Tworzenie i ponowne używanie oceny cząstkowej za projekt

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli.

W Classroom możesz tworzyć i wystawiać oceny cząstkowe za poszczególne projekty oraz używać ich ponownie. Możesz też eksportować je w celu udostępnienia innym nauczycielom.

Do przekazywania opinii możesz używać ocen cząstkowych z punktami lub bez nich. Jeśli używasz ocen cząstkowych z punktami, uczniowie zobaczą punktację, gdy zwrócisz im projekty.

Uwaga: interfejs na tablecie może nieznacznie różnić się wizualnie od wersji na telefony.
Na urządzeniach mobilnych Ty i Twoi uczniowie możecie jedynie wyświetlać oceny cząstkowe. Aby utworzyć, wystawić, edytować lub usunąć ocenę cząstkową, użyj komputera.

Dodawanie i wyświetlanie oceny cząstkowej

Omówienie oceny cząstkowej

Jako przykład poniżej przedstawiamy gotową ocenę cząstkową z częściami oznaczonymi odpowiednimi etykietami.
Ocena cząstkowa oznaczona etykietą
Numer Nazwa Opis Przykład
1 Tytuł kryterium Nazwa ocenianego kryterium Wprowadzenie
2 Opis kryterium Krótki opis kryterium Akapit otwierający wypracowanie
3 Nazwa poziomu Tytuł określonego poziomu kompetencji (w sekcji kryterium); może to być słowo, wyrażenie, litera lub liczba Świetnie
4 Opis poziomu Opis oczekiwań lub cech dotyczących określonego poziomu kompetencji (w sekcji kryterium) Używa różnych strategii wprowadzających, aby zainteresować czytelnika i zaprezentować temat. Wprowadza odpowiedni ton. Podaje zrozumiałą, dopracowaną tezę.
5 Łączna liczba punktów dotyczących oceny cząstkowej Łączna liczba punktów dostępnych w przypadku danej oceny cząstkowej 100
6 Łączna liczba punktów dotyczących kryterium Łączna liczba punktów dostępnych w przypadku danego kryterium 20
7 Punkty dotyczące poziomu Liczba punktów dostępnych w przypadku określonego poziomu kryterium 5

Tworzenie i ponowne używanie oceny cząstkowej za projekt

Ten element nie jest dostępny na urządzeniach przenośnych. Wiemy, że użytkownicy czekają na tę funkcję, i pracujemy nad rozszerzeniem możliwości ocen cząstkowych.

Aby zobaczyć instrukcje dotyczące przeglądarki internetowej, kliknij Komputer

Wyświetlanie oceny cząstkowej za projekt

Po utworzeniu oceny cząstkowej w internetowej wersji Classroom możesz ją wyświetlić na urządzeniu mobilnym.
  1. Kliknij Classroom "" a potem wybierz zajęcia.
  2. Kliknij Zadania.
  3. Kliknij wybrany projekt a potem Instrukcje a potem wybierz ocenę cząstkową.
  4. (Opcjonalnie) Aby zobaczyć opis poziomu kryterium, kliknij kryterium, a następnie przewiń widok w poziomie.

Importowanie i eksportowanie oceny cząstkowej

Ten element nie jest dostępny na urządzeniach przenośnych. Wiemy, że użytkownicy czekają na tę funkcję, i pracujemy nad rozszerzeniem możliwości ocen cząstkowych.

Aby zobaczyć instrukcje dotyczące przeglądarki internetowej, kliknij Komputer

Edytowanie i usuwanie oceny cząstkowej

Edytowanie oceny cząstkowej za projekt

Ten element nie jest dostępny na urządzeniach przenośnych. Wiemy, że użytkownicy czekają na tę funkcję, i pracujemy nad rozszerzeniem możliwości ocen cząstkowych.

Aby zobaczyć instrukcje dotyczące przeglądarki internetowej, kliknij Komputer

Usuwanie oceny cząstkowej za projekt

Ten element nie jest dostępny na urządzeniach przenośnych. Wiemy, że użytkownicy czekają na tę funkcję, i pracujemy nad rozszerzeniem możliwości ocen cząstkowych.

Aby zobaczyć instrukcje dotyczące przeglądarki internetowej, kliknij Komputer

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?