Tworzenie i ponowne używanie oceny cząstkowej za projekt

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli.

W Classroom możesz tworzyć i wystawiać oceny cząstkowe za poszczególne projekty oraz używać ich ponownie. Możesz też eksportować je w celu udostępnienia innym nauczycielom.

Do przekazywania opinii możesz używać ocen cząstkowych z punktami lub bez nich. Jeśli używasz ocen cząstkowych z punktami, uczniowie zobaczą punktację, gdy zwrócisz im projekty.

Dodawanie i wyświetlanie oceny cząstkowej

Omówienie oceny cząstkowej

Jako przykład poniżej przedstawiamy gotową ocenę cząstkową z częściami oznaczonymi odpowiednimi etykietami.
Ocena cząstkowa oznaczona etykietą
Numer Nazwa Opis Przykład
1 Tytuł kryterium Nazwa ocenianego kryterium Wprowadzenie
2 Opis kryterium Krótki opis kryterium Akapit otwierający wypracowanie
3 Nazwa poziomu Tytuł określonego poziomu kompetencji (w sekcji kryterium); może to być słowo, wyrażenie, litera lub liczba Świetnie
4 Opis poziomu Opis oczekiwań lub cech dotyczących określonego poziomu kompetencji (w sekcji kryterium) Używa różnych strategii wprowadzających, aby zainteresować czytelnika i zaprezentować temat. Wprowadza odpowiedni ton. Podaje zrozumiałą, dopracowaną tezę.
5 Łączna liczba punktów dotyczących oceny cząstkowej Łączna liczba punktów dostępnych w przypadku danej oceny cząstkowej 100
6 Łączna liczba punktów dotyczących kryterium Łączna liczba punktów dostępnych w przypadku danego kryterium 20
7 Punkty dotyczące poziomu Liczba punktów dostępnych w przypadku określonego poziomu kryterium 5

Tworzenie oceny cząstkowej

Możesz utworzyć do 50 kryteriów dla każdej oceny cząstkowej i do 10 poziomów osiągnięć dla każdego kryterium. 

Uwaga: aby można było utworzyć ocenę cząstkową, projekt musi mieć tytuł.

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania.
 3. Utwórz projekt z tytułem a potem w sekcji Ocena cząstkowa kliknij Dodaj "" Ocena cząstkowa a potem Utwórz ocenę cząstkową.
  Utwórz ocenę cząstkową
 4. Jeśli chcesz wyłączyć punktację dla oceny cząstkowej, obok opcji Użyj punktów kliknij przełącznik, by ustawić go w pozycji Wyłączono "".
 5. (Opcjonalnie) Jeśli korzystasz z punktacji, obok opcji Posortuj punkty według wybierz Malejąco lub Rosnąco.
  Uwaga: dzięki punktacji możesz dodawać poziomy osiągnięć w dowolnej kolejności. Poziomy są automatycznie ustawiane według liczby punktów. 
 6. W sekcji Nazwa kryterium podaj kryterium, np. Gramatyka, Praca zespołowa lub Bibliografia.
 7. (Opcjonalnie) Aby dodać opis kryterium, wpisz go w sekcji Opis kryterium.
 8. W sekcji Punkty wpisz liczbę punktów przyznawanych za poziom osiągnięć.
  Uwaga: łączna punktacja oceny cząstkowej jest automatycznie aktualizowana podczas dodawania punktów.
 9. W sekcji Nazwa poziomu wpisz nazwę poziomu osiągnięć, na przykład Doskonale, Biegła znajomość lub Poziom A.
 10. W sekcji Opis wpisz oczekiwania dotyczące poziomu.
 11. Aby dodać kolejny poziom osiągnięć do kryterium, kliknij Dodaj poziom "" i powtórz kroki 8–9.
 12. Aby dodać kolejne kryterium:
  • Aby dodać puste kryterium, w lewym dolnym rogu kliknij Dodaj kryterium i powtórz kroki 6–11.
  • Aby skopiować kryterium, w jego polu kliknij Więcej "" a potem Powiel kryterium i powtórz kroki 6–11.
 13. Aby zmienić kolejność kryteriów, w polu kryterium kliknij Więcej "" a potem Przenieś kryterium wyżej lub Przenieś kryterium niżej.
 14. Aby zapisać ocenę cząstkową, w prawym dolnym rogu kliknij Zapisz.

Ponowne używanie oceny cząstkowej

Utworzonych wcześniej ocen cząstkowych możesz użyć ponownie. Możesz wyświetlić podgląd oceny cząstkowej, którą chcesz ponownie wykorzystać, a następnie możesz edytować ją w nowym projekcie. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na pierwotną ocenę cząstkową. Aby możliwe było ponowne użycie oceny cząstkowej, projekt musi mieć tytuł. 

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania.
 3. Utwórz projekt z tytułem a potem kliknij opcję ""Ocena cząstkowa a potem Ponownie użyj oceny cząstkowej.
  Ponownie użyj oceny cząstkowej
 4. W sekcji Wybierz ocenę cząstkową kliknij tytuł.
  Uwaga: aby wybrać ocenę cząstkową z innych zajęć, wpisz ich nazwę w menu zajęć lub kliknij strzałkę w dół ""a potem wybierz zajęcia.
  Wybierz ocenę cząstkową
 5. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić lub edytować ocenę cząstkową, kliknij Podgląd  a potem wybierz opcję:
  • Aby edytować ocenę cząstkową, kliknij Wybierz i edytuj a potem wprowadź zmiany a potem kliknij Zapisz.
  • Aby wyświetlić podgląd innych ocen cząstkowych dostępnych w tych zajęciach, kliknij Wstecz "" lub Dalej "".
   Wyświetl podgląd oceny cząstkowej
 6. Kliknij Wybierz.

Dodawanie oceny cząstkowej do istniejącego projektu

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania a potem wybierz projekt.
 3. U góry kliknij Więcej "" a potem Edytuj.
 4. Po prawej stronie kliknij Ocena cząstkowa i wybierz odpowiednią opcję:
  • Utwórz ocenę cząstkową.
  • Ponownie użyj oceny cząstkowej.
  • Importuj z Arkuszy.

Wyświetlanie oceny cząstkowej za projekt

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij projekt, aby go rozwinąć a potem wybierz ocenę cząstkową. 

  Kliknij ocenę cząstkową

 4. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie kryteria, kliknij Rozwiń kryteria "" lub Zwiń kryteria "". Aby rozwinąć lub zwinąć poszczególne kryteria, kliknij strzałkę w dół "" lub strzałkę w górę "".
  Rozwiń lub zwiń kryteria
Możesz wpisać oceny cząstkowe na stronie Zadania uczniów lub w narzędziu do oceniania. Instrukcje znajdziesz w artykule Wystawianie oceny cząstkowej.
Udostępnianie ocen cząstkowych za pomocą opcji eksportowania i importowania
Aby udostępnić ocenę cząstkową w Classroom nauczycielowi prowadzącemu inne zajęcia, musisz najpierw wyeksportować ją do Arkuszy Google. Wyeksportowana ocena cząstkowa jest zapisywana w folderze Eksporty ocen cząstkowych w folderze zajęć na Dysku Google. Następnie możesz udostępnić plik lub folder danemu nauczycielowi, aby umożliwić mu zaimportowanie oceny cząstkowej do jego projektu.
Po zaimportowaniu oceny cząstkowej nauczyciel może ją edytować w swoim projekcie. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na pierwotną ocenę cząstkową. Nauczyciele nie powinni edytować oceny cząstkowej w folderze Eksporty ocen cząstkowych.
Uwaga: możesz importować tylko oceny cząstkowe, które zostały utworzone i wyeksportowane w Classroom.Wyeksportowane oceny cząstkowe są zapisywane w formacie Arkuszy Google w folderze Eksporty ocen cząstkowych. Jeśli zmodyfikujesz arkusz kalkulacyjny lub zmienisz format pliku, importowanie ocen cząstkowych się nie powiedzie.

Aby wyeksportować ocenę cząstkową w celu jej udostępnienia:

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania a potem wybierz projekt.
 3. U dołu wybranego projektu kliknij ocenę cząstkową.
  Kliknij ocenę cząstkową
 4. U góry kliknij Więcej "" a potem Eksportuj do Arkuszy.
 5. Kliknij Zamknij "", aby powrócić do strony Zadania.
 6. U góry strony Zadania kliknij folder zajęć na Dysku "" a potem Classroom.
 7. Wybierz odpowiednią opcję:
  • Aby udostępnić cały folder, prawym przyciskiem myszy kliknij folder Eksporty ocen cząstkowych.
  • Aby udostępnić jedną ocenę cząstkową, otwórz folder Eksporty ocen cząstkowych a potem kliknij prawym przyciskiem myszy ocenę cząstkową, którą chcesz udostępnić.
 8. Wybierz Udostępnij i wpisz nazwisko lub adres e-mail nauczyciela.
 9. Kliknij Wyślij.

Aby zaimportować udostępnioną ocenę cząstkową:

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij Utwórz a potem Projekt a potem wpisz tytuł projektu.
 4. Po prawej stronie kliknij Dodaj "" Ocena cząstkowa a potem Importuj z Arkuszy.
 5. Kliknij ocenę cząstkową, którą chcesz zaimportować a potem kliknij Dodaj.
 6. (Opcjonalnie) Edytuj ocenę cząstkową.
 7. Kliknij Zapisz.
  Uwaga: jeśli ocena cząstkowa nie zostanie zapisana, wyeksportuj ją i zaimportuj ponownie. Zmiany wprowadzone w pliku Arkuszy mogą być przyczyną problemów z importem.

Edytowanie i usuwanie oceny cząstkowej

Edytowanie oceny cząstkowej za projekt

Ocenę cząstkową za projekt możesz edytować lub usunąć tylko przed rozpoczęciem oceniania projektu. Zmiany wprowadzane w ocenie cząstkowej dotyczą wyłącznie wybranego projektu.

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij projekt, aby go rozwinąć a potem wybierz ocenę cząstkową. 

  Kliknij ocenę cząstkową

 4. W prawym górnym rogu kliknij Więcej "" a potem Edytuj.
  Uwaga: ta opcja jest niedostępna po rozpoczęciu oceniania za pomocą oceny cząstkowej.
 5. Wprowadź zmiany a potem kliknij Zapisz.

Usuwanie oceny cząstkowej za projekt

Ta opcja jest niedostępna po rozpoczęciu wprowadzania oceny cząstkowej.

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij projekt, aby go rozwinąć a potem wybierz ocenę cząstkową. 

  Kliknij ocenę cząstkową

 4. W prawym górnym rogu kliknij Więcej "" a potem Usuń.
 5. Aby potwierdzić tę czynność, kliknij Usuń.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?