Classroomin betaohjelmiin rekisteröityminen

Ilmoita kiinnostuksestasi osallistua Classroomin betaohjelmaan täyttämällä sen rekisteröitymislomake.

Alkuperäraporttien betaohjelmiin liittyminen

Alkuperäraportit julkaistiin Classroomissa tammikuussa 2020. Nyt voit ilmoittaa kiinnostuksestasi kahteen uuteen betaohjelmaan, jotka laajentavat alkuperäraporttien toimintaa.

Alkuperäraporttien samasta koulusta löytyneiden tekstien betaohjelma

Samasta koulusta löytyneiden tekstien betaohjelman alkuperäraportit tarkistavat vastaavuudet dokumenteista, jotka on palautettu oppilaitoksessasi. 

Alkuperäraporttien kansainvälistymisen betaohjelma

Kansainvälistymisen betaohjelmassa alkuperäraportteja voi luoda dokumenteista, joissa käytetään seuraavia kieliä: ranska, italia, portugali, espanja ja ruotsi.

  • Ilmoita kiinnostuksestasi osallistua kansainvälistymisen betaohjelmaan täyttämällä rekisteröitymislomake

Jättäytyminen pois alkuperäraporttien betaohjelmista

Jos et halua enää osallistua alkuperäraporttien betaohjelmaan, täytä poisjättäytymislomake

Classroomin arvosanojen oppilastietojärjestelmään viemisen betaohjelma

G Suite for Education ‑tiimi ilmoitti kesäkuussa 2019 betaohjelmasta, joka mahdollistaa Classroom-arvosanojen viemisen oppilastietojärjestelmään. Alussa tuettuja järjestelmiä ovat Infinite Campus, Capita SIMS, ja Skyward SMS 2.0. Lisää oppilastietojärjestelmiä integroidaan myöhemmin.

Kuinka järjestelmänvalvoja määrittää yhteyden

Järjestelmänvalvojan täytyy

  • täyttää betaohjelman hakemuslomake
  • yhdistää oppilastietojärjestelmä Classroomiin
  • määrittää opettajien käyttöoikeudet.
Miten se auttaa opettajia

Opettajana viet arvosanat suoraan Arvosanat-sivulta oppilastietojärjestelmään.

Lisätietoja arvosanojen viemisestä oppilastie tojärjestelmään saat Arvosanojen viemisen pilottiprojektin UKK:sta.

Jos koulu haluaa, että sekä arvosanat että listat yhdistetään oppilastietojärjestelmään, vaihtoehtoja on useita. Lue lisää Classroom-kumppanit-sivulta.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?