ลงชื่อสมัครใช้สมุดพกและแบบทดสอบในโหมดล็อกขณะคุมสอบรุ่นเบต้า

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบและครู

ในเดือนธันวาคม 2018 นี้ G Suite for Education จะเปิดตัวโปรแกรมเบต้าสำหรับสมุดพกของ Google Classroom และแบบทดสอบในโหมดล็อกขณะคุมสอบของ Google ฟอร์ม โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ในบล็อกโพสต์

เมื่อใช้สมุดพก ครูจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ดูเกรดทั้งหมดของชั้นเรียน
 • เพิ่มและอัปเดตเกรดให้ชั้นเรียนที่สร้างใน Classroom
 • สร้างหมวดหมู่การให้เกรดและกำหนดเปอร์เซ็นต์การถ่วงน้ำหนักหรือคะแนนเต็มของแต่ละหมวดหมู่
 • ดูคะแนนโดยรวมของนักเรียนโดยอิงตามงานทั้งหมดของชั้นเรียน

เมื่อใช้แบบทดสอบในโหมดล็อกขณะคุมสอบ ครูจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ล็อกเบราว์เซอร์ใน Chromebook ที่จัดการโดยโรงเรียน ขณะที่นักเรียนทำแบบทดสอบ โดยนักเรียนจะออกจากแบบทดสอบไม่ได้จนกว่าจะส่งคำตอบแล้ว
 • เปิดโหมดล็อกขณะคุมสอบให้กับแบบทดสอบที่สร้างใน Google ฟอร์มหรืองานแบบทดสอบที่สร้างใน Classroom

ลงชื่อสมัครใช้สมุดพกและแบบทดสอบในโหมดล็อกขณะคุมสอบรุ่นเบต้า 

หากต้องการลงชื่อสมัครใช้โปรแกรมเบต้า ครูและผู้ดูแลระบบ G Suite ควรแสดงความจำนงโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ เมื่อตรวจสอบคำขอแล้ว เราจะติดต่อคุณพร้อมแจ้งขั้นตอนต่อไป

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ G Suiteให้ทำดังนี้

 1. กรอกข้อมูลภาคผนวกโปรแกรมความพร้อมก่อนเปิดให้ใช้งานทั่วไปของ Google Cloud

 2. กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อแสดงความจำนงในการเข้าร่วมโปรแกรมเบต้า

 3. เลือกผู้ที่มีสิทธิ์ใช้โปรแกรมเบต้าแต่ละรุ่น

  • ทั้งโดเมน

  • กลุ่ม Google ที่ผู้ใช้สร้างและจัดการ โปรดดูวิธีการสร้างกลุ่ม

หากคุณเป็นครูให้ทำดังนี้

 1. ขอให้ผู้ดูแลระบบ G Suite กรอกข้อมูลในภาคผนวกโปรแกรมความพร้อมก่อนเปิดให้ใช้งานทั่วไปของ Google Cloud คุณอาจขอให้ผู้ดูแลระบบลงนามในข้อตกลงด้วยอีเมลตัวอย่างนี้
 2. กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อแสดงความจำนงในการเข้าร่วมโปรแกรมเบต้า
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร