไม่มีคะแนนเพื่อแสดงความคิดเห็น หากใช้เกณฑ์เพื่อให้คะแนน นักเรียนจะเห็นคะแนนเมื่อคุณส่งงานคืน

สร้างเกณฑ์ของงาน

คุณจะสร้างเกณฑ์ได้สูงสุด 10 รายการต่อเกณฑ์การให้คะแนนและระดับประสิทธิภาพสูงสุด 10 รายการต่อเกณฑ์ 

หมายเหตุ: ต้องตั้งชื่องานก่อนจึงจะสร้างเกณฑ์การให้คะแนนได้

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

  • หากชั้นเรียนมีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน
  • หากชั้นเรียนไม่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกชั้นเรียน แล้ว สตรีม 
 3. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

  • หากชั้นเรียนมีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกสร้าง แล้ว งาน แล้ว ป้อนชื่อ แล้ว คลิกสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
  • หากชั้นเรียนไม่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่ม เพิ่ม แล้ว สร้างงาน  แล้ว ป้อนชื่อ แล้ว คลิกสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
 4. หากต้องการปิดการให้คะแนนตามเกณฑ์ให้คลิกปิด ปิด ถัดจากใช้การให้คะแนน
 5. (ไม่บังคับ) หากเปิดการให้คะแนน ให้เลือกว่าต้องการแสดงเกณฑ์จากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปหามาก ถัดจากส่วนเรียงลำดับคะแนนจาก
  หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องเรียงระดับต่างๆ ตามลำดับ เพราะเกณฑ์การให้คะแนนจะจัดเรียงระดับตามค่า 
 6. ใส่เกณฑ์แรกในส่วนเกณฑ์ เช่น ไวยากรณ์ การทำงานเป็นทีม หรือการอ้างอิง
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการใส่คำอธิบายเกณฑ์ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว เพิ่มคำอธิบายเกณฑ์ แล้ว กรอกคำอธิบาย 
 8. กรอกจำนวนคะแนนที่ได้รับจากระดับประสิทธิภาพในส่วนคะแนน
  หมายเหตุ: คะแนนรวมตามเกณฑ์จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มคะแนน
 9. กรอกระดับประสิทธิภาพในส่วนระดับ เช่น ดีมาก ความเชี่ยวชาญสูงสุด หรือระดับ B
 10. กรอกความคาดหวังด้านประสิทธิภาพในส่วนคำอธิบาย
 11. หากต้องการเพิ่มระดับประสิทธิภาพอื่นให้กับเกณฑ์ ให้คลิกเพิ่มระดับ Add a level และทำขั้นตอนที่ 8-9 ซ้ำ
 12. วิธีเพิ่มเกณฑ์อื่น
  • เพิ่มเกณฑ์ว่างโดยคลิกเพิ่มเกณฑ์ที่มุมซ้ายล่าง แล้วทำขั้นตอนที่ 6-11 ซ้ำ
  • คัดลอกเกณฑ์โดยคลิกคัดลอกเกณฑ์ที่มุมขวาล่าง แล้วทำขั้นตอนที่ 6-11 ซ้ำ
 13. หากต้องการจัดเรียงเกณฑ์ใหม่ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ในช่องของเกณฑ์ แล้ว แล้วเลือกเลื่อนเกณฑ์ขึ้นหรือเลื่อนเกณฑ์ลง
 14. คลิกบันทึกที่มุมขวาล่างเพื่อบันทึกเกณฑ์การให้คะแนน

 

ดูเกณฑ์ของงาน 

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

  • หากชั้นเรียนมีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน
  • หากชั้นเรียนไม่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกชั้นเรียน แล้ว สตรีม 
 3. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

  • หากชั้นเรียนมีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกที่งานเพื่อขยาย แล้ว เกณฑ์การให้คะแนน
  • หากชั้นเรียนไม่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกเกณฑ์การให้คะแนนของงาน
 4. หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์ทั้งหมด ให้คลิกขยายเกณฑ์ Expand criteria หรือยุบเกณฑ์ Collapse criteria หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์แต่ละรายการ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง หรือลูกศรขึ้น ลูกศรขึ้น

แก้ไขเกณฑ์ของงาน

คุณจะแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนไม่ได้หลังจากใช้ตัดเกรดแล้ว

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

  • หากชั้นเรียนมีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน
  • หากชั้นเรียนไม่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกชั้นเรียน แล้ว สตรีม 
 3. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

  • หากชั้นเรียนมีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกที่งานเพื่อขยาย แล้ว เกณฑ์การให้คะแนน
  • หากชั้นเรียนไม่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกเกณฑ์การให้คะแนนของงาน
 4. หากต้องการแก้ไข ให้คลิกเพิ่มเติมที่มุมบนขวา เพิ่มเติม แล้ว แก้ไข
  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานหลังจากคุณใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวตัดเกรดแล้ว
 5. ป้อนการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิกบันทึก

ลบเกณฑ์ของงาน

คุณจะลบเกณฑ์การให้คะแนนหลังจากใช้ตัดเกรดแล้วไม่ได้

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

  • หากชั้นเรียนมีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน
  • หากชั้นเรียนไม่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกชั้นเรียน แล้ว สตรีม 
 3. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

  • หากชั้นเรียนมีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกที่งานเพื่อขยาย แล้ว เกณฑ์การให้คะแนน
  • หากชั้นเรียนไม่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกเกณฑ์การให้คะแนนของงาน
 4. หากต้องการลบ ให้คลิกเพิ่มเติมที่มุมบนขวา เพิ่มเติม แล้ว ลบเกณฑ์การให้คะแนนนี้
 5. คลิกลบเพื่อยืนยัน
  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานหลังจากคุณใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวตัดเกรดแล้ว
 

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน โปรดไปที่ส่วนคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร