ดูหรืออัปเดตสมุดพก

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

หมายเหตุ: หากโรงเรียนของคุณเข้าร่วมโปรแกรมเบต้า คุณจะส่งเกรดไปยังระบบข้อมูลของนักเรียน (SIS) ได้โดยตรงจาก Classroom โปรดดูรายละเอียดได้ที่แบบฟอร์มแสดงความสนใจลงชื่อสมัครใช้โปรแกรมเบต้า

คุณจะดูและอัปเดตสมุดพกได้ในหน้าเกรดนอกจากนี้ยังดูงานที่นักเรียนส่ง ป้อนเกรด และส่งงานคืนได้อีกด้วย นักเรียนจะได้รับคะแนนเมื่อคุณส่งงานคืน และมีเพียงครูเท่านั้นที่จะเห็นหน้าเกรด

โปรดดูวิธีการตั้งค่าเกรดโดยรวมและหมวดหมู่เกรดในหัวข้อตั้งค่าการตัดเกรด

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

เปิดสมุดพก
คุณจะเปิดสมุดพกได้จาก 2 ที่
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • คลิกเปิดสมุดพก "" ในการ์ดชั้นเรียน
   เปิดสมุดพก
  • คลิกเกรดที่ด้านบนในหน้าชั้นเรียน
   หน้าเกรด
ดูงานที่นักเรียนส่ง

คุณจะดู ตัดเกรด และส่งคืนงานของนักเรียนได้ในหน้าเกรด

คุณอาจเห็นว่างานหรือคะแนนเมีสถานะเป็นรหัสสีดังนี้

 • สีแดง - ยังไม่ได้ส่ง
 • สีเขียว - งานที่ส่งแล้วหรือให้คะแนนคร่าวๆ
 • สีดำ - งานที่ส่งคืนแล้ว

สีอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับธีมของชั้นเรียนและไม่ได้ใช้ระบุสถานะงานหรือคะแนน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น เกรด
 3. ชี้ไปที่เซลล์ที่มีข้อมูลงานของนักเรียน คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นดูงานที่ส่งดูการส่ง

หมายเหตุ: เมื่อดูงานที่นักเรียนส่งในเครื่องมือตัดเกรด คุณจะป้อนเกรดได้ ระบบจะซิงค์เกรดที่ป้อนในเครื่องมือดังกล่าวไปยังหน้าเกรด โปรดดูวิธีการใช้เครื่องมือตัดเกรดได้ที่หัวข้อตัดเกรดและส่งคืนงาน

ป้อนเกรดและส่งงานคืน
คุณจะส่งงานคืนโดยตัดหรือไม่ตัดเกรดก็ได้ ระบบจะบันทึกเกรดที่ป้อนเป็นฉบับร่างจนกว่าคุณจะคลิกส่งคืน เมื่อคุณส่งงานคืน ระบบจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือในอุปกรณ์เคลื่อนที่ถึงนักเรียนที่เป็นเจ้าของงาน จากนั้นนักเรียนก็จะดูเกรดได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น เกรด
 3. (ไม่บังคับ) ป้อนเกรดสำหรับงานของนักเรียน
 4. หากต้องการส่งงานคืนให้นักเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม "" จากนั้นส่งคืน แล้วยืนยัน
  คลิก "ส่งคืน"

โปรดดูวิธีการตัดเกรดเพิ่มเติมที่หัวข้อตัดเกรดและส่งคืนงาน

ใช้แป้นพิมพ์ลัดในสมุดพก
คุณจะใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อไปยังส่วนต่างๆ และอัปเดตสมุดพกได้
การทำงาน แป้นพิมพ์ลัดของ Mac แป้นพิมพ์ลัดของ PC/Chrome
บันทึกฉบับร่างและไปยังเมนูเพิ่มเติม หรือไปที่เซลล์ต่อไปจากเมนูเพิ่มเติม Tab Tab
บันทึกฉบับร่างและย้ายไปยังคอลัมน์ก่อนหน้าในแถวเดียวกัน Shift + Tab Shift + Tab
บันทึกฉบับร่างและย้ายไปยังแถวก่อนหน้าในคอลัมน์เดียวกัน Return Enter
บันทึกฉบับร่างและย้ายไปยังแถวก่อนหน้าในคอลัมน์เดียวกัน Shift + Return Shift + Enter
(โหมดดู) ย้ายไปมาระหว่างเซลล์ต่างๆ (การแสดงเซลล์ที่เลือกไว้) ปุ่มลูกศร ปุ่มลูกศร
(โหมดแก้ไข) ย้ายไปมาระหว่างอักขระในเซลล์ที่เลือก ปุ่มลูกศร ปุ่มลูกศร
กลับไปที่โหมดดู Esc Esc
เปิดตัวเลือกเมนูในเซลล์ + Shift + \ Ctrl + Shift + \
ส่งงานคืน + Option + r Ctrl + Alt + r
ดูงานที่ส่ง + Option + v Ctrl + Alt + v

 

ดูเกรดโดยรวมของนักเรียนในชั้นเรียน
หากใช้คะแนนรวม หรือคะแนนที่ถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่ คุณจะดูเกรดโดยรวมของนักเรียนในชั้นเรียนได้ คุณจะดูเกรดโดยรวมได้จากหน้าเกรดหรือหน้าบุคคล
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • คลิก เกรด เกรดโดยรวมของนักเรียนจะอยู่ถัดจากชื่อ
  • คลิกบุคคลจากนั้นชื่อนักเรียน เกรดโดยรวมของนักเรียนจะอยู่ถัดจากชื่อ
   ดูเกรดโดยรวม
ดาวน์โหลดสำเนาสมุดพก
คุณจะดาวน์โหลดสำเนาสมุกพกเป็น Google ชีตหรือไฟล์ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (CSV) ได้ โปรดดูวิธีการที่ดาวน์โหลดเกรด 
หมายเหตุ: หากนักเรียนยกเลิกการลงทะเบียนจากชั้นเรียน ระบบจะนำเกรดของนักเรียนออกจากสมุดพก 

บทความที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร