เพิ่มสื่อการสอนลงในหน้างานของชั้นเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

ในฐานะครูของ Classroom คุณจะโพสต์สื่อการสอน เช่น หลักสูตร กฎของห้องเรียน หรือการอ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้องลงในหน้างานของชั้นเรียนได้

เช่นเดียวกับโพสต์ประเภทอื่นๆ ในหน้างานของชั้นเรียน คุณจะจัดสื่อการสอนตามหัวข้อ จัดเรียงใหม่ หรือตั้งเวลาเพื่อโพสต์ในภายหลังก็ได้

เพิ่มสื่อการสอน 

เมื่อคุณเพิ่มสื่อการสอนลงในหน้างานของชั้นเรียน คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้

เพิ่มสื่อการสอน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. คลิกสร้าง จากนั้น สื่อการสอนที่ด้านบน
  คลิก "เนื้อหาของหลักสูตร"
 4. ป้อนชื่อและคำอธิบาย
  ป้อนชื่อ

เพิ่มไฟล์แนบ

คุณเพิ่มไฟล์ Google ไดรฟ์ ลิงก์ หรือวิดีโอ YouTube ลงในสื่อการสอนได้

หากต้องการอัปโหลดไฟล์ ให้คลิกแนบ เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกอัปโหลด

วิธีแนบไฟล์ของ Google ไดรฟ์ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกไดรฟ์
 2. เลือกรายการแล้วคลิกเพิ่ม
  หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom จะทำสำเนาเพื่อแนบไปกับสื่อการสอน และบันทึกไปยังโฟลเดอร์ในไดรฟ์ของชั้นเรียน

หากต้องการแนบวิดีโอ YouTube ให้คลิก YouTube YouTube แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้

 • วิธีค้นหาวิดีโอที่จะแนบ
  1. ป้อนคีย์เวิร์ดในช่องค้นหาแล้วคลิกค้นหา
  2. คลิกวิดีโอ จากนั้น เพิ่ม
 • วิธีแนบลิงก์วิดีโอ
  1. คลิก URL
  2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม

หากต้องการแนบลิงก์ ให้คลิกลิงก์ ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่มลิงก์

คลิกนำออก ถัดจากไฟล์แนบนั้นเพื่อลบไฟล์แนบ

โพสต์ไปยังชั้นเรียนอย่างน้อย 1 ชั้น

ถัดจากสำหรับ ให้คลิกลูกศรลง จากนั้น เลือกชั้นเรียนที่ต้องการอย่างน้อย 1 ชั้น
เลือกชั้นเรียน

หมายเหตุ: คุณจะโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในหลายชั้นเรียนไม่ได้ เพราะการโพสต์ในหลายชั้นเรียนจะเป็นการแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้น

โพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคล

โดยค่าเริ่มต้น สื่อการสอนจะโพสต์ถึงนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน คุณจะโพสต์สื่อการสอนถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ แต่หากเลือกมากกว่า 1 ชั้นเรียน คุณจะโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลไม่ได้ นอกจากนี้คุณยังโพสต์ไปยังนักเรียนมากกว่า 100 คนต่อครั้งไม่ได้

 1. ถัดจากนักเรียนทุกคน ให้คลิกลูกศรลง จากนั้น นักเรียนทุกคนเพื่อยกเลิกการเลือก
  เลือกนักเรียน
 2. เลือกนักเรียนที่ต้องการโพสต์สื่อการสอนให้

  หมายเหตุ: คุณจะเห็นจำนวนนักเรียนที่คุณโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียน หากต้องการดูชื่อนักเรียน ให้คลิกจำนวนนักเรียนในสื่อการสอนนั้น

เพิ่มหัวข้อ

 1. คลิกลูกศรลง ถัดจากหัวข้อ
  เลือกหัวข้อ
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการสร้างหัวข้อ ให้คลิกสร้างหัวข้อแล้วกรอกชื่อหัวข้อ 
  • ถ้าต้องการเลือกหัวข้อจากรายการ ให้คลิกหัวข้อนั้น
โพสต์ ตั้งเวลา หรือบันทึกสื่อการสอนฉบับร่าง

หากต้องการโพสต์สื่อการสอนทันที ให้คลิกโพสต์

หากต้องการตั้งเวลาให้โพสต์สื่อการสอนในภายหลัง ให้ทำดังนี้

 1. คลิกลูกศรลง จากนั้น ตั้งเวลาถัดจากโพสต์
 2. คลิกลูกศรลง  แล้วเลือกวันที่และเวลาถัดจากวันที่
 3. คลิกตั้งเวลา 
  ระบบจะโพสต์สื่อการสอนโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่กำหนดไว้

หากต้องการบันทึกสื่อการสอนเป็นฉบับร่าง ถัดจากโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง จากนั้น บันทึกฉบับร่าง  

คลิกงานของชั้นเรียนเพื่อดูสื่อการสอนฉบับร่าง รวมทั้งที่ตั้งเวลาไว้

แก้ไขสื่อการสอน

หมายเหตุ: หากโพสต์สื่อการสอนไปยังหลายชั้นเรียน การแก้ไขสื่อการสอนในชั้นเรียนหนึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนอื่นๆ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. คลิกเพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขถัดจากสื่อการสอน
  คลิก "แก้ไข"
 4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • สำหรับสื่อการสอนที่โพสต์แล้ว: แก้ไขตามต้องการแล้วคลิกบันทึก
  • สำหรับสื่อการสอนที่ตั้งเวลาไว้: แก้ไขตามต้องการแล้วคลิกกำหนดเวลา
  • สำหรับสื่อการสอนแบบร่าง: แก้ไขตามต้องการ จากนั้น ถัดจากโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง จากนั้น บันทึกฉบับร่าง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร