Dodawanie materiałów do strony Zadania

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli

Jeśli jesteś nauczycielem w Classroom, możesz udostępniać na stronie Zadania materiały, na przykład program nauczania, zasady obowiązujące na zajęciach i listę lektur. 

Podobnie jak w przypadku innych typów postów na stronie Zadania, materiały możesz porządkować według tematów. Możesz też zmieniać ich kolejność i zaplanować ich opublikowanie na późniejszy termin.

Dodawanie materiałów 

Podczas dodawania materiałów do strony Zadania możesz:

Dodawanie materiałów

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. U góry kliknij Utwórz a potem Materiał.
  Kliknij Materiał
 4. Wpisz tytuł i opis.
  Wpisz tytuł

Dodawanie załączników

Do materiałów możesz dodawać pliki z Dysku Google, linki i filmy z YouTube.

Aby przesłać plik, kliknij Dołącz Załącz. Wybierz plik i kliknij Prześlij.

Aby dołączyć plik z Dysku Google:

 1. Kliknij Dysk Dysk Google.
 2. Wybierz element i kliknij Dodaj.
  Uwaga: jeśli zobaczysz komunikat, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku, którą możesz dołączyć do materiałów, i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.

Aby dołączyć film z YouTube, kliknij YouTube YouTube i wykonaj jedną z tych czynności:

 • Aby wyszukać film, który chcesz dołączyć:
  1. W polu wyszukiwania wpisz słowa kluczowe i kliknij Szukaj Szukaj.
  2. Kliknij film a potem Dodaj.
 • Aby dołączyć link do filmu:
  1. Kliknij Adres URL.
  2. Wpisz adres URL i kliknij Dodaj.

Aby dołączyć link, kliknij Link Link, wpisz adres URL i kliknij Dodaj link.

Aby usunąć załącznik, kliknij obok niego Usuń Usuń.

Publikowanie materiałów na jednych lub wielu zajęciach

Obok Dla kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem wybierz odpowiednie zajęcia.
Wybierz zajęcia

Uwaga: nie możesz opublikować materiałów dla poszczególnych uczniów z różnych zajęć. Wpisy dodawane na wielu zajęciach są udostępniane wszystkim uczniom, którzy biorą w nich udział.

Publikowanie materiałów dla poszczególnych uczniów

Domyślnie materiały są publikowane dla wszystkich uczniów, którzy biorą udział w zajęciach. Możesz jednak wysłać je indywidualnie do wybranych uczniów na jednych zajęciach. Jeśli jednak uwzględnisz więcej niż jedne zajęcia, nie możesz opublikować materiałów poszczególnym uczniom. Nie możesz też wysłać ich do więcej niż 100 wybranych uczniów naraz.

 1. Obok Wszyscy uczniowie kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem odznacz Wszyscy uczniowie.
  Wybierz uczniów
 2. Wybierz uczniów, którym chcesz udostępnić materiały.

  Uwaga: w strumieniu zajęć zobaczysz liczbę uczniów, dla których materiał został opublikowany. Aby wyświetlić ich nazwiska, kliknij [liczba] uczniów na materiale.

Dodawanie tematu

 1. Obok Temat kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
  Wybierz temat
 2. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Aby dodać temat, kliknij Utwórz temat i wpisz jego treść. 
  • Aby wybrać temat z listy, kliknij go.
Publikowanie materiałów, planowanie ich opublikowania i zapisywanie wersji roboczej

Aby natychmiast opublikować materiały, kliknij Opublikuj.

Aby zaplanować opublikowanie materiału w późniejszym terminie:

 1. Obok Opublikuj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Zaplanuj.
 2. Obok terminu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz datę oraz godzinę.
 3. Kliknij Zaplanuj
  Materiały zostaną automatycznie opublikowane we wskazanym terminie.

Aby zapisać wersję roboczą materiałów, obok Opublikuj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Zapisz wersję roboczą.  

Aby wyświetlić zaplanowane materiały i wersje robocze, kliknij Zadania.

Edytowanie materiałów

Uwaga: jeśli zmodyfikujesz materiały opublikowane na wielu zajęciach, to nie zostaną one zmienione na wszystkich z nich. Zmiany zostaną zastosowane tylko na tych zajęciach, z których poziomu je wprowadzisz.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Obok materiału kliknij Więcej Więcej a potem Edytuj.
  Kliknij Edytuj
 4. Wybierz jedną z możliwości:
  • W przypadku opublikowanych materiałów: wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.
  • W przypadku zaplanowanych materiałów: wprowadź zmiany i kliknij Zaplanuj.
  • W przypadku wersji roboczej materiałów: wprowadź zmiany, a następnie obok Opublikuj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Zapisz wersję roboczą.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?