Rejestrowanie się w programach wersji beta Classroom

W Classroom dostępne są trzy programy w wersji beta. Kliknij rejestrację w programie w wersji beta przy wybranym temacie, by zgłosić się do jednego z nich.

Sprawdzanie zadania ucznia pod kątem plagiatu

W sierpniu 2019 roku wprowadziliśmy w Classroom wersję beta programu „Raporty antyplagiatowe” – nowego narzędzia dla nauczycieli i uczniów. Za jego pomocą nauczyciele mogą wyróżniać źródła internetowe treści, które znajdują się w pracach uczniów. Dzięki tym raportom uczniowie mogą uniknąć niezamierzonego plagiatu.

Korzyści dla nauczycieli

Włącz Raporty antyplagiatowe podczas tworzenia projektu. Pracując nad projektem, uczniowie będą generować raporty, by sprawdzić, czy w ich zadaniach znajdują się treści powiązane ze źródłami online. Po przesłaniu projektu przez ucznia:

  • W materiałach przesłanych przez ucznia zobaczysz linki do źródeł online.
  • W raportach możesz przekazać uczniom swoje komentarze.

Więcej informacji dla nauczycieli:

Korzyści dla uczniów
  • Przed wysłaniem projektu uczniowie mogą wygenerować maksymalnie trzy raporty.
  • Zobaczą, w których miejscach zadanie jest ich własną pracą, a gdzie korzystali ze źródeł online.
  • Będą mogli skupić się na parafrazowaniu materiałów i dodawaniu cytatów.

Aby zgłosić się do wersji beta programu Raporty antyplagiatowe, wypełnij formularz rejestracji. Jeśli po rejestracji zechcesz zrezygnować z udziału w programie, skorzystaj z formularza rezygnacji.

Synchronizowanie ocen w Classroom z wersją beta systemu informacji o uczniach

W czerwcu 2019 r. wprowadziliśmy w G Suite dla Szkół i Uczelni wersję beta programu, który pozwala synchronizować Classroom z systemem informacji o uczniach. Na początek zapewniamy obsługę systemów Infinite Campus, Capita SIMS i Skyward SMS 2.0. W późniejszym czasie planujemy integrację z kolejnymi systemami tego typu.

Konfigurowanie synchronizacji przez administratora

Jako administrator:

Korzyści dla nauczycieli

Jako nauczyciel przekazujesz oceny bezpośrednio z dziennika ocen do systemu informacji o uczniach.

Więcej informacji o synchronizowaniu ocen z systemem informacji o uczniach znajdziesz na stronie z najczęstszymi pytaniami o pilotażową funkcję synchronizacji ocen.

Szkoły, które chcą połączyć oceny i listy uczniów ze swoimi systemami informacji o uczniach, mogą skorzystać z kilku rozwiązań. Więcej informacji znajdziesz na stronie partnerów Classroom.

Tworzenie ocen cząstkowych na potrzeby oceniania

W czerwcu 2019 r. wprowadziliśmy w Classroom wersję beta programu „Oceny cząstkowe”, który pozwala nauczycielom tworzyć i zapisywać niestandardowe oceny cząstkowe za projekty oraz udostępniać uczniom swoje komentarze.

Korzyści dla nauczycieli i uczniów

Jako nauczyciel możesz dodawać do ocen cząstkowych kryteria, poziomy osiągnięć i punkty oraz udostępniać te dane uczniom. Uczniowie mogą odwoływać się do swoich ocen cząstkowych podczas pracy. Po wystawieniu uczniom ocen mogą oni w ramach oceny cząstkowej zobaczyć komentarz dotyczący projektu.

Aby zgłosić się do wersji beta programu, wypełnij formularz rejestracji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?