เพิ่มสื่อการสอนลงในหน้างานของชั้นเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

ในฐานะครูของ Classroom คุณจะโพสต์สื่อการสอน เช่น หลักสูตร กฎของห้องเรียน หรือการอ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้องลงในหน้างานของชั้นเรียนได้ 

เช่นเดียวกับโพสต์ประเภทอื่นๆ ในหน้างานของชั้นเรียน คุณจะจัดสื่อการสอนตามหัวข้อ จัดเรียงใหม่ หรือตั้งเวลาเพื่อโพสต์ในภายหลังก็ได้

เพิ่มสื่อการสอน

เมื่อเพิ่มสื่อการสอนลงในหน้างานของชั้นเรียน คุณจะทำสิ่งเหล่านี้ได้

เพิ่มสื่อการสอน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกสร้างจากนั้นสื่อการสอน
  คลิก "เนื้อหาของหลักสูตร"
 4. ป้อนชื่อและคำอธิบาย
  ป้อนชื่อ

เพิ่มไฟล์แนบ

คุณจะเพิ่มไฟล์แนบในงานได้ เช่น ไฟล์จากคอมพิวเตอร์, ไฟล์ Google ไดรฟ์, วิดีโอ YouTube หรือลิงก์

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มสื่อการสอน
 2. คลิกเพิ่มจากนั้นเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  ประเภทของไฟล์แนบ คำแนะนำ
  "" ไฟล์
  1. คลิกไฟล์ ""
  2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกอัปโหลด
  "" Google ไดรฟ์
  1. คลิก Google ไดรฟ์ ""
  2. เลือกรายการแล้วคลิกเพิ่ม
  หมายเหตุ: สำหรับนักเรียน รายการ Google ไดรฟ์จะเป็นแบบดูอย่างเดียวแต่ครูร่วมสอนจะแก้ไขได้ หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการแชร์เหล่านี้ โปรดดูหัวข้อหยุด จำกัด หรือเปลี่ยนการแชร์
  "" YouTube

  ค้นหาวิดีโอ

  1. คลิก YouTube ""
  2. ป้อนคีย์เวิร์ดแล้วคลิกค้นหา ""
  3. คลิกวิดีโอจากนั้นเพิ่ม


  วิธีแนบลิงก์วิดีโอด้วย URL

  1. คลิก YouTube ""จากนั้นURL
  2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม
  "" ลิงก์
  1. คลิกลิงก์ ""
  2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่มลิงก์
 3. หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom จะทำสำเนาไฟล์เพื่อแนบไปกับสื่อการสอนและบันทึกสำเนาไว้ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน
 4. (ไม่บังคับ) คลิกนำออก "" ถัดจากไฟล์แนบนั้นเพื่อลบไฟล์แนบ

โพสต์ในชั้นเรียนอื่น

หากโพสต์สื่อการสอนไปยังหลายชั้นเรียน นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนเหล่านั้นจะเข้าถึงสื่อการสอนได้

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มสื่อการสอน
 2. ในส่วนสำหรับ ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้นเลือกชั้นเรียนที่ต้องการอย่างน้อย 1 ชั้น

  เลือกชั้นเรียน

โพสต์ถึงนักเรียนแต่ละคน

คุณจะโพสต์สื่อการสอนถึงนักเรียนแต่ละคนได้ หากไม่ได้โพสต์สื่อการสอนดังกล่าวในหลายชั้นเรียน แต่จะโพสต์ถึงนักเรียนมากกว่า 100 คนพร้อมกันไม่ได้

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มสื่อการสอน
 2. ถัดจากนักเรียนทุกคน ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้น นักเรียนทุกคนเพื่อยกเลิกการเลือก
  เลือกนักเรียน
 3. คลิกชื่อของนักเรียนเพื่อเลือก

  หมายเหตุ: คุณจะเห็นจำนวนนักเรียนที่คุณโพสต์ถึงในสตรีมของชั้นเรียน หากต้องการดูชื่อนักเรียน ให้คลิกจำนวนนักเรียนในสื่อการสอนนั้น

เพิ่มหัวข้อ

คุณเพิ่มได้เพียง 1 หัวข้อต่อรายการ

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มสื่อการสอน
 2. ถัดจากหัวข้อ ให้คลิกลูกศรลง ""คลิก "ไม่มีหัวข้อ"
 3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการสร้างหัวข้อ ให้คลิกสร้างหัวข้อแล้วกรอกชื่อหัวข้อ
  • หากต้องการเลือกหัวข้อจากรายการ ให้คลิกหัวข้อนั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มหัวข้อในหน้างานของชั้นเรียน

โพสต์ ตั้งเวลา หรือบันทึกสื่อการสอนฉบับร่าง

คุณจะโพสต์สื่อการสอนทันทีหรือจะตั้งเวลาให้โพสต์ในภายหลังก็ได้ หากยังไม่ต้องการโพสต์ คุณจะบันทึกเป็นฉบับร่างได้ คลิกงานของชั้นเรียนเพื่อดูงานที่กำหนดเวลาไว้และงานฉบับร่าง

โพสต์เนื้อหา

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มสื่อการสอน
 2. คลิกโพสต์เพื่อโพสต์สื่อการสอนทันที

ตั้งเวลาให้โพสต์สื่อการสอนในภายหลัง

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มสื่อการสอน
 2. ถัดจากโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง""จากนั้นตั้งเวลา
 3. คลิกลูกศรลง "" แล้วเลือกวันที่และเวลาถัดจากวันที่
 4. คลิกตั้งเวลา 
  ระบบจะโพสต์สื่อการสอนโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่กำหนดไว้

บันทึกสื่อการสอนเป็นฉบับร่าง

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มสื่อการสอน
 2. ถัดจากโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้นบันทึกฉบับร่าง  
แก้ไขสื่อการสอน

การแก้ไขจะมีผลกับชั้นเรียนแต่ละชั้น สำหรับงานที่โพสต์ไปยังหลายชั้นเรียน โปรดแก้ไขทีละรายการ

แก้ไขสื่อการสอนที่โพสต์แล้ว

 1. ในหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม""จากนั้นแก้ไขถัดจากสื่อการสอน
 2. แก้ไขตามต้องการ แล้วคลิกบันทึก

แก้ไขสื่อการสอนที่ตั้งเวลาโพสต์ไว้

 1. ในหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นแก้ไขถัดจากสื่อการสอน
 2. แก้ไขตามต้องการ แล้วคลิกตั้งเวลา

แก้ไขสื่อการสอนฉบับร่าง

 1. ในหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นแก้ไขถัดจากสื่อการสอน
 2. เปลี่ยนแปลงข้อมูล

  ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

 3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • โพสต์ทันที (รายละเอียดด้านบน)
  • ตั้งเวลาให้โพสต์ในวันและเวลาที่ระบุ (รายละเอียดด้านบน)
  • หากต้องการเก็บเป็นฉบับร่างและกลับไปที่หน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกปิด "" ที่ด้านบน

เปลี่ยนลำดับเนื้อหาในหน้างานของชั้นเรียน

หากเพิ่มหัวข้อลงในรายการ คุณจะเปลี่ยนลําดับของหัวข้อและโพสต์ในหน้างานของชั้นเรียนได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อจัดเรียงโพสต์ในหัวข้อใหม่หรือจัดเรียงหัวข้อใหม่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร