เพิ่มเนื้อหาลงในหน้างานของชั้นเรียน

หน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับครู

ในฐานะครูของ Classroom คุณจะโพสต์เนื้อหาของทรัพยากร เช่น หลักสูตร กฎของห้องเรียน หรือการอ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้องลงในหน้างานของชั้นเรียนได้ 

คุณจะจัดเนื้อหาตามหัวข้อ จัดเรียงเนื้อหาใหม่ และกำหนดเนื้อหาเพื่อโพสต์ในภายหลังได้ เช่นเดียวกับโพสต์ประเภทอื่นๆ ในหน้างานของชั้นเรียน

หมายเหตุ: หากคุณเคยโพสต์เนื้อหาของชั้นเรียนในหน้า "เกี่ยวกับ" เนื้อหาดังกล่าวจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน และจะอัปโหลดไปยังหน้างานของชั้นเรียนได้

หากไม่ทราบว่าชั้นเรียนของคุณกำลังใช้งาน Classwork หรือไม่ โปรดดูที่ชั้นเรียนของฉันมีหน้า Classwork ไหม

เพิ่มสื่อการสอน

เมื่อคุณเพิ่มสื่อการสอนลงในหน้างานของชั้นเรียน คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้

เพิ่มสื่อการสอน

 1. แตะ Classroom Classroom จากนั้น ชั้นเรียน
 2. แตะงานของชั้นเรียน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม

 3. แตะเพิ่ม เพิ่ม จากนั้น เนื้อหา
  แตะ "เนื้อหาของหลักสูตร"
 4. ป้อนชื่อและคำอธิบาย
  ป้อนชื่อ

เพิ่มไฟล์แนบ

คุณเพิ่มไฟล์ Google ไดรฟ์, ลิงก์ หรือวิดีโอ YouTube ลงในสื่อการสอนของคุณได้

แตะแนบ แนบ แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้

 • หากต้องการแนบรายการในไดรฟ์ ให้แตะไดรฟ์ Google ไดรฟ์ แล้วแตะรายการ
  หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้แตะคัดลอก Classroom จะทำสำเนาเพื่อแนบไปกับสื่อการสอน และบันทึกในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน
 • หากต้องการแนบลิงก์ ให้แตะลิงก์ ลิงก์ แล้วป้อน URL จากนั้นแตะเพิ่ม
 • หากต้องการแนบไฟล์จากอุปกรณ์ ให้แตะไฟล์ อัปโหลด แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ
 • หากต้องการแนบรูปภาพ ให้แตะเลือกรูปภาพ แล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการ
 • หากต้องการถ่ายรูป ให้แตะใช้กล้องถ่ายรูปจากนั้นถ่ายรูปตามต้องการ แล้วแตะใช้รูปภาพ

แตะนำออก ลบ ข้างไฟล์แนบนั้นเพื่อลบไฟล์แนบ

โพสต์ไปยังหนึ่งชั้นเรียนขึ้นไป

 1. แตะถัดไป ถัดไป ถัดจากชื่อชั้นเรียน
  แตะ "ถัดไป"
 2. แตะที่ชั้นเรียนเพิ่มเติมที่ต้องการ จากนั้น เสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: คุณโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในหลายชั้นเรียนไม่ได้ เพราะการโพสต์ในหลายชั้นเรียนจะเป็นการแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้น

โพสต์ถึงนักเรียนแต่ละคน

โดยค่าเริ่มต้นจะมีการโพสต์สื่อการสอนสำหรับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน ซึ่งคุณโพสต์สื่อการสอนไปยังนักเรียนแต่ละคนได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการรวมกันมากกว่าหนึ่งชั้นเรียน คุณจะโพสต์ไปยังนักเรียนแต่ละคนไม่ได้ นอกจากนี้คุณยังโพสต์ไปยังนักเรียนมากกว่า 100 คนต่อครั้งไม่ได้

 1. แตะนักเรียนทุกคน จากนั้นแตะนักเรียนทุกคนอีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือก
  แตะ "นักเรียนทุกคน"
 2. แตะนักเรียนที่คุณต้องการโพสต์สื่อการสอนให้
 3. แตะเสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: คุณจะเห็นจำนวนนักเรียนที่คุณโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียน หากต้องการดูชื่อนักเรียน ให้แตะจำนวนนักเรียนในสื่อการสอนนั้น

เพิ่มหัวข้อ

 1. แตะไม่มีหัวข้อ
  แตะ "ไม่มีหัวข้อ"
 2. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • แตะเพิ่มหัวข้อแล้วป้อนชื่อหัวข้อเพื่อสร้างหัวข้อ
  • แตะหัวข้อในรายการ
 3. แตะบันทึก
โพสต์ กำหนดเวลา หรือบันทึกสื่อการสอนฉบับร่าง

หากต้องการโพสต์สื่อการสอนทันที ให้แตะโพสต์ โพสต์

หากต้องการกำหนดเวลาให้โพสต์สื่อการสอนในภายหลัง ให้ทำดังนี้

 1. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น กำหนดเวลา
  แตะ "กำหนดการ"
 2. ในส่วนกำหนดเวลาสำหรับวันที่ ให้แตะวันที่ แล้วเลือกวันที่และเวลา แตะตกลง
 3. แตะกำหนดเวลา
  ระบบจะโพสต์สื่อการสอนโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่กำหนดไว้

หากต้องการบันทึกสื่อการสอนเป็นฉบับร่าง ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บันทึกการเปลี่ยนแปลง

แตะงานของชั้นเรียนเพื่อดูสื่อการสอนที่กำหนดเวลาและสื่อการสอนฉบับร่าง ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม

แก้ไขหรือลบโพสต์สื่อสารสอน

หมายเหตุ: หากโพสต์สื่อการสอนไปยังหลายชั้นเรียน การแก้ไขสื่อการสอนในหนึ่งชั้นเรียนจะไม่เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนอื่นๆ

 1. แตะ Classroom Classroom จากนั้น ชั้นเรียน
 2. แตะงานของชั้นเรียน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 3. เลื่อนโพสต์ไปทางซ้าย 
 4. หากต้องการลบโพสต์ ให้แตะลบ ลบ จากนั้น ลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน
 5. หากต้องการแก้ไขโพสต์ ให้แตะแก้ไข แก้ไข และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
  • สำหรับสื่อการสอนที่โพสต์หรือกำหนดเวลาไว้ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วแตะบันทึกหรือ กำหนดเวลา
  • สำหรับสื่อการสอนฉบับร่าง ให้ทำการเปลี่ยนแปลง จากนั้นแตะเพิ่มเติมเพิ่มเติม จากนั้น บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร