Losowe wybieranie ucznia

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli.

Aby losowo wywołać ucznia, możesz skorzystać z narzędzia Wybór uczniów w Classroom. Wybór uczniów pozwala losowo wybrać ucznia z listy. Możesz wywołać ucznia, pominąć go, aby wywołać później, lub oznaczyć jako nieobecnego.

Wybór uczniów jest dostępny tylko na urządzeniach z Androidem.

Uwaga: uczniowie nie widzą narzędzia Wybór uczniów.

Wybieranie ucznia
 1. Na urządzeniu z Androidem kliknij Classroom Classroom a potem wybierz zajęcia a potem Osoby.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Wybór uczniów Student selector.
 3. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Wywołaj wskazanego ucznia.
  • Aby wywołać ucznia później, obok jego nazwiska kliknij Wywołaj później.
  • Aby oznaczyć ucznia jako nieobecnego, obok jego nazwiska kliknij Nieobecny.
  • Aby wywołać innego ucznia, kliknij Następny.
 4. (Opcjonalnie) Po zakończeniu sesji możesz zacząć od początku. Aby to zrobić, kliknij Zacznij od nowa.
Wyświetlanie listy uczniów

Aby zobaczyć listę osób, które zostały oznaczone jako wybrane, niewybrane lub nieobecne, otwórz listę uczniów.

 1. Na urządzeniu z Androidem kliknij Classroom Classroom a potem wybierz zajęcia a potem Osoby.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Wybór uczniów Student selector.
 3. Pod ich numerami kliknij Niewybrani, Wybrani lub Nieobecni.
  Zobaczysz listę uczniów, którzy nie zostali wybrani, zostali wybrani lub są nieobecni.
 4. Aby wrócić do wyboru uczniów, w lewym górnym rogu kliknij Wstecz Wstecz.
Resetowanie Wyboru uczniów
 1. Na urządzeniu z Androidem kliknij Classroom Classroom a potem wybierz zajęcia a potem Osoby.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Wybór uczniów Student selector.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Resetuj.
 4. Ponownie kliknij Resetuj, aby potwierdzić tę czynność.
  Wszyscy uczniowie zostaną oznaczeni jako Niewybrani.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?