เพิ่มหมวดหมู่เกรดในโพสต์

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

หากใช้ฟีเจอร์สมุดพก คุณจะเพิ่มหมวดหมู่เกรดในคำถาม งาน และแบบทดสอบได้

คุณจะเพิ่มหมวดหมู่ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ แต่จะสร้างรายการใหม่ได้ใน Classroom เวอร์ชันเว็บเท่านั้น

เพิ่มหมวดหมู่เกรดในโพสต์

หมายเหตุ: ก่อนที่จะใช้หมวดหมู่เกรดได้ คุณต้องสร้างหมวดหมู่ในหน้าการตั้งค่าก่อน โปรดดูวิธีการที่ตั้งค่าการตัดเกรด

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ไปที่งานของชั้นเรียน
 3. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • หากต้องการเพิ่มหมวดหมู่เกรดไปยังโพสต์ที่มีอยู่ ให้คลิกเพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขถัดจากงาน แบบทดสอบ หรือคำถามที่ต้องการ
  • หากต้องการเพิ่มหมวดหมู่เกรดไปยังโพสต์ใหม่ ให้สร้างงาน แบบทดสอบ หรือคำถาม
 4. คลิกลูกศรลง  แล้วเลือกหมวดหมู่ถัดจากหมวดหมู่เกรด
  เลือกหมวดหมู่เกรด
 5. (ไม่บังคับ) แก้ไขคะแนนเต็มที่กำหนดไว้ของหมวดหมู่เกรด

หากต้องการดูหมวดหมู่เกรดที่กำหนดไว้ให้กับโพสต์ โปรดไปที่ส่วนต่อไปนี้

 • หน้าเกรด
  หน้าเกรด

 • หน้ารายละเอียดของงานในส่วนวิธีการ
  หมวดหมู่เกรด

 • หน้างานของชั้นเรียน
  หมวดหมู่เกรด

 • หน้าโปรไฟล์ของนักเรียน
  หมวดหมู่เกรด

โปรดดูวิธีสร้างงานหรือคำถามในหัวข้อสร้างงานหรือสร้างคำถาม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร