Losowe wybieranie ucznia

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli

Aby losowo wywołać ucznia, możesz skorzystać z narzędzia Wybór uczniów w Classroom. Wybór uczniów pozwala losowo wybrać ucznia z listy. Możesz wywołać ucznia, pominąć go, aby wywołać później, lub oznaczyć jako nieobecnego.

Ta funkcja jest dostępna tylko na urządzeniach mobilnych z Androidem i iOS.

Uwaga: uczniowie nie widzą narzędzia Wybór uczniów.

Wybieranie ucznia
 1. Na urządzeniu mobilnym kliknij Classroom Classroom a potem wybierz zajęcia a potem Osoby Osoby.

  Kliknij Osoby

 2. W prawym górnym rogu kliknij Wybór uczniów Wybór uczniów.
 3. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Wywołaj wyświetlonego ucznia A następnie wylosuj kolejnego ucznia, klikając Następny.
   Na urządzeniach z iOS możesz też przesunąć palcem, aby wylosować kolejnego ucznia.
  • Aby pominąć wyświetlonego ucznia, kliknij Wywołaj później.
  • Aby oznaczyć wyświetlonego ucznia jako nieobecnego podczas obecnej sesji wybierania, kliknij Nieobecny.
 4. (Opcjonalnie) Po zakończeniu sesji możesz zacząć od początku. Aby to zrobić, kliknij Zacznij od nowa.
Wyświetlanie listy uczniów

Aby zobaczyć listę osób, które zostały oznaczone jako wybrane, niewybrane lub nieobecne, otwórz listę uczniów.

 1. Na urządzeniu mobilnym kliknij Classroom Classroom a potem wybierz zajęcia a potem Osoby Osoby.

  Kliknij Osoby

 2. W prawym górnym rogu kliknij Wybór uczniów Wybór uczniów.
 3. Pod ich numerami kliknij Niewybrani, Wybrani lub Nieobecni.
  Pojawią się informacje o tym, którzy uczniowie nie zostali wybrani, zostali wybrani lub są nieobecni.
 4. Aby wrócić do Wyboru uczniów, w lewym górnym rogu kliknij Wstecz Wstecz lub Zamknij Zamknij.
Resetowanie Wyboru uczniów
 1. Na urządzeniu mobilnym kliknij Classroom Classroom a potem wybierz zajęcia a potem Osoby Osoby.

  Kliknij Osoby

 2. W prawym górnym rogu kliknij Wybór uczniów Wybór uczniów.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Resetuj.
 4. Ponownie kliknij Resetuj, aby potwierdzić tę czynność.
  Wszyscy uczniowie zostaną oznaczeni jako Niewybrani.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?