เพิ่มสื่อการสอนลงในหน้างานของชั้นเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

ในฐานะครูของ Classroom คุณจะโพสต์สื่อการสอน เช่น หลักสูตร กฎของห้องเรียน หรือการอ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้องลงในหน้างานของชั้นเรียนได้ 

เช่นเดียวกับโพสต์ประเภทอื่นๆ ในหน้างานของชั้นเรียน คุณจะจัดสื่อการสอนตามหัวข้อ จัดเรียงใหม่ หรือตั้งเวลาเพื่อโพสต์ในภายหลังก็ได้

เพิ่มสื่อการสอน

เมื่อเพิ่มสื่อการสอนลงในหน้างานของชั้นเรียน คุณจะทำสิ่งเหล่านี้ได้

เพิ่มสื่อการสอน

 1. แตะ Classroom "" จากนั้น ชั้นเรียน
 2. แตะงานของชั้นเรียน "" 

 3. แตะเพิ่ม ""จากนั้นสื่อการสอน
  แตะ "เนื้อหาของหลักสูตร"
 4. ป้อนชื่อและคำอธิบาย
  ป้อนชื่อ

เพิ่มไฟล์แนบ

คุณเพิ่มไฟล์แนบ เช่น ไฟล์ Google ไดรฟ์, วิดีโอ YouTube หรือลิงก์ ในประกาศได้

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มสื่อการสอน
 2. แตะแนบ แนบจากนั้น เลือกตัวเลือกดังนี้
  ประเภทของไฟล์แนบ คำแนะนำ
  "" ไดรฟ์
  1. แตะไดรฟ์ ""
  2. แตะรายการจากนั้นเลือก

  หมายเหตุ: สำหรับนักเรียน รายการ Google ไดรฟ์จะเป็นแบบดูอย่างเดียวแต่ครูร่วมสอนจะแก้ไขได้ หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการแชร์เหล่านี้ โปรดดูหัวข้อหยุด จำกัด หรือเปลี่ยนการแชร์

  "" ลิงก์
  1. แตะลิงก์ ""
  2. ป้อน URL แล้วแตะเพิ่ม
  "" เลือกรูปภาพ
  1. แตะเลือกรูปภาพ ""
  2. แตะรูปภาพ
  "" ใช้กล้อง
  1. แตะใช้กล้อง ""
  2. ถ่ายภาพจากนั้นแตะใช้รูปภาพ
 3. หากเห็นข้อความว่าคุณไม่มีสิทธิ์แนบไฟล์ ให้แตะคัดลอก Classroom จะทำสำเนาไฟล์เพื่อแนบไปกับสื่อการสอนและบันทึกสำเนาไว้ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน
 4. (ไม่บังคับ) แตะนำออก "" ข้างไฟล์แนบนั้นเพื่อลบไฟล์แนบ

โพสต์ในชั้นเรียนอื่น

หากโพสต์สื่อการสอนไปยังหลายชั้นเรียน นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนเหล่านั้นจะเข้าถึงสื่อการสอนได้

 1. แตะถัดไป "" ถัดจากชื่อชั้นเรียน
  แตะ "ถัดไป"
 2. แตะชั้นเรียนอื่นที่ต้องการจากนั้นเสร็จสิ้น

โพสต์ถึงนักเรียนแต่ละคน

คุณจะโพสต์สื่อการสอนถึงนักเรียนแต่ละคนได้ หากไม่ได้โพสต์สื่อการสอนดังกล่าวในหลายชั้นเรียน แต่จะโพสต์ถึงนักเรียนมากกว่า 100 คนพร้อมกันไม่ได้

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มสื่อการสอน
 2. แตะนักเรียนทุกคนจากนั้นนักเรียนทุกคนอีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือก
  แตะ "นักเรียนทุกคน"
 3. แตะชื่อนักเรียนแต่ละคนเพื่อเลือก
 4. แตะเสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: คุณจะเห็นจำนวนนักเรียนที่คุณโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียน หากต้องการดูชื่อนักเรียน ให้แตะจำนวนนักเรียนในสื่อการสอนนั้น

เพิ่มหัวข้อ

คุณเพิ่มได้เพียง 1 หัวข้อต่อรายการ

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มสื่อการสอน
 2. แตะไม่มีหัวข้อ แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • แตะเพิ่มหัวข้อแล้วกรอกชื่อหัวข้อเพื่อสร้างหัวข้อ
  • แตะหัวข้อในรายการ
 3. แตะบันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มหัวข้อในหน้างานของชั้นเรียน

โพสต์ ตั้งเวลา หรือบันทึกสื่อการสอนฉบับร่าง

โพสต์สื่อการสอน

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มสื่อการสอน
 2. หากต้องการโพสต์สื่อการสอนทันที ให้แตะโพสต์ ""

กําหนดเวลาเพื่อโพสต์สื่อการสอนในภายหลัง

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มสื่อการสอน
 2. แตะเพิ่มเติม ""จากนั้นตั้งเวลา
 3. ในส่วนกำหนดวันที่ ให้แตะวันที่ จากนั้นเลือกวันที่แล้วแตะตกลง
 4. ในส่วนกำหนดเวลา ให้แตะเวลา จากนั้นเลือกเวลาแล้วแตะตกลง
 5. แตะตั้งเวลา

  ระบบจะโพสต์งานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่กำหนดไว้

บันทึกสื่อการสอนเป็นฉบับร่าง

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มสื่อการสอน
 2. แตะเพิ่มเติม ""จากนั้นบันทึกฉบับร่าง
แก้ไขหรือลบโพสต์สื่อการสอน

การแก้ไขจะมีผลกับชั้นเรียนแต่ละชั้น สำหรับสื่อการสอนที่โพสต์ไปยังหลายชั้นเรียน โปรดแก้ไขทีละรายการ

แก้ไขสื่อการสอนที่โพสต์แล้ว

 1. แตะ Classroom "" จากนั้น ชั้นเรียน
 2. แตะงานของชั้นเรียน ""
 3.  เลื่อนโพสต์ไปทางซ้าย ""
 4. แตะแก้ไข ""จากนั้นป้อนการเปลี่ยนแปลงจากนั้นแล้วแตะบันทึก

แก้ไขสื่อการสอนที่ตั้งเวลาโพสต์ไว้

 1. แตะ Classroom "" จากนั้น ชั้นเรียน
 2. แตะงานของชั้นเรียน ""
 3.  เลื่อนโพสต์ไปทางซ้าย ""
 4. แตะแก้ไข ""จากนั้นป้อนการเปลี่ยนแปลงจากนั้นแตะตั้งเวลา

แก้ไขสื่อการสอนฉบับร่าง

 1. แตะ Classroom "" จากนั้น ชั้นเรียน
 2. แตะงานของชั้นเรียน ""
 3.  เลื่อนโพสต์ไปทางซ้าย ""
 4. แตะ แก้ไข ""จากนั้นป้อนการเปลี่ยนแปลง

  ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

 5. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • โพสต์ทันที (รายละเอียดด้านบน)
  • ตั้งเวลาให้โพสต์ในวันและเวลาที่ระบุ (รายละเอียดด้านบน)
  • หากต้องการเก็บเป็นฉบับร่างและกลับไปที่หน้างานของชั้นเรียน ให้แตะปิด ""จากนั้นบันทึกที่ด้านบน

ลบเนื้อหา

 1. แตะ Classroom "" จากนั้น ชั้นเรียน
 2. แตะงานของชั้นเรียน ""
 3.  เลื่อนโพสต์ไปทางซ้าย ""
 4. แตะลบ ""จากนั้นลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน

เปลี่ยนลำดับเนื้อหาในหน้างานของชั้นเรียน

หากเพิ่มหัวข้อไปยังสื่อการสอน คุณจะเปลี่ยนลําดับของหัวข้อและโพสต์ในหน้างานของชั้นเรียนได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อจัดเรียงโพสต์ในหัวข้อใหม่หรือจัดเรียงหัวข้อใหม่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร