Rubriikin luominen tehtävälle tai sen käyttäminen uudelleen tehtävässä

Tämä artikkeli on tarkoitettu opettajille.

Classroomissa voit luoda rubriikkeja ja käyttää niitä uudelleen sekä arvioida yksittäisiä töitä rubriikkien avulla. Voit myös viedä rubriikkeja muille opettajille jakamista varten. 

Voit antaa palautetta pisteytettyjen tai pisteyttämättömien rubriikkien avulla. Jos rubriikki on pisteytetty, oppilaat näkevät pistemääränsä, kun opettaja palauttaa kotitehtävän.

Rubriikin lisääminen ja katseleminen  

Rubriikin yleiskatsaus

Tähän kuvaan on merkitty valmiin rubriikin osat.
Rubriikin osat
Numero Nimi Kuvaus Esimerkki
1 Ehdon nimi Arvioimasi ehdon nimi Johdanto
2 Ehdon kuvaus Lyhyt kuvaus ehdon pääpiirteistä Esseen aloituskappale
3 Tason nimi Ehtoon sisältyvän osaamistason nimi (voi olla sana, lause, kirjain tai numero) Erinomainen
4 Tason kuvaus Kuvaus ehtoon sisältyvän osaamistason odotuksista tai ominaisuuksista Lukijoiden kiinnostuksen herättämisessä ja aiheen esittelyssä on hyödynnetty useita strategioita. Tyyli on asianmukainen. Väittämä on esitetty selkeästi ja johdonmukaisesti.
5 Rubriikin kokonaispistemäärä Rubriikista ansaittava kokonaispistemäärä 100
6 Ehdon kokonaispistemäärä Ehdosta ansaittava kokonaispistemäärä 20
7 Tasopisteet Ehdon osaamistasosta ansaittavat pisteet 5

Rubriikin luominen

Voit määrittää kullekin rubriikille enintään 50 ehtoa ja kullekin ehdolle enintään 10 osaamistasoa. 

Huom. Kotitehtävällä on oltava nimi ennen kuin voit luoda rubriikin.

 1. Siirry tietokoneella osoitteeseen classroom.google.com.
 2. Valitse ryhmäja sittenTehtävät.
 3. Luo kotitehtävä, jolla on nimi ja sitten klikkaa Rubriikki-kohdasta Lisää "" Rubriikkija sittenLuo rubriikki.
  Luo rubriikki
 4. Jos haluat poistaa rubriikin pisteytyksen käytöstä, klikkaa Käytä pisteytystä ‑kohdan vieressä oleva valitsin pois käytöstä ‑asentoon "".
 5. (Valinnainen) Jos pisteytys on otettu käyttöön, valitse Aseta pisteiden järjestys ‑kohdan vierestä Laskeva tai Nouseva.
  Huom. Kun pisteytys on käytössä, voit lisätä osaamistasoja missä tahansa järjestyksessä. Tasot järjestetään automaattisesti pistemäärän mukaan. 
 6. Lisää Ehdon nimi ‑kohtaan ehto, esim. Kielioppi, Ryhmätyöskentely tai Sitaatit.
 7. (Valinnainen) Voit lisätä ehdon kuvauksen Ehdon kuvaus ‑kohtaan. 
 8. Syötä Pisteet-kohtaan osaamistasosta ansaittavat pisteet.
  Huom. Rubriikin kokonaispistemäärä päivittyy automaattisesti, kun lisäät pisteitä.
 9. Kirjoita Tason nimi ‑kohtaan osaamistason nimi, esim. Erinomainen, Kiitettävä tai Hyvä.
 10. Lisää Kuvaus-kohtaan osaamistasoon liittyvät vaatimukset.
 11. Voit lisätä ehtoon toisen osaamistason klikkaamalla Lisää taso "" ja toistamalla vaiheet 8–9.
 12. Lisää toinen ehto seuraavasti:
  • Lisää tyhjä ehto klikkaamalla vasemmasta alakulmasta Lisää ehto ja toistamalla vaiheet 6–11.
  • Voit kopioida ehdon klikkaamalla ehtokentästä Lisää ""ja sitten Kopioi ehto ja toistamalla vaiheet 6–11.
 13. Voit muuttaa ehtojen järjestystä klikkaamalla ehtokentästä Lisää ""ja sitten valitse Siirrä ehto ylös tai Siirrä ehto alas.
 14. Tallenna rubriikki klikkaamalla oikeasta alakulmasta Tallenna.

Rubriikin käyttäminen uudelleen

Voit käyttää aiemmin luomiasi rubriikkeja uudelleen. Voit esikatsella rubriikin, jota haluat käyttää uudelleen, ja muokata sitä uudessa tehtävässä. Muokkaukset eivät vaikuta alkuperäiseen rubriikkiin. Jos haluat käyttää rubriikkia uudelleen, uudella tehtävälläsi on oltava nimi. 

 1. Siirry tietokoneella osoitteeseen classroom.google.com.
 2. Valitse ryhmäja sittenTehtävät.
 3. Luo kotitehtävä, jolla on nimi ja sitten klikkaa "" Rubriikkija sittenKäytä rubriikkia uudelleen.
  Käytä rubriikkia uudelleen
 4. Klikkaa nimeä Valitse rubriikki ‑kohdasta.
  Huom. Jos haluat valita toisen ryhmän rubriikin, kirjoita ryhmän nimi ryhmävalikkoon tai klikkaa alanuolta ""ja sitten valitse ryhmä.
  Valitse rubriikki
 5. (Valinnainen) Voit katsella tai muokata rubriikkia klikkaamalla Esikatseluja sitten valitse haluamasi vaihtoehto:
  • Voit muokata rubriikkia klikkaamalla Valitse ja muokkaaja sitten tee muutokset ja sitten klikkaa Tallenna.
  • Voit esikatsella muita ryhmän käytössä olevia rubriikkeja klikkaamalla Takaisin "" tai Seuraava "".
   Esikatsele rubriikki
 6. Klikkaa Valitse.

Rubriikin lisääminen aiempaan kotitehtävään

 1. Siirry tietokoneella osoitteeseen classroom.google.com.
 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät ja sitten kotitehtävä.
 3. Klikkaa yläreunasta Lisää ""ja sittenMuokkaa.
 4. Klikkaa oikealta Rubriikki ja valitse seuraavista:
  • Luo rubriikki
  • Käytä rubriikkia uudelleen
  • Tuo rubriikki Sheetsistä

Tehtävän rubriikin katsominen 

 1. Siirry tietokoneella osoitteeseen classroom.google.com.
 2. Valitse ryhmäja sittenTehtävät.
 3. Laajenna kotitehtävä klikkaamalla sitä ja sitten valitse rubriikki. 

  Klikkaa rubriikkia

 4. Laajenna tai tiivistä kaikki ehdot klikkaamalla Laajenna ehdot "" tai Tiivistä ehdot "". Laajenna tai tiivistä yksittäinen ehto klikkaamalla alanuolta "" tai ylänuolta "".
  Laajenna tai tiivistä ehdot
Voit arvioida rubriikin arviointityökalussa tai Opiskelijoiden työt ‑sivulla. Katso ohjeet Arvosanojen antaminen rubriikin avulla ‑artikkelista.
Rubriikkien jakaminen viemällä ja tuomalla
Voit jakaa Classroom-rubriikin ryhmän ulkopuolelle viemällä sen ensin Google Sheetsiin. Kun viet rubriikin, se tallennetaan ryhmän Google Drive ‑kansion Viedyt rubriikit ‑kansioon. Sen jälkeen voit jakaa tiedoston tai kansion opettajalle, jotta hän voi tuoda rubriikin omaan kotitehtäväänsä.
Opettaja voi muokata rubriikkia kotitehtävässään, kun se on ensin tuotu. Muokkaukset eivät vaikuta alkuperäiseen rubriikkiin. Opettajien ei tule muokata rubriikkia Viedyt rubriikit ‑kansiossa.
Huom.: Voit tuoda ainoastaan Classroomissa luotuja ja sieltä vietyjä rubriikkeja. Viedyt rubriikit tallennetaan Google Sheets ‑taulukoina Viedyt rubriikit ‑kansioon. Jos muokkaat laskentataulukoita tai muutat niiden tiedostomuotoa, rubriikkien tuonnissa voi ilmetä ongelmia.

Rubriikin vieminen jakamista varten

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät ja sitten kotitehtävä.
 3. Klikkaa rubriikkia kotitehtävän alareunasta.
  Klikkaa rubriikkia
 4. Klikkaa yläreunasta Lisää ""ja sittenVie Sheetsiin.
 5. Palaa Tehtävät-sivulle klikkaamalla Sulje "".
 6. Klikkaa Tehtävät-sivun yläreunasta Ryhmän Drive-kansio ""ja sittenClassroom.
 7. Valitse seuraavista:
  • Voit jakaa koko kansion klikkaamalla kakkospainikkeella Viedyt rubriikit ‑kansiota.
  • Voit jakaa yhden rubriikin klikkaamalla Viedyt rubriikit ‑kansiotaja sittenklikkaa kakkospainikkeella rubriikkia, jonka haluat jakaa.
 8. Valitse Jaa ja lisää opettajan nimi tai sähköpostiosoite.
 9. Klikkaa Lähetä.

Jaetun rubriikin tuominen

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät.
 3. Klikkaa Luo ja sitten Tehtäväja sitten kirjoita kotitehtävän nimi.
 4. Klikkaa oikealta Lisää""Rubriikkija sittenTuo Sheetsistä.
 5. Klikkaa rubriikkia, jonka haluat tuodaja sittenklikkaa Lisää.
 6. (Valinnainen) Muokkaa rubriikkia haluamallasi tavalla.
 7. Klikkaa Tallenna.
  Huom. Jos rubriikin tallentaminen ei onnistu, vie ja tuo se uudelleen. Tuonti saattaa epäonnistui, jos Sheets-tiedostoa muokataan.

Rubriikin muokkaaminen ja poistaminen

Kotitehtävän rubriikin muokkaaminen

Voit muokata kotitehtävän rubriikkia tai poistaa sen ainoastaan ennen kuin aloitat kotitehtävän arvioinnin. Rubriikkiin tekemäsi muutokset vaikuttavat ainoastaan kyseiseen kotitehtävään.

 1. Siirry tietokoneella osoitteeseen classroom.google.com.
 2. Valitse ryhmäja sittenTehtävät.
 3. Laajenna kotitehtävä klikkaamalla sitä ja sitten valitse rubriikki. 

  Klikkaa rubriikkia

 4. Valitse oikeasta yläkulmasta Lisää ""ja sittenMuokkaa.
  Huom. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä sen jälkeen kun olet aloittanut arvioinnin rubriikin avulla.
 5. Tee muutokset ja sitten klikkaa Tallenna.

Kotitehtävän rubriikin poistaminen

Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä sen jälkeen kun olet aloittanut arvioinnin rubriikin avulla.

 1. Siirry tietokoneella osoitteeseen classroom.google.com.
 2. Valitse ryhmäja sittenTehtävät.
 3. Laajenna kotitehtävä klikkaamalla sitä ja sitten valitse rubriikki. 

  Klikkaa rubriikkia

 4. Valitse oikeasta yläkulmasta Lisää ""ja sittenPoista.
 5. Vahvista klikkaamalla Poista.

Muuta aiheeseen liittyvää

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?