ตั้งค่าการตัดเกรด

บทความนี้มีไว้สำหรับครู คุณจะตัดเกรดได้ในคอมพิวเตอร์เท่านั้น

เร็วๆ นี้: จัดระเบียบสมุดพกโดยแบ่งเป็นช่วงการตัดเกรด เช่น รายไตรมาสหรือภาคการศึกษา แล้วดูเกรดโดยรวมสำหรับแต่ละช่วงได้

คุณจะเลือกการตัดเกรดแบบ "คะแนนรวม" หรือ "การถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่" เป็นระบบตัดเกรดก็ได้ ทั้งสองวิธีนี้จะคำนวณเกรดให้คุณและคุณก็จะอนุญาตให้นักเรียนดูเกรดโดยรวมของตนเองสำหรับชั้นเรียนดังกล่าวได้ หากไม่ต้องการใช้ระบบการตัดเกรด คุณก็เลือก "ไม่มีเกรดโดยรวม" ได้ ซึ่งจะทำให้ระบบจะไม่คํานวณเกรดและนักเรียนจะดูเกรดโดยรวมไม่ได้

นอกจากนี้คุณยังจัดระเบียบงานของชั้นเรียนตามหมวดหมู่เกรดได้ เช่น เรียงความ การบ้าน และการทดสอบ เช่น หากชั้นเรียนมีงานเขียนเรียงความ 4 ชิ้น คุณจะจัดระเบียบงานเหล่านั้นไว้ในหมวดหมู่เรียงความได้

ระบบจะคํานวณเกรดสําหรับระยะเวลาของชั้นเรียน หากต้องการเริ่มตัดเกรดอีกครั้งสำหรับระยะเวลาหรือภาคการศึกษาใหม่ คุณจะต้องสร้างชั้นเรียนใหม่ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อคัดลอกชั้นเรียน

หมายเหตุ: ลูกค้าบางกลุ่มจะส่งออกคะแนนจาก Classroom ไปยัง SIS ได้โดยตรง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการตัดเกรด

หากต้องการให้ระบบคำนวณเกรดให้คุณและมีตัวเลือกให้นักเรียนดูเกรดโดยรวม โปรดใช้การตัดเกรดแบบ "คะแนนรวม" หรือ "การถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่"

การตัดเกรดแบบ "คะแนนรวม"

ระบบจะคำนวณเกรดโดยรวมให้คุณโดยหารคะแนนรวมที่นักเรียนได้รับด้วยคะแนนเต็มของชั้นเรียน คุณจะสร้างหมวดหมู่เกรดและกำหนดคะแนนเต็มสำหรับงานของชั้นเรียนในแต่ละหมวดหมู่ได้ เช่น
หมวดหมู่เรียงความ หมวดหมู่การทดสอบ คะแนนของนักเรียน/คะแนนเต็ม เกรดโดยรวม
เรียงความ 1: 90/100 การทดสอบ 1: 95/100 185/200 92.5%
ตารางนี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้คะแนนเรียงความ 90 เต็ม 100 คะแนนและคะแนนการทดสอบ 95 เต็ม 100 คะแนน ดังนั้นนักเรียนจึงได้คะแนนรวม 185 เต็ม 200 ในชั้นเรียนนี้ เมื่อนำไปหาร ก็จะได้เกรดโดยรวมคือ 92.5%

การตัดเกรดแบบ "การถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่"

คุณจะกำหนดค่าถ่วงน้ำหนัก (เปอร์เซ็นต์) ให้หมวดหมู่เกรด แล้วระบบจะคำนวณเกรดให้คุณ ดังนี้
 1. ค้นหาค่าเฉลี่ยของนักเรียนในแต่ละหมวดหมู่
 2. คูณค่าเฉลี่ยของแต่ละหมวดหมู่ด้วยค่าถ่วงน้ำหนัก (เป็นทศนิยม) เพื่อให้ได้คะแนนของหมวดหมู่
 3. ใส่คะแนนของหมวดหมู่จากเกรดโดยรวม 100%
หมวดหมู่เรียงความ: 50% ของเกรด หมวดหมู่การทดสอบ: 50% ของเกรด เกรดโดยรวม 100%
เรียงความ 1: 70/100 การทดสอบ 1: 90/100  
เรียงความ 2: 80/100 การทดสอบ 2: 100/100
 • (70 + 80) ÷ 2 = เฉลี่ย 75
 • 75 x .5 = 37.5
 • (90 + 100) ÷ 2 = เฉลี่ย 95
 • 95 x .5 = 47.5
คะแนนของหมวดหมู่ = 37.5% คะแนนของหมวดหมู่ = 47.5% เกรดโดยรวม: 37.5 + 47.5 = 85%


ตารางนี้จะแสดงการตัดเกรดแบบ "การถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่" ในหมวดหมู่เรียงความนักเรียนมีค่าเฉลี่ย 75 เมื่อคูณด้วยค่าถ่วงน้ำหนักของหมวดหมู่ .5 ก็จะได้ผลลัพธ์ 37.5% สำหรับเรียงความ ส่วนหมวดหมู่การทดสอบนักเรียนมีค่าเฉลี่ย 95 เมื่อคูณด้วยค่าถ่วงน้ำหนักของหมวดหมู่ .5 ก็จะได้ผลลัพธ์ 47.5% สำหรับการทดสอบ เมื่อนำคะแนนของทั้งสองหมวดหมู่มารวมกัน (37.5 + 47.5) นักเรียนก็จะได้เกรดโดยรวม 85%

กำหนดระบบการตัดเกรด

หลังเลือกระบบการตัดเกรด คุณจะเพิ่มหมวดหมู่เกรดได้ โดยต้องระบุหมวดหมู่เกรดเมื่อเลือกการตัดเกรดแบบ "การถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่" นอกจากนี้ยังอาจนำหมวดหมู่เกรดไปใช้กับการตัดเกรดแบบ "คะแนนรวม" หรือ" ไม่มีเกรดโดยรวม" ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: หากคุณใช้การส่งออกเกรดใน SIS ระบบจะไม่โอนหมวดหมู่เกรดใน Classroom ไปยังระบบข้อมูลของนักเรียน (SIS)

เลือกระบบการตัดเกรด

คุณจะเลือกระบบการตัดเกรดได้เฉพาะใน Classroom เวอร์ชันเว็บเท่านั้น
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นการตั้งค่า ""
  คลิก "การตั้งค่า"
 3. เลือกตัวเลือกถัดจากการคำนวณเกรดโดยรวม
  • ไม่มีเกรดโดยรวม จะไม่มีการคำนวณเกรดให้นักเรียน และนักเรียนจะไม่เห็นเกรดโดยรวม
  • คะแนนรวม หารคะแนนรวมที่ได้ด้วยคะแนนเต็ม และคุณจะแสดงเกรดโดยรวมให้นักเรียนเห็นได้
  • การถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่ รวมคะแนนจากหมวดหมู่ต่างๆ และคุณจะแสดงเกรดโดยรวมให้นักเรียนเห็นได้
   ตัวเลือกเมนูการคำนวณคะแนน: ไม่มีเกรดโดยรวม คะแนนรวม หรือการถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการแสดงเกรดโดยรวมให้นักเรียนเห็นในหน้าโปรไฟล์ของตน ให้คลิกแสดง ""
  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ไม่ได้หากตั้งค่าการคำนวณเกรดเป็นไม่มีเกรดโดยรวม
  แสดงเกรดโดยรวมแก่นักเรียน - เปิดใช้งาน
 5. คลิกบันทึกที่มุมขวาบน

สร้างหมวดหมู่เกรดสำหรับการตัดเกรดแบบ "ไม่มีเกรดโดยรวม" หรือ คะแนนรวม"

คุณจะกำหนดคะแนนเต็มเริ่มต้นให้กับหมวดหมู่เกรดที่คุณสร้างสำหรับตัวเลือกเหล่านี้ได้

หมายเหตุ: คุณจะสร้างหมวดหมู่เกรดได้ใน Classroom เวอร์ชันเว็บเท่านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นการตั้งค่า ""
  คลิก "การตั้งค่า"
 3. เลือกไม่มีเกรดโดยรวมหรือคะแนนรวมจากเมนูข้างการคำนวณเกรดโดยรวม
  ตัวเลือกเมนูการคำนวณคะแนน: ไม่มีเกรดโดยรวม คะแนนรวม หรือการถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่
 4. คลิกเพิ่มหมวดหมู่เกรดในส่วนหมวดหมู่เกรด
 5. ใส่หมวดหมู่เกรด
 6. ใส่จำนวนเต็มในส่วนคะแนนเริ่มต้น
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มหมวดหมู่เกรดอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-6
 8. คลิกบันทึกที่มุมขวาบน

สร้างหมวดหมู่เกรดสำหรับการตัดเกรดแบบ "การถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่"

คุณจะกำหนดเปอร์เซ็นต์ให้กับหมวดหมู่ที่คุณสร้างสำหรับตัวเลือกนี้ได้

หมายเหตุ: คุณจะสร้างหมวดหมู่เกรดได้ใน Classroom เวอร์ชันเว็บเท่านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นการตั้งค่า ""
  คลิก "การตั้งค่า"
 3. เลือกการถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่จากเมนูข้างการคำนวณเกรดโดยรวม
  ตัวเลือกเมนูการคำนวณคะแนน: ไม่มีเกรดโดยรวม คะแนนรวม หรือการถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่
 4. คลิกเพิ่มหมวดหมู่เกรดในส่วนหมวดหมู่เกรด
 5. ใส่หมวดหมู่เกรด
 6. ใส่จำนวนเต็มในส่วนเปอร์เซ็นต์
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มหมวดหมู่เกรดอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-6
 8. คลิกบันทึกที่มุมขวาบน
  หมายเหตุ: หากต้องการบันทึกการตั้งค่า หมวดหมู่ต้องรวมกันได้ 100%

การนำหมวดหมู่เกรดออก

คุณจะนำหมวดหมู่เกรดออกได้ ซึ่งจะเป็นไปตามนี้

 • นำหมวดหมู่เกรดออกจากงานของชั้นเรียนที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่ได้เป็นการลบงานของชั้นเรียนออก
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นการตั้งค่า ""
  คลิก "การตั้งค่า"
 3. คลิกนำออก "" ถัดจากหมวดหมู่เกรดที่ต้องการนำออก
 4. สำหรับการตัดเกรดแบบ "การถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่" โปรดปรับหมวดหมู่ที่เหลือหรือเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ให้รวมกันได้ 100%
 5. คลิกบันทึกด้านบน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร