Dodawanie materiałów do strony Zadania

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli.

Jeśli jesteś nauczycielem w Classroom, możesz udostępniać na stronie Zadania materiały, na przykład program nauczania, zasady obowiązujące na zajęciach i listę lektur.

Podobnie jak w przypadku innych typów postów na stronie Zadania, materiały możesz porządkować według tematów. Możesz też zmieniać ich kolejność i zaplanować ich opublikowanie na późniejszy termin.

Dodawanie materiałów

Podczas dodawania materiałów do strony Zadania możliwe są takie czynności:

Dodawanie materiałów

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania.
 3. U góry kliknij Utwórz a potem Materiał.
  Kliknij Materiał
 4. Wpisz tytuł i opis.
  Wpisz tytuł

Dodawanie załączników

Do materiału możesz dodawać załączniki, na przykład pliki z komputera, pliki z Dysku Google, filmy z YouTube lub linki.

 1. Wykonaj instrukcje opisane powyżej, aby dodać materiał.
 2. Kliknij Dodaj a potem wybierz odpowiednią opcję:
  Typ załącznika Instrukcje
  "" Plik
  1. Kliknij Plik "".
  2. Wybierz plik i kliknij Wstaw.
  "" Dysk Google
  1. Kliknij Dysk Google "".
  2. Wybierz element i kliknij Dodaj.
  Uwaga: nauczyciele współprowadzący mogą edytować elementy na Dysku Google, a uczniowie mogą je jedynie wyświetlać. Aby dowiedzieć się, jak zmienić te opcje udostępniania, zobacz artykuł Zatrzymywanie i ograniczanie udostępniania oraz zmienianie jego ustawień.
  "" YouTube

  Wyszukaj film:

  1. Kliknij YouTube "".
  2. Wpisz słowa kluczowe i kliknij Szukaj "".
  3. Kliknij film a potem Dodaj.


  Aby dołączyć link do filmu, podając adres URL:

  1. Kliknij YouTube "" a potem Adres URL.
  2. Wpisz adres URL i kliknij Dodaj.
  "" Link
  1. Kliknij Link "".
  2. Wpisz adres URL i kliknij Dodaj link.
 3. Jeśli zobaczysz komunikat mówiący o tym, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku w celu dołączenia jej do materiału i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.
 4. (Opcjonalnie) Aby usunąć załącznik, kliknij obok niego Usuń "".

Publikowanie materiałów na innych zajęciach

Materiały publikowane na wielu zajęciach trafiają do wszystkich uczniów, którzy biorą udział w tych zajęciach.

 1. Wykonaj instrukcje opisane powyżej, aby dodać materiał.
 2. W sekcji Dla kliknij strzałkę w dół "" a potem wybierz zajęcia, które chcesz uwzględnić.

  Wybierz zajęcia

Publikowanie materiałów dla wybranych uczniów

O ile nie publikujesz materiałów na wielu zajęciach, możesz je opublikować dla poszczególnych uczniów. Jednocześnie możesz opublikować materiały dla maksymalnie 100 uczniów.

 1. Wykonaj instrukcje opisane powyżej, aby dodać materiał.
 2. Obok opcji Wszyscy uczniowie kliknij strzałkę w dół "" a potem Wszyscy uczniowie, by usunąć wybór tej opcji.
  Wybierz uczniów
 3. Kliknij nazwisko ucznia, by go wybrać.

  Uwaga: w strumieniu zajęć zobaczysz liczbę uczniów, dla których materiał został opublikowany. Aby wyświetlić ich nazwiska, kliknij liczbę uczniów na materiale.

Dodawanie tematu

Do elementu możesz dodać tylko jeden temat.

 1. Wykonaj instrukcje opisane powyżej, aby dodać materiał.
 2. Obok opcji Temat kliknij strzałkę w dół ""Kliknij Brak tematu
 3. Wybierz odpowiednią opcję:
  • Aby dodać temat, kliknij Utwórz temat i wpisz jego treść.
  • Aby wybrać temat z listy, kliknij go.

Dowiedz się więcej o dodawaniu tematów do strony Zadania.

Publikowanie materiałów, planowanie ich opublikowania i zapisywanie wersji roboczej

Możesz opublikować materiał od razu lub zaplanować jego opublikowanie na później. Jeśli chcesz opublikować go później, możesz zapisać go jako wersję roboczą. Aby wyświetlić zaplanowane materiały i wersje robocze, kliknij Zadania.

Publikowanie materiałów

 1. Wykonaj instrukcje opisane powyżej, aby dodać materiał.
 2. Kliknij Opublikuj, aby opublikować materiał od razu.

Planowanie późniejszej publikacji materiałów

 1. Wykonaj instrukcje opisane powyżej, aby dodać materiał.
 2. Obok Opublikuj kliknij strzałkę w dół "" a potem Zaplanuj.
 3. Obok terminu kliknij strzałkę w dół "" i wybierz datę oraz godzinę.
 4. Kliknij Zaplanuj
  Materiał zostanie automatycznie opublikowany we wskazanym terminie.

Zapisywanie materiałów jako wersji roboczej

 1. Wykonaj instrukcje opisane powyżej, aby dodać materiał.
 2. Obok Opublikuj kliknij strzałkę w dół "" a potem Zapisz wersję roboczą.
Edytowanie materiałów

Zmiany dotyczą poszczególnych zajęć. W przypadku materiałów dotyczących wielu zajęć wprowadź zmiany w każdych zajęciach oddzielnie.

Edytowanie opublikowanych materiałów

 1. Na stronie Zadania obok materiału kliknij Więcej "" a potem Edytuj.
 2. Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.

Edytowanie zaplanowanych materiałów

 1. Na stronie Zadania obok materiału kliknij Więcej "" a potem Edytuj.
 2. Wprowadź zmiany i kliknij Zaplanuj.

Edytowanie wersji roboczych materiałów

 1. Na stronie Zadania obok materiału kliknij Więcej "" a potem Edytuj.
 2. Wprowadź zmiany.

  Są one zapisywane automatycznie.

 3. Wybierz odpowiednią opcję:
  • Opublikuj natychmiast (szczegóły znajdziesz powyżej).
  • Zaplanuj opublikowanie materiału w określonym dniu i o określonej godzinie (szczegóły znajdziesz powyżej).
  • Aby zachować wersję roboczą i wrócić do strony Zadania, u góry kliknij Zamknij "".

Zmienianie kolejności wyświetlania materiałów na stronie Zadania

Jeśli dodasz temat do elementu, możesz zmieniać kolejność tematów i postów na stronie Zadania. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcjach Zmienianie kolejności postów w temacie i Zmienianie kolejności tematów artykułu o dodawaniu tematów do strony Zadania.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?