สร้างหรือใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่มีอยู่ในงานใหม่

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

ใน Classroom คุณจะสร้าง ใช้ซ้ำ และให้คะแนนด้วยเกณฑ์การให้คะแนนของงานแต่ละรายการได้ นอกจากนี้คุณยังส่งออกเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อแชร์กับครูคนอื่นๆ ได้อีกด้วย 

โดยอาจใช้เกณฑ์แบบมีคะแนนหรือไม่มีคะแนนเพื่อแสดงความคิดเห็น หากให้คะแนนแล้ว นักเรียนจะเห็นคะแนนของตนเองเมื่อคุณส่งงานคืน

เพิ่มหรือดูเกณฑ์การให้คะแนน

ภาพรวมของเกณฑ์การให้คะแนน

เพื่อเป็นการอ้างอิง รูปภาพนี้จะแสดงเกณฑ์การให้คะแนนที่ตั้งค่าเสร็จแล้วพร้อมส่วนต่างๆ ที่มีป้ายกำกับ
เกณฑ์การให้คะแนนที่มีป้ายกำกับ
ตัวเลข ชื่อ คำอธิบาย ตัวอย่าง
1 ชื่อเกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ที่กำลังประเมิน บทนำ
2 คำอธิบายเกณฑ์ คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับจุดมุ่งเน้นของเกณฑ์ ย่อหน้าเปิดของเรียงความ
3 ชื่อระดับ ชื่อของระดับประสิทธิภาพที่เฉพาะเจาะจงภายใต้เกณฑ์ คำ วลี ตัวอักษร หรือตัวเลข ยอดเยี่ยม
4 คำอธิบายระดับ คำอธิบายเกี่ยวกับความคาดหวังหรือคุณลักษณะของระดับประสิทธิภาพที่เฉพาะเจาะจงภายใต้เกณฑ์ ใช้กลยุทธ์บทนำที่หลากหลายเพื่อดึงดูดผู้อ่านและนำเสนอประเด็น กำหนดระดับภาษาที่เหมาะสม มีคำแถลงวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนและมีการพัฒนาอย่างดี
5 คะแนนรวมของเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนรวมสูงสุดสำหรับเกณฑ์ดังกล่าว 100
6 คะแนนรวมของเกณฑ์ คะแนนรวมสูงสุดสำหรับเกณฑ์ดังกล่าว 20
7 ระดับคะแนน คะแนนสูงสุดสำหรับระดับเกณฑ์ที่เจาะจง 5

สร้างเกณฑ์การให้คะแนน

คุณจะสร้างเกณฑ์ได้สูงสุด 50 รายการต่อเกณฑ์การให้คะแนนและระดับประสิทธิภาพสูงสุด 10 รายการต่อเกณฑ์

หมายเหตุ: ต้องตั้งชื่องานก่อนจึงจะสร้างเกณฑ์การให้คะแนนได้

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. สร้างงานที่มีชื่อจากนั้นในส่วนเกณฑ์การให้คะแนน ให้คลิกเพิ่ม""เกณฑ์การให้คะแนนจากนั้นสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
  สร้างเกณฑ์การให้คะแนน
 4. หากต้องการปิดการให้คะแนนของเกณฑ์ดังกล่าว ถัดจากใช้การให้คะแนน ให้คลิกปิดสวิตช์ ""
 5. (ไม่บังคับ) หากใช้การให้คะแนน ถัดจากเรียงลำดับคะแนนจาก ให้เลือกมากไปน้อยหรือน้อยไปหามาก
  หมายเหตุ: เมื่อให้คะแนน คุณจะเพิ่มระดับประสิทธิภาพตามลำดับใดก็ได้ ระบบจะจัดเรียงระดับตามคะแนนเต็มโดยอัตโนมัติ
 6. ในส่วนชื่อเกณฑ์ ให้ป้อนเกณฑ์ เช่น ไวยากรณ์ การทำงานเป็นทีมหรือการอ้างอิง
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มคำอธิบายเกณฑ์ ในส่วนคำอธิบายเกณฑ์ ให้ป้อนคำอธิบาย
 8. กรอกจำนวนคะแนนที่ได้รับจากระดับประสิทธิภาพในส่วนคะแนน
  หมายเหตุ: คะแนนรวมตามเกณฑ์จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มคะแนน
 9. ในส่วนชื่อระดับ ให้ป้อนชื่อสำหรับระดับประสิทธิภาพ เช่น ดีมาก ความเชี่ยวชาญสูงสุด หรือระดับ A
 10. ในส่วนคำอธิบาย ให้ป้อนความคาดหวังสำหรับระดับดังกล่าว
 11. หากต้องการเพิ่มระดับประสิทธิภาพอื่นให้กับเกณฑ์ ให้คลิกเพิ่มระดับ "" และทำขั้นตอนที่ 8-9 ซ้ำ
 12. วิธีเพิ่มเกณฑ์อื่น
  • เพิ่มเกณฑ์ว่างโดยคลิกเพิ่มเกณฑ์ที่มุมซ้ายล่าง แล้วทำขั้นตอนที่ 6-11 ซ้ำ
  • หากต้องการคัดลอกเกณฑ์ ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นคัดลอกเกณฑ์ในช่องเกณฑ์ แล้วทำขั้นตอนที่ 6-11 ซ้ำ
 13. หากต้องการจัดเรียงเกณฑ์ใหม่ ในช่องเกณฑ์ ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นเลื่อนเกณฑ์ขึ้นหรือเลื่อนเกณฑ์ลง
 14. คลิกบันทึกที่มุมขวาล่างเพื่อบันทึกเกณฑ์การให้คะแนน

ใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่มีอยู่

คุณจะใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ได้ คุณจะดูตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนที่ต้องการใช้ซ้ำได้ จากนั้นก็แก้ไขในงานชิ้นใหม่ การแก้ไขจะไม่มีผลกับเกณฑ์การให้คะแนนต้นฉบับ หากต้องการใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่มีอยู่ โปรดตั้งชื่อให้งานชิ้นใหม่ของคุณ

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. สร้างงานพร้อมตั้งชื่อ จากนั้น คลิก ""เกณฑ์การให้คะแนน จากนั้น ใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่มีอยู่
  ใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่มีอยู่
 4. คลิกชื่องานในส่วนเลือกเกณฑ์การให้คะแนน
  หมายเหตุ: หากต้องการเลือกเกณฑ์การให้คะแนนจากชั้นเรียนอื่น ให้ป้อนชื่อชั้นเรียนในเมนูชั้นเรียน หรือคลิกลูกศรลง ""จากนั้น เลือกชั้นเรียน
  เลือกเกณฑ์การให้คะแนน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูหรือแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน ให้คลิกดูตัวอย่างจากนั้นเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน ให้คลิกเลือกและแก้ไขจากนั้นแก้ไขตามต้องการ จากนั้นคลิกบันทึก
  • หากต้องการดูตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนอื่นๆ ที่มีอยู่ในชั้นเรียน ให้คลิกกลับ "" หรือถัดไป ""
   แสดงตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนน
 6. คลิกเลือก

เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนในงานที่มีอยู่

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียนจากนั้นงาน
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นแก้ไข
 4. คลิกเกณฑ์การให้คะแนนทางด้านขวาแล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • สร้างเกณฑ์การให้คะแนน
  • ใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่มีอยู่
  • นําเข้าเกณฑ์การให้คะแนนจากชีต

ดูเกณฑ์การให้คะแนนงาน 

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกที่งานเพื่อขยายจากนั้นเกณฑ์การให้คะแนน

  คลิกเกณฑ์การให้คะแนน

 4. หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์ทั้งหมด ให้คลิกขยายเกณฑ์ "" หรือยุบเกณฑ์ "" หากต้องการขยายหรือยุบเกณฑ์แต่ละรายการ ให้คลิกลูกศรลง "" หรือลูกศรขึ้น ""
  ขยายหรือยุบเกณฑ์
คุณจะตัดเกรดตามเกณฑ์การให้คะแนนได้ในหน้างานของนักเรียนหรือเครื่องมือตัดเกรด โปรดดูวิธีการในหัวข้อตัดเกรดด้วยเกณฑ์การให้คะแนน
แชร์เกณฑ์การให้คะแนนด้วยการส่งออกและนําเข้า
หากต้องการแชร์เกณฑ์การให้คะแนนใน Classroom กับครูที่อยู่นอกชั้นเรียน คุณต้องส่งออกเกณฑ์ดังกล่าวไปยัง Google ชีตก่อน เมื่อส่งออกเกณฑ์การให้คะแนนแล้ว ระบบจะบันทึกเกณฑ์ดังกล่าวไปยังโฟลเดอร์การส่งออกเกณฑ์การให้คะแนนในโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ของชั้นเรียน จากนั้นคุณจะแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์กับครูเพื่อให้นําเข้าเกณฑ์การให้คะแนนในงานได้
หลังจากนําเข้าเกณฑ์การให้คะแนนแล้ว ครูจะแก้ไขเกณฑ์ดังกล่าวในงานได้ การแก้ไขจะไม่มีผลกับเกณฑ์การให้คะแนนต้นฉบับ ครูจะแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนในโฟลเดอร์การส่งออกเกณฑ์การให้คะแนนไม่ได้
หมายเหตุ: คุณนําเข้าเกณฑ์การให้คะแนนที่สร้างและส่งออกใน Classroom ได้เท่านั้น ระบบจะบันทึกเกณฑ์การให้คะแนนที่ส่งออกเป็น Google ชีตในโฟลเดอร์การส่งออกเกณฑ์การให้คะแนน อย่าแก้ไขสเปรดชีตหรือเปลี่ยนรูปแบบไฟล์ ไม่เช่นนั้นระบบจะนําเข้าเกณฑ์การให้คะแนนไม่ได้

ส่งออกเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อแชร์

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียนจากนั้นงาน
 3. คลิกเกณฑ์การให้คะแนนที่ด้านล่างของงาน
  คลิกเกณฑ์การให้คะแนน
 4. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นส่งออกไปที่ชีตที่ด้านบน
 5. คลิกปิด "" เพื่อกลับไปที่หน้างานของชั้นเรียน
 6. ในหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกโฟลเดอร์ของชั้นเรียนในไดรฟ์ ""จากนั้นClassroom ที่ด้านบน
 7. เลือกตัวเลือก
  • หากต้องการแชร์ทั้งโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์การส่งออกเกณฑ์การให้คะแนน
  • หากต้องการแชร์เกณฑ์การให้คะแนนรายการหนึ่ง ให้เปิดโฟลเดอร์การส่งออกเกณฑ์การให้คะแนน จากนั้น แล้วคลิกขวาที่เกณฑ์ดังกล่าว
 8. เลือกแชร์ แล้วกรอกชื่อครูหรืออีเมล
 9. คลิกส่ง

นําเข้าเกณฑ์การให้คะแนนที่ใช้งานร่วมกันดังนี้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกสร้างจากนั้นงานจากนั้นป้อนชื่องาน
 4. คลิกเพิ่ม""เกณฑ์การให้คะแนนจากนั้นนําเข้าจากชีตทางด้านขวา
 5. คลิกเกณฑ์การให้คะแนนที่ต้องการนำเข้าจากนั้นคลิกเพิ่ม
 6. (ไม่บังคับ) แก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน
 7. คลิกบันทึก
  หมายเหตุ: หากระบบไม่บันทึกเกณฑ์การให้คะแนน ให้ส่งออกแล้วนําเข้าอีกครั้ง การแก้ไขในไฟล์ชีตอาจทําให้นําเข้าไม่สําเร็จ

แก้ไขหรือลบเกณฑ์การให้คะแนน

แก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนงาน

คุณจะแก้ไขหรือลบเกณฑ์การให้คะแนนงานได้ก่อนที่จะเริ่มตัดเกรดงานดังกล่าวเท่านั้น การแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวจะมีผลเฉพาะกับงานที่คุณเปิดอยู่

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกที่งานเพื่อขยายจากนั้นเกณฑ์การให้คะแนน

  คลิกเกณฑ์การให้คะแนน

 4. ที่มุมขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นแก้ไข
  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานหลังจากคุณใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวตัดเกรดแล้ว
 5. กรอกการเปลี่ยนแปลง จากนั้น คลิกบันทึก

ลบเกณฑ์การให้คะแนนงาน

ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานหลังจากคุณใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวตัดเกรดแล้ว

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกที่งานเพื่อขยายจากนั้นเกณฑ์การให้คะแนน

  คลิกเกณฑ์การให้คะแนน

 4. ที่มุมบนขวา ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นลบ
 5. คลิกลบเพื่อยืนยัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร