Materiaal toevoegen aan de pagina Schoolwerk

Dit artikel is bedoeld voor docenten

Als Classroom-docent kun je materiaal, zoals een syllabus, klassenregels of leesteksten, posten op de pagina Schoolwerk. 

Net als andere soorten posts op de pagina Schoolwerk kan materiaal worden geordend op onderwerp, kun je er de volgorde van veranderen en kun je het inplannen om later te posten.

Materiaal toevoegen 

Wanneer je materiaal toevoegt aan de pagina Schoolwerk, kun je er het volgende mee doen:

Materiaal toevoegen

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep en vervolgens Schoolwerk.
 3. Klik bovenaan op Maken en vervolgens Materiaal.
  Klik op
 4. Voer een titel en een beschrijving in.
  Voer een titel in

Bijlagen toevoegen

Je kunt Google Drive-bestanden, links of YouTube-video's toevoegen aan het materiaal.

Klik op Bijvoegen Bijlage toevoegen om een bestand te uploaden. Selecteer het bestand en klik op Uploaden.

Ga als volgt te werk om een Google Drive-bestand bij te voegen:

 1. Klik op Drive Google Drive.
 2. Selecteer het item en klik op Toevoegen.
  Opmerking: Als je de melding ziet dat je geen toestemming hebt om een ​​bestand bij te voegen, klik je op Kopiëren. Classroom maakt dan een kopie om bij het materiaal te voegen en slaat deze op in de Drive-map van de lesgroep.

Als je een YouTube-video wilt bijvoegen, klik je op YouTube YouTube en kies je een optie:

 • Een video zoeken om bij te voegen:
  1. Voer zoekwoorden in het zoekvak in en klik op Zoeken Zoeken.
  2. Klik op de video en vervolgens Toevoegen.
 • Een link naar een video bijvoegen:
  1. Klik op URL.
  2. Voer de URL in en klik op Toevoegen.

Als je een link wilt bijvoegen, klik je op Link Link. Voer de URL in en klik op Link toevoegen.

Als je een bijlage wilt verwijderen, klik je naast de bijlage op Verwijderen Verwijderen.

Posten in een of meer lesgroepen

Klik naast Voor op de pijl-omlaag Pijl-omlaag en vervolgens selecteer de lesgroep(en) waarin je het materiaal wilt posten.
Selecteer de lesgroep

Opmerking: Je kunt geen materiaal posten voor individuele leerlingen in meerdere lesgroepen. Vragen die je post in meerdere lesgroepen, worden gedeeld met alle leerlingen in de lesgroepen.

Posten voor individuele leerlingen

Standaard wordt materiaal gepost voor alle leerlingen in de lesgroep. Je kunt materiaal ook voor individuele leerlingen posten. Als je meer dan één lesgroep toevoegt, kun je het materiaal niet posten voor individuele leerlingen. Je kunt materiaal ook niet posten voor meer dan honderd individuele leerlingen tegelijk.

 1. Klik naast Alle leerlingen op de pijl-omlaag Pijl-omlaag en vervolgens Alle leerlingen om de selectie van alle leerlingen ongedaan te maken.
  Selecteer de leerlingen
 2. Selecteer de leerlingen voor wie je het materiaal wilt posten.

  Opmerking: In de lesgroepupdates zie je het aantal leerlingen voor wie het materiaal is gepost. Als je de namen van de leerlingen wilt zien, klik je bij het materiaal op aantal leerlingen.

Een onderwerp toevoegen

 1. Klik naast Geen onderwerp op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
  Selecteer
 2. Kies een optie:
  • Als je een onderwerp wilt maken, klik je op Onderwerp maken en voer je een onderwerpnaam in. 
  • Als je een onderwerp in de lijst wilt selecteren, klik je erop.
Conceptmateriaal posten, inplannen of opslaan

Als je het materiaal meteen wilt posten, klik je op Posten.

Ga als volgt te werk om het materiaal in te plannen voor later:

 1. Klik naast Posten op de pijl-omlaag Pijl-omlaagen vervolgens Plannen.
 2. Klik naast de datum op de pijl-omlaag Pijl-omlaag en selecteer een datum en tijd.
 3. Klik op Plannen
  Het materiaal wordt automatisch op de geplande datum en tijd gepost.

Als je het materiaal wilt opslaan als concept, klik je naast Posten op de pijl-omlaag Pijl-omlaag en vervolgens Concept opslaan.  

Als je ingepland en conceptmateriaal wilt zien, klik je op Schoolwerk.

Materiaal bewerken

Opmerking: Als materiaal in verschillende lesgroepen is gepost en je wijzigt het in één lesgroep, wordt het niet gewijzigd in de andere lesgroepen.

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep en vervolgens Schoolwerk.
 3. Klik naast het materiaal op Meer Meer en vervolgens Bewerken.
  Klik op
 4. Kies een optie:
  • Voor gepost materiaal: breng je wijzigingen aan en klik op Opslaan.
  • Voor ingepland materiaal: breng je wijzigingen aan en klik op Plannen.
  • Voor conceptmateriaal: breng je wijzigingen aan en klik naast Posten op de pijl-omlaag Pijl-omlaagen vervolgens Concept opslaan.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?