แสดงความคิดเห็นในงาน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

คุณใช้เครื่องมือตัดเกรดของ Classroom เพื่อแสดงความคิดเห็นให้กับนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะได้ คุณจะตรวจงานประเภทใดก็ได้และสลับไปมาระหว่างงานชิ้นต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้คุณยังเพิ่มความคิดเห็นด้านข้างและความคิดเห็นโดยรวม พร้อมทั้งตัดเกรดและส่งงานคืนได้

ประเภทไฟล์ที่แนบได้

นักเรียนแนบไฟล์ประเภทใดไปกับงานก็ได้ ซึ่งรวมถึงไฟล์ประเภทต่อไปนี้

 • Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 • Microsoft®️ Word®️, Excel®️ หรือ PowerPoint®️
 • PDF
 • ไฟล์รูปภาพ
 • ไฟล์ข้อความ
 • ไฟล์วิดีโอ (WEBM, MPEG4, 3GPP, MOV, AVI, MPEG-PS, WMV, FLV, OGG)

ดูงานของนักเรียน

เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือตัดเกรด

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน
 3. คลิกงาน แล้ว ดูคำถามหรือดูงาน
 4. คลิกชื่อนักเรียน แล้ว ไฟล์ที่ส่งเข้ามา
  คลิก "ชื่อนักเรียน"
  ไฟล์จะเปิดขึ้นในเครื่องมือตัดเกรดของ Classroom

ดูประวัติการตัดเกรดและการส่งงาน

คุณจะดูการเปลี่ยนแปลงคะแนนของงาน รวมทั้งจำนวนครั้งที่นักเรียนส่งงานได้

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะงานที่ส่งแล้วและตัดเกรดแล้วเท่านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียน แล้ว คลิกที่งาน แล้ว ดูงาน
 3. คลิกชื่อของนักเรียนทางด้านซ้าย
 4. คลิกดูประวัติ
  ดูประวัติ

 

สลับเปิดดูงานชิ้นต่างๆ ของนักเรียน

หากต้องการดูงานของนักเรียนคนอื่นในขณะตัดเกรด ให้ทำดังนี้

 • คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกชื่อนักเรียน
  เปลี่ยนนักเรียน

 • คลิกกลับ กลับ หรือถัดไป ถัดไป
  เปลี่ยนนักเรียน

เพิ่มความคิดเห็น

หากป้อนความคิดเห็นเดียวกันสำหรับนักเรียนหลายคน คุณจะบันทึกความคิดเห็นนั้นๆ ไว้ใช้ในภายหลังได้ ทั้งนี้ที่บันทึกความคิดเห็นจะผูกกับบัญชี Google เพื่อให้คุณเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง หากต้องการแก้ไขและลบความคิดเห็นในคลังความคิดเห็นให้ไปที่ classroom.google.com/g/cm

เพิ่มความคิดเห็นลงในงาน
 1. เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือตัดเกรด
 2. ไฮไลต์ข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็น แล้วคลิกเพิ่มความคิดเห็น Add comment
  เพิ่มความคิดเห็น
 3. ป้อนความคิดเห็น แล้วคลิกแสดงความคิดเห็น
เพิ่มและบันทึกความคิดเห็นไว้ใช้ในภายหลัง

คุณเพิ่มความคิดเห็นลงในคลังความคิดเห็นได้ 2 วิธี

เพิ่มความคิดเห็นที่มีอยู่ลงในที่บันทึกความคิดเห็น

 1. เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือตัดเกรด
 2. หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นที่คุณเขียนลงในคลังความคิดเห็น ที่มุมบนขวาของกล่องความคิดเห็นให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้วเลือกเพิ่มลงในคลังความคิดเห็น
  เพิ่มในคลังความคิดเห็น
 3. (ไม่บังคับ) แก้ไขความคิดเห็นตามต้องการ
 4. คลิกเพิ่ม

ป้อนความคิดเห็นลงในที่บันทึกความคิดเห็นโดยตรง

 1. เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือตัดเกรด
 2. คลิกคลังความคิดเห็นที่มุมขวาบน
 3. คลิกเพิ่มลงในคลังความคิดเห็น และป้อนความคิดเห็นของคุณ
 4. คลิกเพิ่ม
 • (ไม่บังคับ) คุณจะเพิ่มความคิดเห็นหลายรายการลงในคลังความคิดเห็นได้พร้อมกัน

