Nastavení hodnocení

Tento článek je určen pro učitele

Připravujeme: Rozdělte si přehled hodnocení podle období, například na čtvrtletí nebo semestry, a pak budete moci zobrazit celkové hodnocení za jednotlivá období.


Jako systém hodnocení můžete zvolit Celkový počet bodů nebo Váha podle kategorií. V obou případech se hodnocení vypočítají za vás a můžete studentům umožnit, aby viděli své celkové hodnocení.

Pokud nechcete použít systém hodnocení, můžete zvolit možnost Žádné celkové hodnocení. Hodnocení se nebudou počítat a studenti neuvidí celkové hodnocení.

Můžete také uspořádat práci v kurzu pomocí kategorií hodnocení, například Eseje, Domácí úkoly a Testy. Pokud má váš kurz například čtyři úkoly v podobě esejí, můžete je uspořádat do kategorie Eseje.

Přidávání systémů hodnocení a vytváření hodnocení je k dispozici pouze ve webové verzi Učebny.

O systémech hodnocení

Pokud chcete, aby se hodnocení počítala za vás, a mít možnost umožnit studentům zobrazení celkového hodnocení, použijte Celkový počet bodů nebo Váha podle kategorií.

Hodnocení typu Celkový počet bodů

Vypočítá se celkové hodnocení tak, že celkový počet bodů získaných studentem se vydělí celkovým možným počtem bodů v kurzu. Můžete vytvořit kategorie hodnocení a v každé kategorii nastavit hodnoty bodů za práci v kurzu. Příklad:
Kategorie Esej Kategorie Test Studentovy body / Možné body Celkové hodnocení
Esej 1: 90/100 Test 1: 95/100 185/200 92,5 %
Tabulka ukazuje, že student dosáhl 90 bodů ze 100 za esej a 95 bodů ze 100 za test. Celkově student získal 185 bodů z 200 možných. Po vydělení vychází celkové hodnocení 92,5 %.

Hodnocení typu Váha podle kategorií

Jednotlivým kategoriím hodnocení přidělíte váhu (procento) a celkové hodnocení se vypočítá za vás. Tento systém počítá takto:
 1. Vyhledá průměr studenta v dané kategorii.
 2. Průměr každé kategorie vynásobí její vahou (jako desetinným číslem), čímž získá skóre kategorií.
 3. Sečte skóre kategorií do celkového hodnocení ze 100 %.
Kategorie Esej: 50 % z hodnocení Kategorie Test: 50 % z hodnocení Celkové hodnocení ze 100 %
Esej 1: 70/100 Test 1: 90/100  
Esej 2: 80/100 Test 2: 100/100
 • (70 + 80) ÷ 2 = průměr 75
 • 75 x 0,5 = 37,5
 • (90 + 100) ÷ 2 = průměr 95
 • 95 x 0.5 = 47,5
Skóre kategorie = 37,5 % Skóre kategorie = 47,5 % Celkové hodnocení: 37,5 + 47,5 = 85 %


Tabulka znázorňuje hodnocení pomocí váhy podle kategorií. V kategorii Esej dosáhl student průměru 75. Po vynásobení vahou kategorie, tedy 0,5, vychází 37,5 % za eseje. V kategorii Test dosáhl student průměru 95. Po vynásobení vahou kategorie, tedy 0,5, vychází 47,5 % za testy. Sečtením skóre kategorií (37,5 + 47,5) vychází studentovi celkové hodnocení 85 %.

Nastavení systému hodnocení

Po výběru systému hodnocení můžete přidat kategorie hodnocení. Kategorie hodnocení jsou povinné pro hodnocení typu Váha podle kategorií, ale dají se použít také s hodnocením typu Celkový počet bodů nebo Žádné celkové hodnocení.

Výběr systému hodnocení

Systém hodnocení je možné zvolit jen ve webové verzi Učebny.
 1. Přejděte na classroom.google.com a klikněte na Přihlásit se.

  Přihlaste se pomocí účtu Google. Například vasejmeno@vaseskola.edu nebo vasejmeno@gmail.comPřečtěte si další informace.

 2. Klikněte na kurz a pak Nastavení Nastavení.
  Kliknutí na Nastavení
 3. Vedle možnosti Výpočet celkového hodnocení vyberte jednu z těchto možností:
  • Žádné celkové hodnocení – Hodnocení se pro studenty nepočítají.Studenti nevidí celkové hodnocení.
  • Celkový počet bodů – Vydělí celkový dosažený počet bodů celkovým možným počtem bodů.Studentům můžete umožnit, aby si zobrazili celkové hodnocení.
  • Váha podle kategorií – Sečte skóre ze všech kategorií.Studentům můžete umožnit, aby si zobrazili celkové hodnocení.
   Možnosti nabídky výpočtu hodnocení: Žádné celkové hodnocení, Celkový počet bodů nebo Váha podle kategorií
 4. (Volitelné) Pokud chcete, aby se celkové hodnocení studentům zobrazilo na stránce profilu, klikněte na Zobrazit Zobrazit .
  Poznámka: Tato možnost není k dispozici, pokud je výpočet hodnocení nastaven na Žádné celkové hodnocení.
  Zobrazit celkové hodnocení studentům – Zapnuto
 5. Vpravo nahoře klikněte na Uložit.

Vytvoření kategorií hodnocení pro Žádné celkové hodnocení nebo Celkový počet bodů

U těchto možností přiřadíte vytvořeným kategoriím výchozí bodové hodnoty.

Poznámka: Kategorie hodnocení je možné vytvářet pouze ve webové verzi Učebny.

 1. Přejděte na classroom.google.com a klikněte na Přihlásit se.

  Přihlaste se pomocí účtu Google. Například vasejmeno@vaseskola.edu nebo vasejmeno@gmail.comPřečtěte si další informace.

 2. Klikněte na kurz a pak Nastavení Nastavení.
  Kliknutí na Nastavení
 3. Vedle možnosti Výpočet celkového hodnocení vyberte z nabídky možnost Žádné celkové hodnocení nebo Celkový počet bodů.
  Možnosti nabídky výpočtu hodnocení: Žádné celkové hodnocení, Celkový počet bodů nebo Váha podle kategorií
 4. Pod možností Kategorie hodnocení klikněte na Přidat kategorii hodnocení.
 5. Zadejte kategorii hodnocení.
 6. Pod možností Výchozí body zadejte celé číslo.
  Výchozí body
 7. (Volitelné) Pokud chcete přidat další kategorii, opakujte kroky 4–6.
 8. Vpravo nahoře klikněte na Uložit.

Vytvoření kategorií hodnocení pro systém Váha podle kategorií

U této možnosti přiřadíte vytvořeným kategoriím procentuální hodnoty.

Poznámka: Kategorie hodnocení je možné vytvářet pouze ve webové verzi Učebny.

 1. Přejděte na classroom.google.com a klikněte na Přihlásit se.

  Přihlaste se pomocí účtu Google. Například vasejmeno@vaseskola.edu nebo vasejmeno@gmail.comPřečtěte si další informace.

 2. Klikněte na kurz a pak Nastavení Nastavení.
  Kliknutí na Nastavení
 3. Vedle možnosti Výpočet celkového hodnocení vyberte z nabídky možnost Váha podle kategorií.
  Možnosti nabídky výpočtu hodnocení: Žádné celkové hodnocení, Celkový počet bodů nebo Váha podle kategorií
 4. Pod možností Kategorie hodnocení klikněte na Přidat kategorii hodnocení.
 5. Zadejte kategorii hodnocení
 6. Pod možností Procenta zadejte celé číslo.
  Procenta
 7. (Volitelné) Pokud chcete přidat další kategorii, opakujte kroky 4–6.
 8. Vpravo nahoře klikněte na Uložit.
  Poznámka: Aby bylo možné nastavení uložit, musí být součet kategorií 100 %.

Odstranění kategorie hodnocení

Kategorie hodnocení můžete odstranit. Odstraněním kategorie hodnocení:

 • Odstraníte kategorii hodnocení z odpovídající práce v kurzu.
 • Nesmažete samotnou práci v kurzu.
 1. Přejděte na classroom.google.com a klikněte na Přihlásit se.

  Přihlaste se pomocí účtu Google. Například vasejmeno@vaseskola.edu nebo vasejmeno@gmail.comPřečtěte si další informace.

 2. Klikněte na kurz a pak Nastavení Nastavení.
  Kliknutí na Nastavení
 3. Vedle kategorie hodnocení, kterou chcete odstranit, klikněte na Odstranit Odebrat.
 4. V případě hodnocení Váha podle kategorií upravte zbývající kategorie nebo přidejte novou kategorii, aby byl součet 100 %.
 5. Nahoře klikněte na Uložit.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?