Tworzenie ocen cząstkowych za projekty

Aby korzystać z funkcji ocen cząstkowych, zarejestruj się w programie testów beta. Więcej informacji zawiera artykuł Rejestrowanie się w programach wersji beta Classroom.

W Classroom możesz tworzyć, wyświetlać i wystawiać oceny cząstkowe za poszczególne projekty. Do przekazywania opinii możesz używać ocen cząstkowych z punktami lub bez nich. Jeśli do oceniania używasz ocen cząstkowych, uczniowie zobaczą punktację, gdy zwrócisz projekt.

Tworzenie oceny cząstkowej za projekt

Możesz utworzyć do dziesięciu kryteriów dla każdej oceny cząstkowej i do dziesięciu poziomów osiągnięć dla każdego kryterium.

Uwaga: aby można było utworzyć ocenę cząstkową, projekt musi mieć tytuł.

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a następnie Zadania

 3. Kliknij Utwórz a następnie Projekt a następnie wpisz tytuł a następnie kliknij Utwórz ocenę cząstkową.

 4. Aby wyłączyć punktację oceny cząstkowej, obok opcji Użyj punktów kliknij Wyłącz Wyłącz.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli włączono punktację, obok Posortuj punkty według wybierz sposób wyświetlania kryteriów (rosnąco lub malejąco według wartości).
  Uwaga: poziomy możesz wpisać w dowolnej kolejności, a funkcja ocen cząstkowych automatycznie posortuje je według wartości.
 6. W sekcji Kryterium wpisz pierwsze kryterium, na przykład Gramatyka, Praca zespołowa lub Bibliografia.
 7. (Opcjonalnie) Aby dodać opis kryterium, kliknij Więcej Więcej a następnie Dodaj opis kryterium a następnie wpisz opis.
 8. W sekcji Punkty wpisz liczbę punktów przyznawanych za poziom osiągnięć.
  Uwaga: łączna punktacja oceny cząstkowej jest automatycznie aktualizowana podczas dodawania punktów.
 9. W sekcji Poziom wpisz poziom osiągnięcia, na przykład Doskonale, Biegła znajomość lub Poziom B.
 10. W sekcji Opis wpisz oczekiwania dotyczące osiągnięć.
 11. Aby dodać kolejny poziom osiągnięć do kryterium, kliknij Dodaj poziom Add a level i powtórz kroki 8–9.
 12. Aby dodać kolejne kryterium:
  • Aby dodać puste kryterium, w lewym dolnym rogu kliknij Dodaj kryterium i powtórz kroki 6–11.
  • Aby skopiować kryterium, w prawym dolnym rogu kliknij Powiel kryterium i powtórz kroki 6–11.
 13. Aby zmienić kolejność kryteriów, w polu kryterium kliknij Więcej Więcej a następnie wybierz Przenieś kryterium wyżej lub Przenieś kryterium niżej.
 14. Aby zapisać ocenę cząstkową, w prawym dolnym rogu kliknij Zapisz.

 

Wyświetlanie oceny cząstkowej za projekt 

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a następnie Zadania

 3. Kliknij projekt, aby go rozwinąć a następnie kliknij ocenę cząstkową. 

   

 4. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie kryteria, kliknij Rozwiń kryteria Expand criteria lub Zwiń kryteria Collapse criteria. Aby rozwinąć lub zwinąć poszczególne kryteria, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół lub strzałkę w górę strzałka w górę.

Edytowanie oceny cząstkowej za projekt

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a następnie Zadania

 3. Kliknij projekt, aby go rozwinąć a następnie kliknij ocenę cząstkową. 

   

 4. Aby edytować ocenę, w prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a następnie Edytuj.
  Uwaga: ta opcja jest niedostępna po rozpoczęciu oceniania za pomocą oceny cząstkowej.
 5. Wprowadź zmiany a następnie kliknij Zapisz.

Usuwanie oceny cząstkowej za projekt

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a następnie Zadania

 3. Kliknij projekt, aby go rozwinąć a następnie kliknij ocenę cząstkową. 

   

 4. Aby usunąć ocenę, w prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a następnie Usuń.
 5. Aby potwierdzić tę czynność, kliknij Usuń.
  Uwaga: ta opcja jest niedostępna po rozpoczęciu oceniania za pomocą oceny cząstkowej.
 

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz najczęstsze pytania dotyczące wersji beta Ocen cząstkowych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?