เพิ่มสื่อการสอนลงในหน้างานของชั้นเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

ในฐานะครูของ Classroom คุณจะโพสต์สื่อการสอน เช่น หลักสูตร กฎของห้องเรียน หรือการอ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้องลงในหน้างานของชั้นเรียนได้ 

เช่นเดียวกับโพสต์ประเภทอื่นๆ ในหน้างานของชั้นเรียน คุณจะจัดสื่อการสอนตามหัวข้อ จัดเรียงใหม่ หรือตั้งเวลาเพื่อโพสต์ในภายหลังก็ได้

เพิ่มสื่อการสอน

เมื่อเพิ่มสื่อการสอนลงในหน้างานของชั้นเรียน คุณจะทำสิ่งเหล่านี้ได้

เพิ่มสื่อการสอน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกสร้าง จากนั้น สื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียน
 4. ป้อนชื่อและคำอธิบาย

เพิ่มไฟล์แนบ

คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบในสื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียนได้ เช่น ไฟล์จากคอมพิวเตอร์, ไฟล์ Google ไดรฟ์, วิดีโอ YouTube หรือลิงก์

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มสื่อการสอน
 2. คลิกเพิ่ม จากนั้น เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
 3. หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom จะทำสำเนาไฟล์เพื่อแนบไปกับสื่อการสอนและบันทึกสำเนาไว้ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน
 4. (ไม่บังคับ) คลิกนำออก ถัดจากไฟล์แนบนั้นเพื่อลบไฟล์แนบ

เลือกชั้นเรียนเพิ่มเติม

หากโพสต์สื่อการสอนไปยังหลายชั้นเรียน นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนเหล่านั้นจะเข้าถึงสื่อการสอนได้

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มสื่อการสอน
 2. ในส่วนสำหรับ ให้คลิกลูกศรลง จากนั้น เลือกชั้นเรียนที่ต้องการอย่างน้อย 1 ชั้น

เลือกนักเรียนแต่ละคน

คุณสามารถเลือกนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ เว้นแต่คุณจะเลือกหลายชั้นเรียน แต่จะเลือกนักเรียนมากกว่า 100 คนพร้อมกันไม่ได้

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มสื่อการสอน
 2. ข้างนักเรียนทุกคน ให้คลิกลูกศรลง จากนั้น นักเรียนทุกคนเพื่อยกเลิกการเลือก
 3. คลิกชื่อของนักเรียนเพื่อเลือก

  หมายเหตุ: คุณจะเห็นจำนวนนักเรียนที่คุณโพสต์ถึงในสตรีมของชั้นเรียน หากต้องการดูชื่อนักเรียน ให้คลิกจำนวนนักเรียนในสื่อการสอนนั้น

เพิ่มหัวข้อ

คุณเพิ่มได้เพียง 1 หัวข้อต่อรายการ

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มสื่อการสอน
 2. ถัดจากหัวข้อ ให้คลิกลูกศรลง
 3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการสร้างหัวข้อ ให้คลิกสร้างหัวข้อแล้วกรอกชื่อหัวข้อ
  • คลิกที่หัวข้อนั้นเพื่อเลือกหัวข้อในรายการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มหัวข้อในหน้างานของชั้นเรียน

โพสต์ ตั้งเวลา หรือบันทึกสื่อการสอนฉบับร่าง

คุณจะโพสต์สื่อการสอนทันทีหรือจะตั้งเวลาให้โพสต์ในภายหลังก็ได้ คุณสามารถบันทึกเป็นฉบับร่างได้หากยังไม่ต้องการโพสต์ คลิกงานของชั้นเรียนเพื่อดูงานที่ตั้งเวลาไว้และงานฉบับร่าง

โพสต์สื่อการสอน

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มสื่อการสอน
 2. คลิกโพสต์เพื่อโพสต์สื่อการสอนทันที

ตั้งเวลาให้โพสต์สื่อการสอนในภายหลัง

สื่อการสอนที่กําหนดเวลาไว้อาจปรากฏล่าช้าไม่เกิน 5 นาทีหลังจากเวลาโพสต์

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้างสื่อการสอนและเลือกชั้นเรียน
  • หากต้องการกําหนดเวลาสําหรับสื่อการสอนเดียวกันในหลายชั้นเรียน โปรดเลือกชั้นเรียนทั้งหมดที่ต้องการรวมไว้
 2. ข้างโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง จากนั้น ตั้งเวลา
 3. คลิกลูกศรลง ข้างวันที่ แล้วเลือกวันและเวลาเผยแพร่สำหรับแต่ละชั้นเรียน
  • เมื่อกรอกเวลา Classroom จะใช้ค่าเริ่มต้นเป็น PM เว้นแต่ว่าคุณจะระบุเป็น AM
 4. สําหรับหลายชั้นเรียนเท่านั้น
  • (ไม่บังคับ) เลือกหัวข้อสําหรับแต่ละชั้นเรียน
  • (ไม่บังคับ) หากต้องการคัดลอกเวลาและวันที่ที่เลือกสำหรับชั้นเรียนแรกไปยังชั้นเรียนถัดไปทั้งหมด ให้คลิกคัดลอกการตั้งค่าให้ทุกรายการ
 5. คลิกตั้งเวลา ระบบจะโพสต์สื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียนโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่ตั้งไว้

บันทึกสื่อการสอนเป็นฉบับร่าง

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มสื่อการสอน
 2. ถัดจากโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง จากนั้น บันทึกฉบับร่าง
แก้ไขสื่อการสอน

การแก้ไขจะมีผลกับชั้นเรียนแต่ละชั้น สำหรับสื่อการสอนที่โพสต์ไปยังหลายชั้นเรียน โปรดแก้ไขทีละรายการ

แก้ไขสื่อการสอนที่โพสต์แล้ว

 1. ในหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม ข้างสื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียน จากนั้น แก้ไข
 2. แก้ไขตามต้องการ แล้วคลิกบันทึก

แก้ไขสื่อการสอนที่ตั้งเวลาโพสต์ไว้

 1. ในหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม ข้างสื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียน จากนั้น แก้ไข
 2. แก้ไขตามต้องการ แล้วคลิกตั้งเวลา

แก้ไขสื่อการสอนฉบับร่าง

 1. ในหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม ข้างสื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียน จากนั้น แก้ไข
 2. เปลี่ยนแปลงข้อมูล

  ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

 3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • โพสต์ทันที (รายละเอียดด้านบน)
  • ตั้งเวลาให้โพสต์ในวันและเวลาที่ระบุ (รายละเอียดด้านบน)
  • หากต้องการเก็บเป็นฉบับร่างและกลับไปที่หน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกปิด ที่ด้านบน

เปลี่ยนลำดับเนื้อหาในหน้างานของชั้นเรียน

หากเพิ่มหัวข้อลงในรายการ คุณจะเปลี่ยนลําดับของหัวข้อและโพสต์ในหน้างานของชั้นเรียนได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อจัดเรียงโพสต์ในหัวข้อใหม่หรือจัดเรียงหัวข้อใหม่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก