Kyselytehtävän luominen

 

Kun luot kyselytehtävän, Classroom luo tyhjän kyselyn Google Forms ‑lomakkeelle ja liittää sen tehtävään. Tämän jälkeen voit muokata kyselyä ja lisätä siihen kysymyksiä.

Voit myös

Aivan kuten muitakin Classroomin tehtävätyyppejä, myös kyselytehtävää voi muokata tai käyttää uudelleen tai sen voi poistaa. Myös tehtävän julkaisuajankohdan voi itse valita. Katso ohjeet Tehtävän luominen ‑artikkelista.

Voit lisätä pistemääriä ja palautetta ja julkaista oppilaan arvosanan, kun hän on palauttanut vastauksensa. Lisätietoja Google Forms ‑lomakkeiden luomisesta on Create & grade quizzes with Google Forms ‑artikkelissa.

Kyselytehtävän luominen

Kyselytehtävän luominen


Huhtikuun 17. päivän 2019 jälkeen luoduissa ryhmissä Tehtävät-sivun viestit näkyvät yläreunassa.

Kyselytehtävän luominen

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät
 3. Valitse näytön yläreunasta Luo ja sittenKyselytehtävä.
  Create Quiz assignment
 4. Kirjoita otsikko ja mahdolliset ohjeet.
 5. (Valinnainen) Jos haluat estää oppilaita avaamasta muita sivuja kyselyn aikana, valitse Chromebookien lukittu tila ‑kohdan vierestä Ota käyttöön Ota käyttöön.
 6. (Valinnainen) Jos haluat tuoda arvosanat, valitse Arvosanojen tuonti ‑kohdan vierestä Ota käyttöön Ota käyttöön.
 7. Voit myös
  • julkaista tehtävän yhdelle tai useammalle ryhmälle
  • julkaista sen yksittäisille oppilaille
  • lisätä siihen arvosanaluokan
  • muuttaa sen pistemäärää
  • lisätä siihen palautuspäivän tai ‑ajan
  • lisätä siihen aiheen
  • lisätä siihen liitteitä.

  Lisätietoja tehtävien luomisesta on Tehtävän luominen ‑artikkelissa. 

Huom. Jos vaihdat kyselyn nimeä Drivessa, nimi päivitetään Classroomiin.

Lisätietolähteet

Jos haluat lisätietoja Google Formsista, tutustu seuraaviin artikkeleihin:

Kyselyn lukitseminen

Jos oppilaat käyttävät oppilaitoksen hallinnoimia Chromebookeja, voit lukita Chromebookien selaimen kyselyn ajaksi. 

Kun kysely on lukitustilassa: 

 • Oppilaat eivät voi avata muita selainvälilehtiä.
 • Opettaja saa sähköpostin, jos joku oppilas poistuu kyselystä ja avaa sen uudelleen.
 • Kyselyä ei voi käyttää hallinnoimattomilla laitteilla.

Kun luot kyselytehtävän, valitse Chromebookien lukittu tila ‑kohdan vierestä Ota käyttöön Ota käyttöön.

Chromebookien lukittu tila

Kun oppilas avaa kyselyn hallinnoidulla Chromebookilla, hän näkee viestin, että Chromebook on kyselyn ajan lukitustilassa.

Lukitustilan esteettömyysominaisuudet

Kun lukitustila on käytössä, oppilaat voivat käyttää seuraavia esteettömyysominaisuuksia:

Chromebookit

 • ChromeVox (tekstistä puheeksi ‑ominaisuus)
 • Suuren kontrastin tila
 • Koko näytön suurennus
 • Kiinnitetty suurennus

Jos et löydä jotakin esteettömyysominaisuutta, käytä sen pikanäppäintä. Lue lisää esteettömyysominaisuuksien pikanäppäimistä. Jos haluat tietää, miten voit ottaa Chromebookin esteettömyysominaisuudet käyttöön, tutustu Chromebookin esteettömyysominaisuuksien käyttöönotto ‑artikkeliin.

Chrome-laajennukset

Tutustu seuraaviin kumppaniemme kehittämiin, suositeltuihin Chrome-laajennuksiin. Ne otetaan käyttöön seuraavien viikkojen aikana.

Don Johnstonilta:

Lisätietoja näistä työkaluista on Don Johnstonin verkkosivustolla.

Texthelpiltä:

Lisätietoja näistä työkaluista on Texthelpin verkkosivustolla.

Arvosanojen tuonti

Voit tuoda arvosanat Classroomiin, kun oppilaat ovat vastanneet kyselyyn.

Kun luot kyselytehtävän, valitse Arvosanojen tuonti ‑kohdan vierestä Ota käyttöön Ota käyttöön

Arvosanojen tuonti

Kun Arvosanojen tuonti on käytössä:

 • Kukin käyttäjä voi vastata lomakkeeseen vain kerran.
 • Käyttäjän sähköpostiosoite kerätään automaattisesti.
 • Vain verkkotunnukseesi kuuluvat käyttäjät voivat vastata lomakkeeseen.

Arvosanojen tuonti

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät
 3. Valitse kyselytehtävä ja sitten Näytä tehtävä.
 4. Valitse Opiskelijoiden työt ‑sivulta Tuo arvosanat.

  Huom. Jos Tuo arvosanat ‑toimintoa ei näy, lomaketta ei ole määritetty kyselyksi tai et ole ottanut Arvosanojen tuonti ‑ominaisuutta käyttöön luodessasi tehtävän.

 5. Valitse Tuo.

Classroom antaa kullekin oppilaalle arvosanan. Jos et ole määrittänyt kyselyn kysymyksille pistemääriä, tehtävän luokaksi tulee Ei arvostelua.

Tärkeää: Arvosanojen tuonti korvaa manuaalisesti annetut arvosanat.

Oppilaiden vastausten katseleminen ja arvosanojen palauttaminen

Oppilaiden vastausten katseleminen

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät.
 3. Klikkaa kyselytehtävässä olevaa kyselyliitettä.
  Näytä vastaukset
 4. Valitse Muokkaa Muokkaa ja sitten Vastaukset.

Arvosanojen palauttaminen oppilaille

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät
 3. Klikkaa kyselytehtävää.
 4. Valitse vasemmalta oppilaat, joille haluat palauttaa arvosanat.
 5. Klikkaa Palauta ja sitten vahvista klikkaamalla uudelleen Palauta.

Oppilaat saavat arvosanansa heti. He näkevät arvosanansa Tehtävät-sivulta klikkaamalla ensin kyselyliitettä ja valitsemalla sitten Tarkastele tuloksia.

Huom. Voit antaa oppilaiden nähdä arvosanansa heti, kun he ovat palauttaneet vastauksensa. Lisätietoja on Create & grade quizzes with Google Forms ‑artikkelissa.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?