Rejestrowanie się w programach wersji beta Dziennika ocen i Testów w trybie blokady

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów i nauczycieli

W grudniu 2018 roku w G Suite dla Szkół i Uczelni zostanie uruchomiony program wersji beta Dziennika ocen Classroom i Testów w trybie blokady Formularzy Google. Aby dowiedzieć się więcej o tym programie, przeczytaj posta na blogu.

W Dzienniku ocen nauczyciele mogą:

 • wyświetlać wszystkie oceny z zajęć,
 • dodawać i aktualizować oceny za zadania utworzone w Classroom,
 • tworzyć kategorie ocen i ustawiać ich procentowe wagi lub domyślne wartości punktowe,
 • wyświetlać ogólną ocenę danego ucznia opartą na wszystkich zadaniach z określonych zajęć.

Dzięki Testom w trybie blokady nauczyciele mogą:

 • zablokować przeglądarkę na Chromebookach zarządzanych przez szkołę w czasie trwania testu (uczniowie nie będą mogli opuścić testu, dopóki nie prześlą odpowiedzi);
 • włączyć tryb blokady w teście utworzonym w Formularzach Google lub w projekcie – teście utworzonym w Classroom.

Rejestrowanie się w programach wersji beta Dziennika ocen i Testów w trybie blokady 

Aby zarejestrować się w programie wersji beta, nauczyciele i administratorzy G Suite powinni wypełnić ten formularz. Gdy Twoje zgłoszenie zostanie zatwierdzone, otrzymasz dalsze instrukcje.

Jeśli jesteś administratorem G Suite:

 1. Wypełnij aneks dotyczący programu testowania funkcji, które nie są ogólnodostępne.

 2. Wypełnij ten formularz, aby wyrazić zainteresowanie programem wersji beta.

 3. Określ, kto może korzystać z danej wersji beta:

  • cała domena;

  • grupa dyskusyjna Google utworzona lub zarządzana przez użytkownika (dowiedz się, jak utworzyć grupę).

Jeśli jesteś nauczycielem:

 1. Poproś administratora G Suite o wypełnienie aneksu dotyczącego programu testowania funkcji, które nie są ogólnodostępne. Możesz zachęcić administratora do podpisania umowy, przesyłając mu tego przykładowego e-maila.
 2. Wypełnij ten formularz, aby wyrazić zainteresowanie programem wersji beta.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?