Tworzenie i ponowne używanie oceny cząstkowej za projekt

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli

W Classroom możesz tworzyć, importować, eksportować wyświetlać i wystawiać oceny cząstkowe za poszczególne projekty oraz używać ich ponownie.

Do przekazywania opinii możesz używać ocen cząstkowych z punktami lub bez nich. Jeśli używasz ocen cząstkowych z punktami, uczniowie zobaczą punktację, gdy zwrócisz im projekty.

Aby udostępnić oceny cząstkowe innym nauczycielom, utwórz je w zajęciach, w których wszyscy jesteście nauczycielami współprowadzącymi. Dzięki temu będzie można uzyskać do nich dostęp z własnych zajęć.

Dodawanie i wyświetlanie oceny cząstkowej

Omówienie oceny cząstkowej

Jako przykład poniżej przedstawiamy gotową ocenę cząstkową z częściami oznaczonymi odpowiednimi etykietami.
Ocena cząstkowa oznaczona etykietą
Numer Nazwa Opis Przykład
1 Tytuł kryterium Nazwa ocenianego kryterium Wprowadzenie
2 Opis kryterium Krótki opis kryterium Akapit otwierający wypracowanie
3 Nazwa poziomu Tytuł określonego poziomu kompetencji (w sekcji kryterium); może to być słowo, wyrażenie, litera lub liczba Świetnie
4 Opis poziomu Opis oczekiwań lub cech dotyczących określonego poziomu kompetencji (w sekcji kryterium) Używa różnych strategii wprowadzających, aby zainteresować czytelnika i zaprezentować temat. Wprowadza odpowiedni ton. Podaje zrozumiałą, dopracowaną tezę.
5 Łączna liczba punktów dotyczących oceny cząstkowej Łączna liczba punktów dostępnych w przypadku danej oceny cząstkowej 100
6 Łączna liczba punktów dotyczących kryterium Łączna liczba punktów dostępnych w przypadku danego kryterium 20
7 Punkty dotyczące poziomu Liczba punktów dostępnych w przypadku określonego poziomu kryterium 5

Tworzenie oceny cząstkowej

Możesz utworzyć do 50 kryteriów dla każdej oceny cząstkowej i do 10 poziomów osiągnięć dla każdego kryterium. 

Uwaga: aby można było utworzyć ocenę cząstkową, projekt musi mieć tytuł.

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Utwórz projekt z tytułem a potem w sekcji Ocena cząstkowa kliknij Dodaj  Ocena cząstkowa a potem Utwórz ocenę cząstkową.
  Utwórz ocenę cząstkową
 4. Jeśli chcesz wyłączyć punktację dla oceny cząstkowej, obok opcji Użyj punktów kliknij przełącznik, by ustawić go w pozycji Wyłączono .
 5. (Opcjonalnie) Jeśli korzystasz z punktacji, obok opcji Posortuj punkty według wybierz Malejąco lub Rosnąco.
  Uwaga: dzięki punktacji możesz dodawać poziomy osiągnięć w dowolnej kolejności. Poziomy są automatycznie ustawiane według liczby punktów. 
 6. W sekcji Nazwa kryterium podaj kryterium, np. Gramatyka, Praca zespołowa lub Bibliografia.
 7. (Opcjonalnie) Aby dodać opis kryterium, wpisz go w sekcji Opis kryterium.
 8. W sekcji Punkty wpisz liczbę punktów przyznawanych za poziom osiągnięć.
  Uwaga: łączna punktacja oceny cząstkowej jest automatycznie aktualizowana podczas dodawania punktów.
 9. W sekcji Nazwa poziomu wpisz nazwę poziomu osiągnięć, na przykład Doskonale, Biegła znajomość lub Poziom A.
 10. W sekcji Opis wpisz oczekiwania dotyczące poziomu.
 11. Aby dodać kolejny poziom osiągnięć do kryterium, kliknij Dodaj poziom Dodaj poziom i powtórz kroki 8–9.
 12. Aby dodać kolejne kryterium:
  • Aby dodać puste kryterium, w lewym dolnym rogu kliknij Dodaj kryterium i powtórz kroki 6–11.
  • Aby skopiować kryterium, w jego polu kliknij Więcej  a potem Powiel kryterium i powtórz kroki 6–11.
 13. Aby zmienić kolejność kryteriów, w polu kryterium kliknij Więcej  a potem Przenieś kryterium wyżej lub Przenieś kryterium niżej.
 14. Aby zapisać ocenę cząstkową, w prawym dolnym rogu kliknij Zapisz.

Ponowne używanie oceny cząstkowej

Utworzonych wcześniej ocen cząstkowych możesz użyć ponownie. Możesz wyświetlić podgląd oceny cząstkowej, którą chcesz ponownie wykorzystać, a następnie możesz edytować ją w nowym projekcie. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na pierwotną ocenę cząstkową. Aby możliwe było ponowne użycie oceny cząstkowej, projekt musi mieć tytuł. 

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Utwórz projekt z tytułem a potem kliknij opcję Ocena cząstkowa a potem Ponownie użyj oceny cząstkowej.
  Ponownie użyj oceny cząstkowej
 4. W sekcji Wybierz ocenę cząstkową kliknij tytuł.
  Uwaga: aby wybrać ocenę cząstkową z innych zajęć, wpisz ich nazwę w menu zajęć lub kliknij strzałkę w dół a potem wybierz zajęcia.
  Wybierz ocenę cząstkową
 5. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić lub edytować ocenę cząstkową, kliknij Podgląd  a potem wybierz opcję:
  • Aby edytować ocenę cząstkową, kliknij Wybierz i edytuj a potem wprowadź zmiany a potem kliknij Zapisz.
  • Aby wyświetlić podgląd innych ocen cząstkowych dostępnych w tych zajęciach, kliknij Wstecz Wstecz lub Dalej Dalej.
   Wyświetl podgląd oceny cząstkowej
 6. Kliknij Wybierz.

Wyświetlanie oceny cząstkowej za projekt

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij projekt, aby go rozwinąć a potem wybierz ocenę cząstkową. 

  Kliknij ocenę cząstkową

 4. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie kryteria, kliknij Rozwiń kryteria Rozwiń kryteria lub Zwiń kryteria Zwiń kryteria. Aby rozwinąć lub zwinąć poszczególne kryteria, kliknij strzałkę w dół  lub strzałkę w górę .
  Rozwiń lub zwiń kryteria
Możesz wpisać oceny cząstkowe na stronie Zadania uczniów lub w narzędziu do oceniania. Instrukcje znajdziesz w artykule Wystawianie oceny cząstkowej.

Importowanie i eksportowanie oceny cząstkowej

Możesz wyeksportować ocenę cząstkową z jednego projektu i zaimportować ją do innego. Po zaimportowaniu możesz edytować ocenę cząstkową w nowym projekcie. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na pierwotną ocenę cząstkową.
Uwaga: wyeksportowana ocena cząstkowa jest zapisywana jako arkusz kalkulacyjny na Dysku Classroom w folderze Eksporty ocen cząstkowych. Jeśli zmodyfikujesz arkusz kalkulacyjny lub zmienisz format pliku, nie zostanie on prawidłowo zaimportowany.

Eksportowanie oceny cząstkowej:

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij projekt z oceną cząstkową, którą chcesz wyeksportować a potem wybierz ocenę cząstkową.
  Kliknij ocenę cząstkową
 4. W prawym górnym rogu kliknij Więcej  a potem Eksportuj do Arkuszy.
 5. Aby wrócić na stronę Zadania, w lewym górnym rogu strony kliknij Zamknij .

Importowanie oceny cząstkowej:

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij Utwórz a potem Projekt a potem wpisz tytuł projektu.
 4. Kliknij Dodaj  Ocena cząstkowa a potem Importuj z Arkuszy.
 5. Kliknij ocenę cząstkową, którą chcesz zaimportować, a potem kliknij Dodaj.
 6. (Opcjonalnie) Edytuj ocenę cząstkową.
 7. Kliknij Zapisz.
  Uwaga: jeśli ocena cząstkowa nie zostanie zapisana, wyeksportuj ją i zaimportuj ponownie. Nie edytuj pliku w Arkuszach.
Uwaga: aby wyświetlić wszystkie wyeksportowane oceny cząstkowe, na stronie Zadania kliknij folder zajęć na Dysku Otwórz folder a potem Mój dysk a potemwybierz folder o nazwie Eksporty ocen cząstkowych.

Edytowanie i usuwanie oceny cząstkowej

Edytowanie oceny cząstkowej za projekt

Przed rozpoczęciem oceniania możesz edytować ocenę cząstkową lub usunąć ją z projektu. Po rozpoczęciu wystawiania oceny cząstkowej nie możesz edytować liczby punktów ani usuwać jej z projektu. Zmiany oceny cząstkowej mają wpływ tylko na projekt, za który jest ona wystawiana.

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij projekt, aby go rozwinąć a potem wybierz ocenę cząstkową. 

  Kliknij ocenę cząstkową

 4. W prawym górnym rogu kliknij Więcej  a potem Edytuj.
  Uwaga: ta opcja jest niedostępna po rozpoczęciu oceniania za pomocą oceny cząstkowej.
 5. Wprowadź zmiany a potem kliknij Zapisz.

Usuwanie oceny cząstkowej za projekt

Ta opcja jest niedostępna po rozpoczęciu wprowadzania oceny cząstkowej.

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij projekt, aby go rozwinąć a potem wybierz ocenę cząstkową. 

  Kliknij ocenę cząstkową

 4. W prawym górnym rogu kliknij Więcej  a potem Usuń.
 5. Aby potwierdzić tę czynność, kliknij Usuń.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?