Classroomin betaohjelmiin rekisteröityminen

Ilmoita kiinnostuksestasi osallistua Classroomin betaohjelmaan täyttämällä sen rekisteröitymislomake.

Alkuperäraporttien betaohjelmiin liittyminen

Alkuperäraportit julkaistiin Classroomissa tammikuussa 2020. Nyt voit ilmoittaa kiinnostuksestasi kahteen uuteen betaohjelmaan, jotka laajentavat alkuperäraporttien toimintaa.

Alkuperäraporttien samasta koulusta löytyneiden tekstien betaohjelma

Samasta koulusta löytyneiden tekstien betaohjelman alkuperäraportit tarkistavat vastaavuudet dokumenteista, jotka on palautettu oppilaitoksessasi. 

Alkuperäraporttien kansainvälistymisen betaohjelma

Kansainvälistymisen betaohjelmassa alkuperäraportteja voi luoda dokumenteista, joissa käytetään seuraavia kieliä: ranska, italia, portugali, espanja ja ruotsi.

  • Ilmoita kiinnostuksestasi osallistua kansainvälistymisen betaohjelmaan täyttämällä rekisteröitymislomake

Jättäytyminen pois alkuperäraporttien betaohjelmista

Jos et halua enää osallistua alkuperäraporttien betaohjelmaan, täytä poisjättäytymislomake

Classroomin arvosanojen oppilastietojärjestelmään synkronoimisen betaohjelma

G Suite for Education ‑tiimi ilmoitti kesäkuussa 2019 betaohjelmasta, joka mahdollistaa Classroomin ja oppilastietojärjestelmän synkronoimisen. Alussa tuettuja järjestelmiä ovat Infinite Campus, Capita SIMS, ja Skyward SMS 2.0, ja muita oppilastietojärjestelmiä integroidaan myöhemmin.

Kuinka järjestelmänvalvoja määrittää synkronoinnin

Järjestelmänvalvojan täytyy

  • täyttää betaohjelman hakemuslomake
  • yhdistää oppilastietojärjestelmä Classroomiin
  • määrittää opettajien käyttöoikeudet.
Miten se auttaa opettajia

Opettajat voivat siirtää arvosanat suoraan arvosanataulukosta oppilastietojärjestelmään.

Lue lisää arvosanojen synkronoimisesta oppilastietojärjestelmään Grade sync pilot ‑projektin usein kysytyistä kysymyksistä.

Jos koulu haluaa, että sekä arvosanat että listat yhdistetään oppilastietojärjestelmään, vaihtoehtoja on useita. Lue lisää Classroom-kumppanit-sivulta.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?