Rejestrowanie się w programach wersji beta Classroom

W Classroom dostępne są trzy programy w wersji beta. Kliknij rejestrację w programie w wersji beta przy wybranym temacie, by zgłosić się do jednego z nich.

Sprawdzanie zadania ucznia pod kątem plagiatu

W sierpniu 2019 roku wprowadziliśmy w Classroom wersję beta programu „Raporty antyplagiatowe” – nowego narzędzia dla nauczycieli i uczniów. Za jego pomocą nauczyciele mogą wyróżniać źródła internetowe treści, które znajdują się w pracach uczniów. Dzięki tym raportom uczniowie mogą uniknąć niezamierzonego plagiatu.

Korzyści dla nauczycieli

Włącz Raporty antyplagiatowe podczas tworzenia projektu. Pracując nad projektem, uczniowie będą generować raporty, by sprawdzić, czy w ich zadaniach znajdują się treści powiązane ze źródłami online. Po przesłaniu projektu przez ucznia:

  • W materiałach przesłanych przez ucznia zobaczysz linki do źródeł online.
  • W raportach możesz przekazać uczniom swoje komentarze.

Więcej informacji dla nauczycieli:

Korzyści dla uczniów
  • Przed wysłaniem projektu uczniowie mogą wygenerować maksymalnie trzy raporty.
  • Zobaczą, w których miejscach zadanie jest ich własną pracą, a gdzie korzystali ze źródeł online.
  • Będą mogli skupić się na parafrazowaniu materiałów i dodawaniu cytatów.

Aby zgłosić się do wersji beta programu Raporty antyplagiatowe, wypełnij formularz rejestracji. Jeśli po rejestracji zechcesz zrezygnować z udziału w programie, skorzystaj z formularza rezygnacji.

Synchronizowanie ocen w Classroom z wersją beta systemu informacji o uczniach

W czerwcu 2019 r. wprowadziliśmy w G Suite dla Szkół i Uczelni wersję beta programu, który pozwala synchronizować Classroom z systemem informacji o uczniach. Na początek zapewniamy obsługę systemów Infinite Campus, Capita SIMS i Skyward SMS 2.0. W późniejszym czasie planujemy integrację z kolejnymi systemami tego typu.

Konfigurowanie synchronizacji przez administratora

Jako administrator:

Korzyści dla nauczycieli

Jako nauczyciel przekazujesz oceny bezpośrednio z dziennika ocen do systemu informacji o uczniach.

Więcej informacji o synchronizowaniu ocen z systemem informacji o uczniach znajdziesz na stronie z najczęstszymi pytaniami o pilotażową funkcję synchronizacji ocen.

Szkoły, które chcą połączyć oceny i listy uczniów ze swoimi systemami informacji o uczniach, mogą skorzystać z kilku rozwiązań. Więcej informacji znajdziesz na stronie partnerów Classroom.

Tworzenie ocen cząstkowych na potrzeby oceniania

W czerwcu 2019 r. wprowadziliśmy w Classroom wersję beta programu „Oceny cząstkowe”, który pozwala nauczycielom tworzyć i zapisywać niestandardowe oceny cząstkowe za projekty oraz udostępniać uczniom swoje komentarze.

Korzyści dla nauczycieli i uczniów

Jako nauczyciel możesz dodawać do ocen cząstkowych kryteria, poziomy osiągnięć i punkty oraz udostępniać te dane uczniom. Uczniowie mogą odwoływać się do swoich ocen cząstkowych podczas pracy. Po wystawieniu uczniom ocen mogą oni w ramach oceny cząstkowej zobaczyć komentarz dotyczący projektu.

Aby zgłosić się do wersji beta programu, wypełnij formularz rejestracji.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz najczęstsze pytania dotyczące wersji beta Ocen cząstkowych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?