เพิ่มเนื้อหาลงในหน้างานของชั้นเรียน

หน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับครู

ในฐานะครูของ Classroom คุณจะโพสต์เนื้อหาของทรัพยากร เช่น หลักสูตร กฎของห้องเรียน หรือการอ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้องลงในหน้างานของชั้นเรียนได้ 

คุณจะจัดเนื้อหาตามหัวข้อ จัดเรียงเนื้อหาใหม่ และกำหนดเนื้อหาเพื่อโพสต์ในภายหลังได้ เช่นเดียวกับโพสต์ประเภทอื่นๆ ในหน้างานของชั้นเรียน

หมายเหตุ: หากคุณเคยโพสต์เนื้อหาของชั้นเรียนในหน้า "เกี่ยวกับ" เนื้อหาดังกล่าวจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน และจะอัปโหลดไปยังหน้างานของชั้นเรียนได้

หากไม่ทราบว่าชั้นเรียนของคุณกำลังใช้งาน Classwork หรือไม่ โปรดดูที่ชั้นเรียนของฉันมีหน้า Classwork ไหม

เพิ่มสื่อการสอน 

เมื่อคุณเพิ่มสื่อการสอนลงในหน้างานของชั้นเรียน คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้

เพิ่มสื่อการสอน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 3. คลิกสร้าง แล้ว สื่อการสอนที่ด้านบน
  คลิก "เนื้อหาของหลักสูตร"
 4. ป้อนชื่อและคำอธิบาย
  ป้อนชื่อ

เพิ่มไฟล์แนบ

คุณเพิ่มไฟล์ Google ไดรฟ์ ลิงก์ หรือวิดีโอ YouTube ลงในสื่อการสอนได้

หากต้องการอัปโหลดไฟล์ ให้คลิกแนบ แนบ เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกอัปโหลด

วิธีแนบไฟล์ของ Google ไดรฟ์ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกไดรฟ์ Google ไดรฟ์
 2. เลือกรายการแล้วคลิกเพิ่ม
  หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom จะทำสำเนาเพื่อแนบไปกับสื่อการสอน และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

หากต้องการแนบวิดีโอ YouTube ให้คลิก YouTube YouTube แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้

 • วิธีค้นหาวิดีโอที่จะแนบ
  1. ป้อนคีย์เวิร์ดในช่องค้นหาแล้วคลิกค้นหา ค้นหา
  2. คลิกวิดีโอ แล้ว เพิ่ม
 • วิธีแนบลิงก์วิดีโอ
  1. คลิก URL
  2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม

หากต้องการแนบลิงก์ ให้คลิกลิงก์ ลิงก์ ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่มลิงก์

คลิกนำออก ลบ ถัดจากไฟล์แนบนั้นเพื่อลบไฟล์แนบ

โพสต์ไปยังหนึ่งชั้นเรียนขึ้นไป

ถัดจากสำหรับ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้ว เลือกชั้นเรียนหนึ่งหรือหลายชั้นเรียนที่ต้องการรวม
เลือกชั้นเรียน

หมายเหตุ: คุณโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในหลายชั้นเรียนไม่ได้ เพราะการโพสต์ในหลายชั้นเรียนจะแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้น

โพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคล

โดยค่าเริ่มต้น สื่อการสอนจะจะโพสต์ถึงนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน โดยคุณโพสต์สื่อการสอนถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการรวมชั้นเรียนมากกว่าหนึ่งชั้นเรียน คุณจะโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลไม่ได้ นอกจากนี้ คุณยังโพสต์ถึงนักเรียนได้ไม่เกิน 100 คนภายในคราวเดียว

 1. ถัดจากนักเรียนทุกคน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้ว นักเรียนทุกคนเพื่อยกเลิกการเลือก
  เลือกนักเรียน
 2. เลือกนักเรียนที่ต้องการโพสต์สื่อการสอนให้

  หมายเหตุ: คุณจะเห็นจำนวนนักเรียนที่คุณโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียน หากต้องการดูชื่อนักเรียน ให้คลิกจำนวนนักเรียนในสื่อการสอนนั้น

เพิ่มหัวข้อ

 1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากหัวข้อ
  เลือกหัวข้อ
 2. เลือกตัวเลือก
  • หากต้องการสร้างหัวข้อ ให้คลิกสร้างหัวข้อแล้วป้อนชื่อหัวข้อ 
  • ถ้าต้องการเลือกหัวข้อจากรายการ ให้คลิกหัวข้อนั้น
โพสต์ กำหนดเวลา หรือบันทึกสื่อการสอนฉบับร่าง

หากต้องการโพสต์สื่อการสอนทันที ให้คลิกโพสต์

หากต้องการกำหนดเวลาให้โพสต์สื่อการสอนในภายหลัง ให้ทำดังนี้

 1. ถัดจากโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้ว กำหนดเวลา
 2. ถัดจากวันที่ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกวันที่และเวลา
 3. คลิกกำหนดเวลา 
  ระบบจะโพสต์สื่อการสอนโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่กำหนดไว้

หากต้องการบันทึกสื่อการสอนเป็นฉบับร่าง ถัดจากโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้ว บันทึกฉบับร่าง  

คลิกงานของชั้นเรียนเพื่อดูสื่อการสอนที่กำหนดเวลาไว้และสื่อการสอนฉบับร่าง ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม

แก้ไขสื่อการสอน

หมายเหตุ: หากโพสต์สื่อการสอนไปยังหลายชั้นเรียน การแก้ไขสื่อการสอนในหนึ่งชั้นเรียนจะไม่เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนอื่นๆ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 3. คลิกเพิ่มเติม ดูเพิ่ม แล้ว แก้ไขถัดจากสื่อการสอน
  คลิก "แก้ไข"
 4. เลือกตัวเลือก
  • สำหรับสื่อการสอนที่โพสต์แล้ว: แก้ไขตามต้องการแล้วคลิกบันทึก
  • สำหรับสื่อการสอนที่กำหนดเวลาไว้: แก้ไขตามต้องการแล้วคลิกกำหนดเวลา
  • สำหรับสื่อการสอนแบบร่าง: แก้ไขตามต้องการ จากนั้น ถัดจากโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้ว บันทึกฉบับร่าง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร