Dodawanie tematów do strony Zadania

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli

Na stronie Zadania możesz w ramach tematów grupować projekty, pytania i materiały do zajęć.

Wyobraź sobie tematy jako moduły lub jednostki, a projekty lub materiały jako zajęcia indywidualne. Możesz zmienić kolejność postów w ramach jednego tematu i zmienić układ tematów zgodnie z programem nauczania.

Nie musisz używać tematów do publikowania postów. Jeśli nie przypiszesz mu tematu, post pojawi się u góry strony Zadania.

Tworzenie tematu

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania
 3. U góry kliknij Utwórz a potem Temat.
  Utwórz temat
 4. Wpisz nazwę tematu i kliknij Dodaj.

Uczniowie mogą wyświetlać tylko tematy z opublikowanymi postami.

Dodawanie tematu do istniejących projektów i pytań

Uwaga: jeśli zmodyfikujesz projekt opublikowany na wielu zajęciach, nie zostanie on zaktualizowany na wszystkich z nich. Zmiany zostaną zastosowane tylko na tych zajęciach, z poziomu których je wprowadzisz.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania
 3. Obok projektu lub pytania kliknij Więcej Więcej a potem Edytuj.
  Wybierz Edytuj
 4. Obok Brak tematu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
  Wybierz temat
 5. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Aby dodać temat, kliknij Utwórz temat i wpisz jego treść.
  • Aby wybrać temat z listy, kliknij go.

Uwaga: do projektu lub pytania możesz dodać tylko jeden temat.

Instrukcje tworzenia projektów i pytań znajdziesz w artykułach Tworzenie projektu oraz Tworzenie pytania.

Dodawanie tematu do materiałów z zajęć

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania
 3. Obok materiałów do zajęć kliknij Więcej Więcej a potem Edytuj.
  Wybierz Edytuj
 4. Obok Brak tematu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
  Wybierz temat
 5. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Aby dodać temat, kliknij Utwórz temat i wpisz jego treść.
  • Aby wybrać temat z listy, kliknij go.

Uwaga: do każdego wpisu możesz dodać tylko jeden temat.

Instrukcje tworzenia materiałów do zajęć znajdziesz w artykule Dodawanie materiałów do strony Zadania.

Filtrowanie według tematu

Za pomocą filtrów tematów możesz zobaczyć wszystkie swoje wpisy na konkretny temat i szybko przechodzić między tematami.
 1. W wybranych zajęciach kliknij Zadania.
 2. Aby zobaczyć wszystkie wpisy na dany temat, po lewej stronie kliknij nazwę tematu.
  Wszystkie tematy na stronie Zadania
 3. Aby powrócić do wszystkich swoich tematów, po lewej stronie kliknij Wszystkie tematy.

Zmienianie kolejności tematów

Gdy przeniesiesz temat, cała jego zawartość też zostanie przeniesiona. Tylko nauczyciele mogą zmieniać kolejność tematów.   

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania
 3. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Kliknij temat w dowolnym miejscu a potem przeciągnij go w górę lub w dół.
  • Obok nazwy tematu kliknij Więcej Więcej a potem Przenieś w górę lub Przenieś w dół.
   Przenieś temat
   Uwaga: nie można przenosić tematów z poziomu tematu. Na stronie Zadania po lewej zaznacz Wszystkie tematy.

 

Zmienianie kolejności postów w temacie

Tylko nauczyciele mogą zmieniać kolejność postów w temacie. 

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania
 3. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Kliknij post w dowolnym miejscu a potem przeciągnij go w górę lub w dół.
  • Obok nazwy posta kliknij Więcej Więcej a potem Przenieś w górę lub Przenieś w dół.
   Przenieś wpis
   Uwaga: nie można przenosić postów z poziomu tematu. Na stronie Zadania po lewej zaznacz Wszystkie tematy.

Zmienianie nazwy tematu

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Obok nazwy tematu kliknij Więcej Więcej a potem Zmień nazwę.
  Kliknij Zmień nazwę
 4. Zmień nazwę tematu i kliknij Zmień nazwę.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?