Wyświetlanie ocen i zarządzanie nimi

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli

Uwaga: jeśli Twoja szkoła bierze udział w programie wersji beta, możesz przekazywać oceny bezpośrednio z Classroom do systemu informacji o uczniach. Szczegółowe informacje znajdziesz w formularzu rejestracyjnym zgłoszenia do programu wersji beta.

Na stronie Oceny możesz wyświetlać wszystkie oceny z zajęć i zarządzać nimi. Aby zaoszczędzić czas przy wyświetlaniu przesłanych zadań i zwracaniu ocen, możesz używać skrótów klawiszowych.

Instrukcje konfigurowania ocen ogólnych i kategorii ocen znajdziesz w artykule Konfigurowanie ocen.

Otwieranie strony Oceny

Nauczyciele mogą otworzyć stronę Oceny w dwóch miejscach: 
 • Na karcie zajęć kliknij Otwórz dziennik ocen .Otwórz dziennik ocen
 • W obszarze zajęć (u góry) kliknij Oceny.
  Strona Oceny

Wyświetlanie przesłanych zadań

Na stronie Oceny możesz wyświetlić, ocenić i zwrócić zadanie przesłane przez ucznia.

 1. Otwórz stronę Oceny swojej klasy.
 2. Najedź kursorem na komórkę związaną z projektem ucznia. Kliknij Więcej Więcej potem Wyświetl przesłane.Wyświetl przesłane
 3. Kliknij projekt.

Zwracanie ocen

Oceny możesz wpisywać bezpośrednio na stronie Oceny. Są one zapisywane jako wersje robocze, dopóki nie klikniesz Zwróć.
 1. Otwórz stronę Oceny dotyczącą Twoich zajęć.
 2. Wpisz ocenę za projekt ucznia. Aby zwrócić projekt uczniowi, kliknij Więcej Więcej potem Zwróć.
  Kliknij Zwróć

Więcej informacji na temat oceniania znajdziesz w artykule Ocenianie i zwracanie projektów

Korzystanie ze skrótów klawiszowych

Na stronie Oceny możesz używać skrótów klawiszowych.
Działanie Skrót na Macu Skrót na PC / w Chrome

Zapisanie wersji roboczej i przejście do menu Więcej lub przejście do następnej komórki
z menu Więcej

Tab Tab
Zapisanie wersji roboczej i przejście do poprzedniej kolumny w tym samym wierszu Shift + Tab Shift + Tab
Zapisanie wersji roboczej i przejście do następnego wiersza w tej samej kolumnie Return Enter
Zapisanie wersji roboczej i przejście do poprzedniego wiersza w tej samej kolumnie Shift + Return Shift + Enter
(Tryb wyświetlania) Przejście między komórkami (pokazywanie wybranej komórki) Klawisze strzałek Klawisze strzałek
(Tryb edytowania) Przejście między znakami w wybranej komórce Klawisze strzałek Klawisze strzałek
Powrót do trybu wyświetlania Esc Esc
Otwarcie opcji menu w komórce ⌘ + Shift + \ Ctrl + Shift + \
Zwrócenie projektu ⌘ + Option + r Ctrl + Alt + r
Wyświetlenie przesłanego zadania ⌘ + Option + v Ctrl + Alt + v

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?