สร้างหรือใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่มีอยู่ในงานใหม่

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

ใน Classroom คุณจะสร้าง ใช้ซ้ำ นำเข้า ส่งออก ดู และให้คะแนนงานต่างๆ ด้วยเกณฑ์การให้คะแนนได้

โดยอาจใช้เกณฑ์แบบมีคะแนนหรือไม่มีคะแนนเพื่อแสดงความคิดเห็น หากให้คะแนนแล้ว นักเรียนจะเห็นคะแนนของตนเองเมื่อคุณส่งงานคืน

หากต้องการแชร์เกณฑ์การให้คะแนนกับครูคนอื่น โปรดสร้างเกณฑ์ในชั้นเรียนที่ทุกคนเป็นครูร่วมสอน จากนั้นคุณจะเข้าถึงเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวได้จากชั้นเรียนของตนเอง

เพิ่มหรือดูเกณฑ์การให้คะแนน

ภาพรวมของเกณฑ์การให้คะแนน

เพื่อเป็นการอ้างอิง รูปภาพนี้จะแสดงเกณฑ์การให้คะแนนที่ตั้งค่าเสร็จแล้วพร้อมส่วนต่างๆ ที่มีป้ายกำกับ
เกณฑ์การให้คะแนนที่มีป้ายกำกับ
ตัวเลข ชื่อ คำอธิบาย ตัวอย่าง
1 ชื่อเกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ที่กำลังประเมิน บทนำ
2 คำอธิบายเกณฑ์ คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับจุดมุ่งเน้นของเกณฑ์ ย่อหน้าเปิดของเรียงความ
3 ชื่อระดับ ชื่อของระดับประสิทธิภาพที่เฉพาะเจาะจงภายใต้เกณฑ์ คำ วลี ตัวอักษร หรือตัวเลข ยอดเยี่ยม
4 คำอธิบายระดับ คำอธิบายเกี่ยวกับความคาดหวังหรือคุณลักษณะของระดับประสิทธิภาพที่เฉพาะเจาะจงภายใต้เกณฑ์ ใช้กลยุทธ์บทนำที่หลากหลายเพื่อดึงดูดผู้อ่านและนำเสนอประเด็น กำหนดระดับภาษาที่เหมาะสม มีคำแถลงวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนและมีการพัฒนาอย่างดี
5 คะแนนรวมของเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนรวมสูงสุดสำหรับเกณฑ์ดังกล่าว 100
6 คะแนนรวมของเกณฑ์ คะแนนรวมสูงสุดสำหรับเกณฑ์ดังกล่าว 20
7 ระดับคะแนน คะแนนสูงสุดสำหรับระดับเกณฑ์ที่เจาะจง 5

สร้างเกณฑ์การให้คะแนน

คุณจะสร้างเกณฑ์ได้สูงสุด 50 รายการต่อเกณฑ์การให้คะแนนและระดับประสิทธิภาพสูงสุด 10 รายการต่อเกณฑ์

หมายเหตุ: ต้องตั้งชื่องานก่อนจึงจะสร้างเกณฑ์การให้คะแนนได้

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. สร้างงานที่มีชื่อจากนั้นในส่วนเกณฑ์การให้คะแนน ให้คลิกเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนจากนั้นสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
  สร้างเกณฑ์การให้คะแนน
 4. หากต้องการปิดการให้คะแนนของเกณฑ์ดังกล่าว ถัดจากใช้การให้คะแนน ให้คลิกปิดสวิตช์
 5. (ไม่บังคับ) หากใช้การให้คะแนน ถัดจากเรียงลำดับคะแนนจาก ให้เลือกมากไปน้อยหรือน้อยไปหามาก
  หมายเหตุ: เมื่อให้คะแนน คุณจะเพิ่มระดับประสิทธิภาพตามลำดับใดก็ได้ ระบบจะจัดเรียงระดับตามคะแนนเต็มโดยอัตโนมัติ
 6. ในส่วนชื่อเกณฑ์ ให้ป้อนเกณฑ์ เช่น ไวยากรณ์ การทำงานเป็นทีมหรือการอ้างอิง
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มคำอธิบายเกณฑ์ ในส่วนคำอธิบายเกณฑ์ ให้ป้อนคำอธิบาย
 8. กรอกจำนวนคะแนนที่ได้รับจากระดับประสิทธิภาพในส่วนคะแนน
  หมายเหตุ: คะแนนรวมตามเกณฑ์จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มคะแนน
 9. ในส่วนชื่อระดับ ให้ป้อนชื่อสำหรับระดับประสิทธิภาพ เช่น ดีมาก ความเชี่ยวชาญสูงสุด หรือระดับ A
 10. ในส่วนคำอธิบาย ให้ป้อนความคาดหวังสำหรับระดับดังกล่าว
 11. หากต้องการเพิ่มระดับประสิทธิภาพอื่นให้กับเกณฑ์ ให้คลิกเพิ่มระดับ เพิ่มระดับ และทำขั้นตอนที่ 8-9 ซ้ำ
 12. วิธีเพิ่มเกณฑ์อื่น
  • เพิ่มเกณฑ์ว่างโดยคลิกเพิ่มเกณฑ์ที่มุมซ้ายล่าง แล้วทำขั้นตอนที่ 6-11 ซ้ำ
  • หากต้องการคัดลอกเกณฑ์ ให้คลิกเพิ่มเติม จากนั้นคัดลอกเกณฑ์ในช่องเกณฑ์ แล้วทำขั้นตอนที่ 6-11 ซ้ำ
 13. หากต้องการจัดเรียงเกณฑ์ใหม่ ในช่องเกณฑ์ ให้คลิกเพิ่มเติม จากนั้นเลื่อนเกณฑ์ขึ้นหรือเลื่อนเกณฑ์ลง
 14. คลิกบันทึกที่มุมขวาล่างเพื่อบันทึกเกณฑ์การให้คะแนน

ใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่มีอยู่

คุณจะใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ได้ คุณจะดูตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนที่ต้องการใช้ซ้ำได้ จากนั้นก็แก้ไขในงานชิ้นใหม่ การแก้ไขจะไม่มีผลกับเกณฑ์การให้คะแนนต้นฉบับ หากต้องการใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่มีอยู่ โปรดตั้งชื่อให้งานชิ้นใหม่ของคุณ

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. สร้างงานพร้อมตั้งชื่อ จากนั้น คลิก เกณฑ์การให้คะแนน จากนั้น ใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่มีอยู่
  ใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่มีอยู่
 4. คลิกชื่องานในส่วนเลือกเกณฑ์การให้คะแนน
  หมายเหตุ: หากต้องการเลือกเกณฑ์การให้คะแนนจากชั้นเรียนอื่น ให้ป้อนชื่อชั้นเรียนในเมนูชั้นเรียน หรือคลิกลูกศรลง ""จากนั้น เลือกชั้นเรียน
  เลือกเกณฑ์การให้คะแนน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูหรือแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน ให้คลิกดูตัวอย่างจากนั้นเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน ให้คลิกเลือกและแก้ไขจากนั้นแก้ไขตามต้องการ จากนั้นคลิกบันทึก
  • หากต้องการดูตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนอื่นๆ ที่มีอยู่ในชั้นเรียน ให้คลิกกลับ กลับ หรือถัดไป ถัดไป
   แสดงตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนน
 6. คลิกเลือก

ดูเกณฑ์การให้คะแนนงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกที่งานเพื่อขยายจากนั้นเกณฑ์การให้คะแนน

  คลิกเกณฑ์การให้คะแนน

 4. หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์ทั้งหมด ให้คลิกขยายเกณฑ์ ขยายเกณฑ์ หรือยุบเกณฑ์ ยุบเกณฑ์ หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์แต่ละรายการ ให้คลิกลูกศรลง "" หรือลูกศรขึ้น
  ขยายหรือยุบเกณฑ์
คุณจะตัดเกรดตามเกณฑ์การให้คะแนนได้ในหน้างานของนักเรียนหรือเครื่องมือตัดเกรด โปรดดูวิธีการในหัวข้อตัดเกรดด้วยเกณฑ์การให้คะแนน

นำเข้าหรือส่งออกเกณฑ์การให้คะแนน

คุณเลือกส่งออกเกณฑ์การให้คะแนนจากงานหนึ่งและนำเข้าไปยังอีกงานได้ หลังจากนำเข้าแล้ว คุณจะแก้ไขเกณฑ์ดังกล่าวในงานใหม่ได้ การแก้ไขจะไม่มีผลกับเกณฑ์การให้คะแนนต้นฉบับ
หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนที่ส่งออกจะบันทึกเป็นสเปรดชีตในไดรฟ์ของ Classroom ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า "การส่งออกเกณฑ์การให้คะแนน" หากคุณแก้ไขสเปรดชีตหรือเปลี่ยนรูปแบบไฟล์ ระบบจะนำเข้าเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้อย่างถูกต้อง

ส่งออกเกณฑ์การให้คะแนน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. คลิกงานซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ต้องการส่งออก จากนั้น เกณฑ์การให้คะแนน
  คลิกเกณฑ์การให้คะแนน
 4. ที่มุมขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม จากนั้น ส่งออกไปที่ชีต
 5. หากต้องการกลับไปที่หน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกปิด ที่มุมบนซ้าย

นำเข้าเกณฑ์การให้คะแนน:

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกสร้างจากนั้นงานจากนั้นป้อนชื่องาน
 4. คลิกเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนจากนั้นนำเข้าจากชีต
 5. คลิกเกณฑ์การให้คะแนนที่ต้องการนำเข้าจากนั้นคลิกเพิ่ม
 6. (ไม่บังคับ) แก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน
 7. คลิกบันทึก
  หมายเหตุ: หากระบบไม่บันทึกเกณฑ์การให้คะแนน ให้ส่งออกแล้วนำเข้าอีกครั้ง และอย่าแก้ไขไฟล์ในชีต
หมายเหตุ: หากต้องการดูเกณฑ์การให้คะแนนที่ส่งออก ในหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกโฟลเดอร์ของชั้นเรียนในไดรฟ์ เปิดโฟลเดอร์จากนั้นไดรฟ์ของฉันจากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าการส่งออกเกณฑ์การให้คะแนน

แก้ไขหรือลบเกณฑ์การให้คะแนน

แก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนงาน

คุณจะแก้ไขหรือลบเกณฑ์การให้คะแนนงานได้ก่อนที่จะเริ่มตัดเกรด หลังจากเริ่มตัดเกรดด้วยเกณฑ์การให้คะแนน คุณจะแก้ไขคะแนนเต็มหรือลบเกณฑ์ดังกล่าวออกจากงานไม่ได้ การแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนจะมีผลกับงานที่คุณเปิดอยู่เท่านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกที่งานเพื่อขยายจากนั้นเกณฑ์การให้คะแนน

  คลิกเกณฑ์การให้คะแนน

 4. ที่มุมขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม จากนั้นแก้ไข
  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานหลังจากคุณใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวตัดเกรดแล้ว
 5. กรอกการเปลี่ยนแปลง จากนั้น คลิกบันทึก

ลบเกณฑ์การให้คะแนนงาน

ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานหลังจากคุณใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวตัดเกรดแล้ว

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกที่งานเพื่อขยายจากนั้นเกณฑ์การให้คะแนน

  คลิกเกณฑ์การให้คะแนน

 4. ที่มุมบนขวา ให้คลิกเพิ่มเติม จากนั้นลบ
 5. คลิกลบเพื่อยืนยัน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร