เลือกนักเรียนแบบสุ่ม

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

หากต้องการโทรหานักเรียนแบบสุ่ม คุณจะใช้ตัวเลือกนักเรียนของ Classroom ได้ ตัวเลือกนักเรียนจะเลือกนักเรียนแบบสุ่มจากบัญชีรายชื่อของชั้นเรียน คุณจะโทรหานักเรียนได้โดยข้ามนักเรียนเพื่อโทรหาในภายหลัง หรือทำเครื่องหมายนักเรียนว่าขาดเรียน

ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะในอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android และ iOS เท่านั้น

หมายเหตุ: นักเรียนจะมองไม่เห็นตัวเลือกนักเรียน

การเลือกนักเรียน
 1. แตะ Classroom Classroom จากนั้น ชั้นเรียนของคุณ จากนั้น ผู้คน "" ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

  แตะ "ผู้คน"

 2. แตะตัวเลือกนักเรียน ตัวเลือกนักเรียน ที่มุมบนขวา
 3. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • โทรหานักเรียนที่แสดง จากนั้น แตะถัดไป เพื่อไปยังนักเรียนคนอื่น
   ในอุปกรณ์ iOS คุณจะปัดไปยังนักเรียนคนถัดไปได้
  • หากต้องการข้ามนักเรียนที่แสดง ให้แตะโทรหาภายหลัง
  • หากต้องการทำเครื่องหมายว่านักเรียนที่แสดงว่าไม่ได้เข้าร่วมเซสชันที่เลือก ให้แตะไม่ได้เข้าร่วม
 4. (ไม่บังคับ) เมื่อจบเซสชัน หากต้องการเริ่มต้นใหม่ ให้แตะเริ่มใหม่อีกครั้ง
การดูบัญชีรายชื่อของชั้นเรียน

หากต้องการดูรายชื่อนักเรียนที่ถูกทำเครื่องหมายว่า "เลือกแล้ว" "ไม่ได้เลือก" หรือ "ไม่ได้เข้าร่วม" ให้ไปที่บัญชีรายชื่อของชั้นเรียน

 1. แตะ Classroom Classroom จากนั้น ชั้นเรียนของคุณ จากนั้น ผู้คน "" ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

  แตะ "ผู้คน"

 2. แตะตัวเลือกนักเรียน ตัวเลือกนักเรียน ที่มุมบนขวา
 3. แตะไม่ได้เลือก เลือกแล้ว หรือไม่ได้เข้าร่วมใต้หมายเลขของนักเรียน
  คุณจะเห็นรายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้เลือก เลือกแล้ว หรือไม่ได้เข้าร่วม
 4. หากต้องการกลับไปที่ตัวเลือกนักเรียน ให้แตะกลับ "" หรือปิด "" ที่มุมซ้ายบน
การรีเซ็ตตัวเลือกนักเรียน
 1. แตะ Classroom Classroom จากนั้น ชั้นเรียนของคุณ จากนั้น ผู้คน "" ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

  แตะ "ผู้คน"

 2. แตะตัวเลือกนักเรียน ตัวเลือกนักเรียน ที่มุมบนขวา
 3. แตะรีเซ็ตที่มุมขวาบน
 4. แตะรีเซ็ตอีกครั้งเพื่อยืนยัน
  นักเรียนทุกคนจะถูกทำเครื่องหมายว่าไม่ได้เลือก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร