Tworzenie i ponowne używanie oceny cząstkowej za projekt

Uwaga: poprzednia wersja Classroom (bez strony Zadania) została wycofana i wyłączona 4 września 2019 r. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zajęcia w Classroom bez strony Zadania.


W Classroom możesz tworzyć, wyświetlać i wystawiać oceny cząstkowe za poszczególne projekty oraz używać ich ponownie. Do przekazywania opinii możesz używać ocen cząstkowych z punktami lub bez nich. Jeśli do oceniania używasz ocen cząstkowych, uczniowie zobaczą punktację, gdy zwrócisz projekt.

Aby udostępnić oceny cząstkowe innym nauczycielom, utwórz je w zajęciach, w których wszyscy jesteście nauczycielami współprowadzącymi. Dzięki temu będzie można uzyskać do nich dostęp z własnych zajęć.

Tworzenie oceny cząstkowej

Możesz utworzyć do 50 kryteriów dla każdej oceny cząstkowej i do 10 poziomów osiągnięć dla każdego kryterium. 

Uwaga: aby można było utworzyć ocenę cząstkową, projekt musi mieć tytuł.

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.

 3. Kliknij Utwórz a potem Projekt a potem wpisz tytuł a potem kliknij Utwórz ocenę cząstkową.

 4. Aby wyłączyć punktację dla oceny cząstkowej, obok opcji Użyj punktów kliknij przełącznik, by ustawić go w pozycji Wyłączono Wyłączone.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli włączono punktację, obok Posortuj punkty według wybierz sposób wyświetlania kryteriów (rosnąco lub malejąco według wartości).
  Uwaga: poziomy możesz wpisać w dowolnej kolejności, a funkcja ocen cząstkowych automatycznie posortuje je według wartości.
 6. W sekcji Kryterium wpisz pierwsze kryterium, na przykład Gramatyka, Praca zespołowa lub Bibliografia.
 7. (Opcjonalnie) Aby dodać opis kryterium, kliknij Więcej Więcej a potem Dodaj opis kryterium a potem wpisz opis. 
 8. W sekcji Punkty wpisz liczbę punktów przyznawanych za poziom osiągnięć.
  Uwaga: łączna punktacja oceny cząstkowej jest automatycznie aktualizowana podczas dodawania punktów.
 9. W sekcji Poziom wpisz poziom osiągnięcia, na przykład Doskonale, Biegła znajomość lub Poziom B.
 10. W sekcji Opis wpisz oczekiwania dotyczące osiągnięć.
 11. Aby dodać kolejny poziom osiągnięć do kryterium, kliknij Dodaj poziom Add a level i powtórz kroki 8–9.
 12. Aby dodać kolejne kryterium:
  • Aby dodać puste kryterium, w lewym dolnym rogu kliknij Dodaj kryterium i powtórz kroki 6–11.
  • Aby skopiować kryterium, w prawym dolnym rogu kliknij Powiel kryterium i powtórz kroki 6–11.
 13. Aby zmienić kolejność kryteriów, w polu kryterium kliknij Więcej Więcej a potem wybierz Przenieś kryterium wyżej lub Przenieś kryterium niżej.
 14. Aby zapisać ocenę cząstkową, w prawym dolnym rogu kliknij Zapisz.

Ponowne używanie oceny cząstkowej

Utworzonych wcześniej ocen cząstkowych możesz użyć ponownie. Możesz wyświetlić podgląd oceny cząstkowej, którą chcesz ponownie wykorzystać, a następnie możesz edytować ją w nowym projekcie. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na pierwotną ocenę cząstkową. Aby możliwe było ponowne użycie oceny cząstkowej, projekt musi mieć tytuł. 

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.

 3. Utwórz projekt z tytułem a potem kliknij Dodaj DodajOcena cząstkowa  Ponownie użyj oceny cząstkowej.
  Ponownie użyj oceny cząstkowej
 4. W sekcji Wybierz ocenę cząstkową kliknij tytuł.
  Uwaga: aby wybrać ocenę cząstkową z innych zajęć, wpisz ich nazwę w menu zajęć lub kliknij strzałkę w dół Strzałka w dóła potem wybierz zajęcia.
  Wybierz ocenę cząstkową
 5. (Opcjonalnie) Aby ponownie użyć oceny cząstkowej, kliknij Wybierz.
 6. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić lub edytować ocenę cząstkową, kliknij Podgląd a potem wybierz opcję:
  • Aby ponownie użyć oceny cząstkowej, kliknij Wybierz.
  • Aby edytować ocenę cząstkową, kliknij Wybierz i edytuj a potem wprowadź zmiany a potem kliknij Zapisz.
  • Aby wyświetlić podgląd innych ocen cząstkowych dostępnych w tych zajęciach, kliknij Wstecz Wstecz lub Dalej Dalej.
   Wyświetl podgląd oceny cząstkowej

Wyświetlanie oceny cząstkowej za projekt

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.

 3. Kliknij projekt, aby go rozwinąć a potem kliknij ocenę cząstkową.

  Kliknij ocenę cząstkową

   

 4. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie kryteria, kliknij Rozwiń kryteria Expand criteria lub Zwiń kryteria Collapse criteria.Aby rozwinąć lub zwinąć poszczególne kryteria, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół lub strzałkę w górę strzałka w górę.
  Rozwiń lub zwiń kryteria
Możesz wpisać oceny cząstkowe na stronie Zadania uczniów lub w narzędziu do oceniania. Instrukcje znajdziesz w artykule Wystawianie oceny cząstkowej.

Edytowanie oceny cząstkowej za projekt

Przed rozpoczęciem oceniania możesz edytować ocenę cząstkową lub usunąć ją z projektu. Po rozpoczęciu wystawiania oceny cząstkowej nie możesz edytować liczby punktów ani usuwać jej z projektu. Zmiany oceny cząstkowej mają wpływ tylko na projekt, za który jest ona wystawiana.

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.

 3. Kliknij projekt, aby go rozwinąć a potem kliknij ocenę cząstkową.

  Kliknij ocenę cząstkową

   

 4. Aby edytować ocenę, w prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Edytuj.
  Uwaga: ta opcja jest niedostępna po rozpoczęciu oceniania za pomocą oceny cząstkowej.
 5. Wprowadź zmiany a potem kliknij Zapisz.

Importowanie lub eksportowanie oceny cząstkowej

Możesz wyeksportować ocenę cząstkową z jednego projektu i zaimportować ją do innego. Po zaimportowaniu oceny cząstkowej możesz ją edytować w nowym projekcie. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na pierwotną ocenę cząstkową.
Uwaga: wyeksportowane oceny cząstkowe są zapisywane jako Arkusze w folderze Oceny cząstkowe w folderze zajęć na Dysku. Jeśli zmodyfikujesz wyeksportowaną ocenę cząstkową lub zmienisz jej format pliku, nie zostanie ona zaimportowana. Ocenę cząstkową możesz zmienić po zaimportowaniu.

Aby zaimportować ocenę cząstkową:

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij Utwórz a potem Projekt.
 4. Kliknij Dodaj Dodaj Ocena cząstkowa a potem Importuj z Arkuszy.
 5. Kliknij Importuj ocenę cząstkową.
 6. Kliknij ocenę cząstkową, którą chcesz zaimportować a potem Wstaw.
 7. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić ocenę cząstkową do edycji, w obszarze Zakończone powodzeniem kliknij Wyświetl ocenę cząstkową.
Jeśli zobaczysz komunikat, że nie można zaimportować oceny cząstkowej, spróbuj ponownie wyeksportować tę ocenę z wcześniejszego projektu. Nie zmieniaj formatu pliku. Następnie spróbuj zaimportować ją ponownie.

Aby wyeksportować ocenę cząstkową:

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij projekt z oceną cząstkową, którą chcesz wyeksportować a potem wybierz załącznik z oceną cząstkową.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Eksportuj do Arkuszy.
 5. Kliknij OK.
Uwaga: aby wyświetlić wyeksportowane oceny cząstkowe, na stronie Zadania kliknij folder zajęć na Dysku Open folder a potem wybierz folder o nazwie Oceny cząstkowe.

Usuwanie oceny cząstkowej za projekt

 1. Na komputerze wejdź na classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.

 3. Kliknij projekt, aby go rozwinąć a potem kliknij ocenę cząstkową.

  Kliknij ocenę cząstkową

   

 4. Aby usunąć ocenę, w prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Usuń.
 5. Aby potwierdzić tę czynność, kliknij Usuń.
  Uwaga: ta opcja jest niedostępna po rozpoczęciu oceniania za pomocą oceny cząstkowej.
 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?