ตั้งค่าการตัดเกรด

หน้านี้มีไว้สำหรับครู

เคล็ดลับ: หากต้องการใช้ฟีเจอร์สมุดพก ครูหรือผู้ดูแลระบบ G Suite จะต้องลงชื่อสมัครใช้ โปรดดูวิธีการในหัวข้อลงชื่อสมัครใช้สมุดพกรุ่นเบต้า

หากใช้ฟีเจอร์สมุดพก คุณจะใช้ระบบการตัดเกรดในชั้นเรียนทั้งแบบคะแนนรวมหรือการถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่ได้ นอกจากนี้คุณยังกำหนดหมวดหมู่เกรดให้กับงานหรือคำถามได้อีกด้วย ตัวอย่างหมวดหมู่ประกอบด้วยการทดสอบ การบ้าน หรือการมีส่วนร่วม 

เลือกระบบการตัดเกรด

คุณจะคำนวณเกรดของนักเรียนได้ด้วยระบบคะแนนรวมหรือการถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่

 • การคำนวณคะแนนรวม ระบบจะคำนวณเกรดโดยรวมโดยหารคะแนนรวมที่นักเรียนได้รับด้วยคะแนนเต็มของชั้นเรียน คุณจะกำหนดหมวดหมู่เกรด พร้อมตั้งค่าคะแนนเต็มของงานและคำถามในแต่ละหมวดหมู่ได้
 • การถ่วงน้ำหนักหมวดหมู่ตามเปอร์เซ็นต์ ระบบจะคำนวณเกรดโดยการหาเกรดเฉลี่ยจากงานของชั้นเรียนในแต่ละหมวดหมู่เกรด จากนั้นคำนวนค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น หากการทดสอบมีค่าการถ่วงน้ำหนัก 40% จากเกรดทั้งหมดและการบ้านมีค่าการถ่วงน้ำหนัก 60% ดังนั้นนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบเฉลี่ย 80 คะแนนและคะแนนเฉลี่ยจากการบ้าน 90 คะแนนจะได้คะแนนเฉลี่ย 86 คะแนน  

ตั้งค่าระบบการตัดเกรด

คุณจะเลือกระบบการตัดเกรดได้เฉพาะใน Classroom เวอร์ชันเว็บเท่านั้น
 
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว การตั้งค่า การตั้งค่า
  คลิก "การตั้งค่า"
 3. เลือกตัวเลือกถัดจากการคำนวณเกรดโดยรวม
  • ไม่มีการคำนวณเกรดโดยรวม จะไม่มีการคำนวณเกรดให้นักเรียน
  • การคำนวณคะแนนรวม คำนวณคะแนนรวมที่ได้รับโดยหารกับคะแนนเต็ม
  • การถ่วงน้ำหนักหมวดหมู่ตามเปอร์เซ็นต์ คำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในหมวดหมู่ต่างๆ
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการแสดงเกรดโดยรวมแก่นักเรียนในหน้าโปรไฟล์ของนักเรียน ให้เลือกช่องนี้
  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ไม่ได้หากตั้งค่าการคำนวณเกรดเป็นไม่มีการคำนวณเกรดโดยรวม
 5. คลิกบันทึกที่มุมขวาบน

สร้างหมวดหมู่เกรด

คุณจะสร้างหมวดหมู่เกรดเพื่อช่วยจัดระเบียบงานของชั้นเรียนได้ โดยจำเป็นต้องสร้างหมวดหมู่เกรดเมื่อใช้ตัวเลือกการถ่วงน้ำหนักหมวดหมู่ตามเปอร์เซ็นต์ รวมทั้งยังนำหมวดหมู่ไปใช้กับตัวเลือกไม่มีการคำนวณเกรดโดยรวมและการคำนวณคะแนนรวมได้อีกด้วย สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อใช้หมวดหมู่เกรดกับตัวเลือกต่างๆ มีดังนี้

 • ไม่มีการคำนวณเกรดโดยรวม คุณจะกำหนดค่าคะแนนเต็มสำหรับงานและคำถาม
 • การคำนวณคะแนนรวม คุณจะกำหนดค่าคะแนนเต็มสำหรับงานและคำถามเพื่อหาเกรดโดยรวม
 • การถ่วงน้ำหนักหมวดหมู่ตามเปอร์เซ็นต์ คุณจะกำหนดเปอร์เซ็นต์ให้หมวดหมู่เกรดเพื่อหาเกรดโดยรวม

สร้างหมวดหมู่สำหรับระบบตัดเกรด "ไม่มีเกรดโดยรวม" หรือ คะแนนรวม"

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว การตั้งค่า การตั้งค่า
  คลิก "การตั้งค่า"
 3. เลือกไม่มีการคำนวณเกรดโดยรวมหรือการคำนวณคะแนนรวมในส่วนการคำนวณเกรด
 4. คลิกเพิ่มหมวดหมู่เกรดในส่วนหมวดหมู่เกรด
 5. ป้อนหมวดหมู่เกรด
  คะแนนเต็ม
 6. ป้อนจำนวนเต็มในส่วนคะแนนเริ่มต้น 
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มหมวดหมู่เกรดอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-6
 8. คลิกบันทึกที่มุมขวาบน

สร้างหมวดหมู่สำหรับระบบการตัดเกรด "การถ่วงน้ำหนักหมวดหมู่ตามเปอร์เซ็นต์"

หมายเหตุ: คุณจะสร้างหมวดหมู่เกรดได้ใน Classroom เวอร์ชันเว็บเท่านั้นเท่านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว การตั้งค่า การตั้งค่า
  คลิก "การตั้งค่า"
 3. เลือกการถ่วงน้ำหนักหมวดหมู่ตามเปอร์เซ็นต์ถัดจากการคำนวณเกรดโดยรวม
 4. คลิกเพิ่มหมวดหมู่เกรดในส่วนหมวดหมู่เกรด
 5. ป้อนหมวดหมู่เกรด
  เปอร์เซ็นต์
 6. ป้อนจำนวนเต็มในส่วนเปอร์เซ็นต์ 
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มหมวดหมู่เกรดอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-6
 8. คลิกบันทึกที่มุมขวาบน
  หมายเหตุ: หากต้องการบันทึกการตั้งค่า เปอร์เซ็นต์รวมของหมวดหมู่ทั้งหมดจะต้องรวมกันได้ 100%

การนำหมวดหมู่เกรดออก

การนำหมวดหมู่เกรดออก

 • นำหมวดหมู่เกรดออกจากงานของชั้นเรียนที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่ได้เป็นการลบงานของชั้นเรียนออก
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว การตั้งค่า การตั้งค่า
  คลิก "การตั้งค่า"
 3. คลิกนำออก นำออก ถัดจากหมวดหมู่เกรดที่ต้องการนำออก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร