Wyświetlanie ocen i zarządzanie nimi

Ta strona jest przeznaczona dla nauczycieli.

Wskazówka: aby funkcja dziennika ocen była dostępna, nauczyciel lub administrator G Suite musi się zarejestrować. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie Rejestracja w wersji beta funkcji dziennika ocen.

Na stronie Oceny możesz wyświetlać wszystkie oceny klasy i zarządzać nimi. Aby zaoszczędzić czas przy wyświetlaniu przesłanych zadań i zwracaniu ocen, możesz używać skrótów klawiszowych.

Instrukcje konfigurowania ocen ogólnych i kategorii ocen zawiera artykuł Konfigurowanie ocen.

Otwieranie strony Oceny

Nauczyciele mogą otworzyć stronę Oceny w dwóch miejscach: 
 • Na karcie zajęć w prawym dolnym rogu kliknij Otwórz dziennik ocen .Otwórz dziennik ocen
 • W klasie (u góry) kliknij Oceny.
  Strona Oceny

Wyświetlanie przesłanych zadań i zwracanie ocen

Wyświetlanie przesłanych zadań

Na stronie Oceny możesz wyświetlić zadanie przesłane przez ucznia oraz wpisać i zwrócić ocenę za to zadanie.

 1. Otwórz stronę Oceny swojej klasy.
 2. Najedź kursorem na komórkę związaną z projektem ucznia, a następnie kliknij Więcej   Wyświetl przesłane.Wyświetl przesłane
 3. Kliknij projekt.

Zwracanie ocen

Oceny możesz wpisywać bezpośrednio na stronie Oceny. Są one zapisywane jako wersje robocze, dopóki nie klikniesz Zwróć

 1. Otwórz stronę Oceny swojej klasy.
 2. Na stronie Oceny wpisz ocenę za projekt ucznia. Kliknij Więcej   Zwróć. Uczeń otrzyma ocenę.
  Kliknij Zwróć

Więcej informacji na temat wystawiania ocen znajdziesz w artykule Wystawianie ocen i zwracanie projektów

Korzystanie ze skrótów klawiszowych

Na stronie Oceny możesz używać skrótów klawiszowych.
Działanie Skrót na Macu Skrót na PC / w Chrome

Zapisanie wersji roboczej i przejście do rozszerzonego menu lub przejście do następnej komórki, jeśli jest zaznaczone rozszerzone menu (zaznaczenie pola wprowadzania)

Tab Tab
Zapisanie wersji roboczej i przejście do poprzedniej kolumny w tym samym wierszu (zaznaczenie pola wprowadzania) Shift + Tab Shift + Tab
Zapisanie wersji roboczej i przejście do następnego wiersza w tej samej kolumnie (zaznaczenie pola wprowadzania) Return Enter
Zapisanie wersji roboczej i przejście do poprzedniego wiersza w tej samej kolumnie (zaznaczenie pola wprowadzania) Shift + Return Shift + Enter
(Tryb wyświetlania) Przejście między komórkami (wyświetlenie stanu po najechaniu kursorem / wybraniu) Klawisze strzałek

Klawisze strzałek

(Tryb edycji) Przejście między znakami Klawisze strzałek Klawisze strzałek
Przywrócenie stanu bez zaznaczenia Esc Esc
Otwarcie menu kontekstowego Command + Shift + \ Ctrl + Shift \
Zwrócenie projektu Command Option \ Ctrl Alt + \
Wyświetlenie przesłanego zadania Command Option \ Ctrl + Alt + \

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?