Rejestrowanie się w programach wersji beta Classroom

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów i nauczycieli

Aby zgłosić się do programu wersji beta, kliknij link do jego formularza rejestracyjnego.

Wersja beta Raportów antyplagiatowych

W sierpniu 2019 roku w Classroom wprowadzono wersję beta Raportów antyplagiatowych – nowego narzędzia dla nauczycieli i uczniów. Te raporty służą do zaznaczania źródeł online treści, które znajdują się w zadaniach uczniów. 

Nauczyciele włączają Raporty antyplagiatowe podczas tworzenia projektu. Następnie uczniowie mogą generować raporty, aby sprawdzać materiały źródłowe w swoich zadaniach. Gdy uczeń prześle projekt, nauczyciel może wyświetlić raport antyplagiatowy w narzędziu do oceniania działającym w Dokumentach. W tym narzędziu może także ocenić projekt i dodać komentarz.

Jak to pomaga nauczycielom?

  • W przesłanych przez uczniów zadaniach nauczyciele mają zaznaczone materiały źródłowe.
  • Wskazany materiał zawiera link do oryginalnego źródła.
  • Dzięki tym raportom nauczyciele mogą przekazywać uczniom bardziej pomocne komentarze. 

Jak to pomaga uczniom?

  • Uczniowie mogą zobaczyć, w których miejscach ich zadanie jest oryginalne, a w których korzystali z materiałów źródłowych.
  • Uczniowie mogą sprawdzać cytaty oraz skupiać się na podsumowywaniu, parafrazowaniu i cytowaniu.  
  • Uczniowie w każdym projekcie mogą wygenerować maksymalnie trzy raporty, które pozwalają im zdobyć lepszą ocenę i uniknąć popełnienia nieumyślnego plagiatu.

Aby zgłosić się do programu wersji beta Raportów antyplagiatowych, administrator lub nauczyciel musi wypełnić formularz rejestracyjny programu wersji beta. Jeśli po zarejestrowaniu się zechcesz zrezygnować z udziału w programie wersji beta, użyj formularza rezygnacji z programu wersji beta.

Synchronizowanie ocen w Classroom z wersją beta systemu informacji o uczniach

W czerwcu 2019 r. w G Suite dla Szkół i Uczelni ogłoszono program wersji beta, którego celem jest synchronizowanie Classroom z systemem informacji o uczniach. Na początku zapewnimy obsługę systemów Infinite Campus i Capita SIMS, a w późniejszym czasie planujemy integracje z innymi systemami informacji o uczniach. 

Gdy administratorzy połączą swoje systemy informacji o uczniach z Classroom, nauczyciele będą mogli przekazywać oceny z dziennika ocen do tych systemów.

Uprawnienia administratorów

  • Łączenie systemów informacji o uczniach z Classroom
  • Konfigurowanie uprawnień nauczycieli
  • Wypełnianie formularza rejestracyjnego zgłoszenia do programu wersji beta

Uprawnienia nauczycieli

  • Przekazywanie ocen bezpośrednio z dziennika ocen do systemu informacji o uczniach

Aby zgłosić się do programu wersji beta, administratorzy mogą wypełnić formularz rejestracyjny zgłoszenia do programu wersji beta. Więcej informacji o synchronizowaniu ocen z systemem informacji o uczniach znajdziesz na stronie z najczęstszymi pytaniami.

W przypadku szkół, które chcą połączyć oceny i listy uczniów ze swoimi systemami informacji o uczniach, istnieje kilka możliwych rozwiązań. Więcej informacji znajdziesz na stronie partnerów Classroom.

Wersja beta funkcji ocen cząstkowych

Za pomocą wersji beta funkcji ocen cząstkowych nauczyciele mogą w Classroom tworzyć i zapisywać niestandardowe oceny cząstkowe za projekty. Mogą też dodawać do ocen cząstkowych kryteria, poziomy i punkty oraz udostępniać je uczniom.  

Gdy nauczyciel doda ocenę cząstkową do projektu, uczniowie mogą odwoływać się do niej podczas pracy. Po wystawieniu uczniom ocen mogą oni w ramach oceny cząstkowej zobaczyć komentarz dotyczący projektu. 

Aby zgłosić się do programu wersji beta, administratorzy lub nauczyciele mogą wypełnić formularz rejestracyjny programu wersji beta

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz najczęstsze pytania dotyczące ocen cząstkowych

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?