Rubriikin luominen tehtävälle tai sen käyttäminen uudelleen tehtävässä

Tämä artikkeli on tarkoitettu opettajille

Classroomissa voit luoda rubriikkeja yksittäisille kotitehtäville ja käyttää niitä uudelleen. Lisäksi voit tuoda, viedä, katsoa ja arvostella rubriikkeja.

Voit antaa palautetta pisteytettyjen tai pisteyttämättömien rubriikkien avulla. Jos rubriikki on pisteytetty, oppilaat näkevät pistemääränsä, kun opettaja palauttaa kotitehtävän.

Voit jakaa rubriikkeja muille opettajille luomalla ne ryhmässä, jossa olette yhdessä opettajina. Tämän jälkeen voit käyttää rubriikkeja omassa ryhmässäsi.

Rubriikin lisääminen ja katseleminen  

Rubriikin yleiskatsaus

Tähän kuvaan on merkitty valmiin rubriikin osat.
Rubriikin osat
Numero Nimi Kuvaus Esimerkki
1 Ehdon nimi Arvioimasi ehdon nimi Johdanto
2 Ehdon kuvaus Lyhyt kuvaus ehdon pääpiirteistä Esseen aloituskappale
3 Tason nimi Ehtoon sisältyvän osaamistason nimi (voi olla sana, lause, kirjain tai numero) Erinomainen
4 Tason kuvaus Kuvaus ehtoon sisältyvän osaamistason odotuksista tai ominaisuuksista Lukijoiden kiinnostuksen herättämisessä ja aiheen esittelyssä on hyödynnetty useita strategioita. Tyyli on asianmukainen. Väittämä on esitetty selkeästi ja johdonmukaisesti.
5 Rubriikin kokonaispistemäärä Rubriikista ansaittava kokonaispistemäärä 100
6 Ehdon kokonaispistemäärä Ehdosta ansaittava kokonaispistemäärä 20
7 Tasopisteet Ehdon osaamistasosta ansaittavat pisteet 5

Rubriikin luominen

Voit määrittää kullekin rubriikille enintään 50 ehtoa ja kullekin ehdolle enintään 10 osaamistasoa. 

Huom. Kotitehtävällä on oltava nimi ennen kuin voit luoda rubriikin.

 1. Siirry tietokoneella osoitteeseen classroom.google.com.
 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät.
 3. Luo kotitehtävä, jolla on nimi ja sitten klikkaa Rubriikki-kohdasta Lisää Rubriikkija sittenLuo rubriikki.
  Luo rubriikki
 4. Jos haluat poistaa rubriikin pisteytyksen käytöstä, klikkaa Käytä pisteytystä ‑kohdan vieressä oleva valitsin pois käytöstä ‑asentoon "".
 5. (Valinnainen) Jos pisteytys on otettu käyttöön, valitse Aseta pisteiden järjestys ‑kohdan vierestä Laskeva tai Nouseva.
  Huom. Kun pisteytys on käytössä, voit lisätä osaamistasoja missä tahansa järjestyksessä. Tasot järjestetään automaattisesti pistemäärän mukaan. 
 6. Lisää Ehdon nimi ‑kohtaan ehto, esim. Kielioppi, Ryhmätyöskentely tai Sitaatit.
 7. (Valinnainen) Voit lisätä ehdon kuvauksen Ehdon kuvaus ‑kohtaan. 
 8. Syötä Pisteet-kohtaan osaamistasosta ansaittavat pisteet.
  Huom. Rubriikin kokonaispistemäärä päivittyy automaattisesti, kun lisäät pisteitä.
 9. Kirjoita Tason nimi ‑kohtaan osaamistason nimi, esim. Erinomainen, Kiitettävä tai Hyvä.
 10. Lisää Kuvaus-kohtaan osaamistasoon liittyvät vaatimukset.
 11. Voit lisätä ehtoon toisen osaamistason klikkaamalla Lisää taso Lisää taso ja toistamalla vaiheet 8–9.
 12. Lisää toinen ehto seuraavasti:
  • Lisää tyhjä ehto klikkaamalla vasemmasta alakulmasta Lisää ehto ja toistamalla vaiheet 6–11.
  • Voit kopioida ehdon klikkaamalla ehtokentästä Lisää ""ja sitten Kopioi ehto ja toistamalla vaiheet 6–11.
 13. Voit muuttaa ehtojen järjestystä klikkaamalla ehtokentästä Lisää ""ja sitten valitse Siirrä ehto ylös tai Siirrä ehto alas.
 14. Tallenna rubriikki klikkaamalla oikeasta alakulmasta Tallenna.

Rubriikin käyttäminen uudelleen

Voit käyttää aiemmin luomiasi rubriikkeja uudelleen. Voit esikatsella rubriikin, jota haluat käyttää uudelleen, ja muokata sitä uudessa tehtävässä. Muokkaukset eivät vaikuta alkuperäiseen rubriikkiin. Jos haluat käyttää rubriikkia uudelleen, uudella tehtävälläsi on oltava nimi. 

 1. Siirry tietokoneella osoitteeseen classroom.google.com.
 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät.
 3. Luo kotitehtävä, jolla on nimi ja sitten klikkaa  Rubriikkija sittenKäytä rubriikkia uudelleen.
  Käytä rubriikkia uudelleen
 4. Klikkaa nimeä Valitse rubriikki ‑kohdasta.
  Huom. Jos haluat valita toisen ryhmän rubriikin, kirjoita ryhmän nimi ryhmävalikkoon tai klikkaa alanuolta ""ja sitten valitse ryhmä.
  Valitse rubriikki
 5. (Valinnainen) Voit katsella tai muokata rubriikkia klikkaamalla Esikatseluja sitten valitse haluamasi vaihtoehto:
  • Voit muokata rubriikkia klikkaamalla Valitse ja muokkaaja sitten tee muutokset ja sitten klikkaa Tallenna.
  • Voit esikatsella muita ryhmän käytössä olevia rubriikkeja klikkaamalla Takaisin Takaisin tai Seuraava Seuraava.
   Esikatsele rubriikki
 6. Klikkaa Valitse.

Kotitehtävän rubriikin katseleminen 

 1. Siirry tietokoneella osoitteeseen classroom.google.com.
 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät.
 3. Laajenna kotitehtävä klikkaamalla sitä ja sitten valitse rubriikki. 

  Klikkaa rubriikkia

 4. Laajenna tai tiivistä kaikki ehdot klikkaamalla Laajenna ehdot Laajenna ehdot tai Tiivistä ehdot Tiivistä ehdot. Laajenna tai tiivistä yksittäinen ehto klikkaamalla alanuolta "" tai ylänuolta .
  Laajenna tai tiivistä ehdot
Voit arvioida rubriikin arviointityökalussa tai Opiskelijoiden työt ‑sivulla. Katso ohjeet Arvosanojen antaminen rubriikin avulla ‑artikkelista.

Rubriikin tuominen ja vieminen

Voit viedä kotitehtävän rubriikin ja tuoda sen toiseen kotitehtävään. Kun olet tuonut rubriikin, voit muokata sitä uudessa kotitehtävässä. Muokkaukset eivät vaikuta alkuperäiseen rubriikkiin.
Huom. Viedyt rubriikit tallennetaan Classroomin Drivessa olevaan Viedyt rubriikit ‑kansioon laskentataulukkona. Jos muokkaat laskentataulukkoa tai muutat sen tiedostomuotoa, taulukon tuonnissa voi olla ongelmia.

Rubriikin vieminen

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät.
 3. Klikkaa kotitehtävää, jonka rubriikin haluat viedä ja sitten valitse rubriikki.
  Klikkaa rubriikkia
 4. Valitse oikeasta yläkulmasta Lisää ""ja sitten Vie Sheetsiin.
 5. Palaa takaisin Tehtävät-sivulle klikkaamalla vasemmasta yläkulmasta Sulje "".

Rubriikin tuominen

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät.
 3. Klikkaa Luo ja sitten Tehtäväja sitten kirjoita kotitehtävän nimi.
 4. Klikkaa Lisää Rubriikki ja sitten Tuo Sheetsistä.
 5. Klikkaa rubriikkia, jonka haluat tuoda ja sitten klikkaa Lisää.
 6. (Valinnainen) Muokkaa rubriikkia haluamallasi tavalla.
 7. Klikkaa Tallenna.
  Huom. Jos rubriikin tallentaminen ei onnistu, vie ja tuo se uudelleen, mutta älä muokkaa tiedostoa Sheetsissä.
Huom. Näet kaikki viedyt rubriikit klikkaamalla Tehtävät-sivulta ryhmän Drive-kansiota Avaa kansio ja sitten valitse Oma Drive ja sitten Viedyt rubriikit ‑kansio.

Rubriikin muokkaaminen ja poistaminen

Kotitehtävän rubriikin muokkaaminen

Voit muokata kotitehtävän rubriikkia tai poistaa sen kotitehtävästä ennen kuin aloitat rubriikin arvioinnin. Kun olet aloittanut rubriikin arvioinnin, et voi muokata sen pistemäärää etkä poistaa sitä kotitehtävästä. Rubriikkiin tekemäsi muutokset vaikuttavat ainoastaan kyseiseen kotitehtävään.

 1. Siirry tietokoneella osoitteeseen classroom.google.com.
 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät.
 3. Laajenna kotitehtävä klikkaamalla sitä ja sitten valitse rubriikki. 

  Klikkaa rubriikkia

 4. Valitse oikeasta yläkulmasta Lisää ""ja sittenMuokkaa.
  Huom. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä sen jälkeen kun olet aloittanut arvioinnin rubriikin avulla.
 5. Tee muutokset ja sitten klikkaa Tallenna.

Kotitehtävän rubriikin poistaminen

Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä sen jälkeen kun olet aloittanut arvioinnin rubriikin avulla.

 1. Siirry tietokoneella osoitteeseen classroom.google.com.
 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät.
 3. Laajenna kotitehtävä klikkaamalla sitä ja sitten valitse rubriikki. 

  Klikkaa rubriikkia

 4. Valitse oikeasta yläkulmasta Lisää ""ja sittenPoista.
 5. Vahvista klikkaamalla Poista.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?