 1. คลิกเพิ่มลงในคลังความคิดเห็น กด Enter หลังจากป้อนความคิดเห็นแต่ละรายการเสร็จ การดำเนินการนี้จะทำให้แต่ละความคิดเห็นเริ่มต้นในบรรทัดใหม่และปรากฏเป็นรายการ
 2. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกเพิ่ม
 • (ไม่บังคับ) คุณจะเพิ่มรายการความคิดเห็นที่เตรียมไว้ได้ รายการที่คุณเตรียมไว้ควรมี 1 ความคิดเห็นต่อบรรทัด

 1. คลิกเพิ่มลงในคลังความคิดเห็น วางรายการของคุณ
 2. คลิกเพิ่ม

หมายเหตุ : หากต้องการดูและแก้ไขคลังความคิดเห็น ให้เปิดงานหรือไปที่ตัวจัดการคลังความคิดเห็น

ค้นหาและใช้ความคิดเห็นในคลังความคิดเห็น

คุณมี 3 วิธีในการค้นหาและใช้ความคิดเห็นในคลังความคิดเห็น

การใช้เครื่องหมายแฮชและเติมข้อความอัตโนมัติ

Classroom จะเติมข้อความที่คุณป้อนตามหลังเครื่องหมายแฮช # โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ค้นหาความคิดเห็นได้ง่าย โดยขณะป้อนเนื้อหา รายการความคิดเห็นที่ตรงกันจะแสดงขึ้น เมื่อป้อนเนื้อหาเพิ่มขึ้น รายการนี้จะลดจำนวนลง

 1. เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือตัดเกรด
 2. ไฮไลต์ข้อความ แล้วคลิกเพิ่มความคิดเห็น Add comment
 3. ในช่องแสดงความคิดเห็น ให้ป้อน # แล้ว แล้วป้อนคีย์เวิร์ดหรือวลี
  คำแนะนำของ Classroom จะเติมข้อความอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์
  ค้นหา
 4. หากต้องการแทรกความคิดเห็น ให้คลิกความคิดเห็น แล้ว ความคิดเห็น
  คลิกแสดงความคิดเห็น

ใช้เฉพาะเครื่องหมายแฮช

 1. เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือตัดเกรด
 2. ไฮไลต์ข้อความ แล้วคลิกเพิ่มความคิดเห็น Add comment
 3. ในช่องแสดงความคิดเห็น ให้ป้อนเฉพาะแฮช # ความคิดเห็นที่ใช้ล่าสุด 5 รายการจะแสดงขึ้น

ค้นหา

 1. คลิกคลังความคิดเห็น Comment bank แล้ว ค้นหา ค้นหา.คลิกค้นหา ในเครื่องมือตัดเกรด
 2. ชี้ไปที่ความคิดเห็นที่คุณต้องการใช้และคลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติมแล้ว คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
 3. วางความคิดเห็นในช่องความคิดเห็น
 4. (ไม่บังคับ) แก้ไขความคิดเห็นตามต้องการ
 5. คลิกแสดงความคิดเห็น
แก้ไขความคิดเห็นในคลังความคิดเห็น
 1. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ
  • เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือตัดเกรด
  • ไปที่ classroom.google.com/g/cm.
 2. คลิกคลังความคิดเห็น Comment bank
 3. ชี้ไปที่ความคิดเห็นที่ต้องการแก้ไข แล้ว คลิกตัวเลือกความคิดเห็น เพิ่มเติม แก้ไข
  คลิก "แก้ไข"
 4. แก้ไขตามต้องการ แล้วคลิกบันทึก
คัดลอกความคิดเห็นในคลังความคิดเห็น
 1. เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือตัดเกรด
 2. คลิกคลังความคิดเห็น Comment bank
 3. ชี้ไปที่ความคิดเห็นที่ต้องการคัดลอก แล้ว คลิกตัวเลือกความคิดเห็น เพิ่มเติม คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
  ระบบจะคัดลอกความคิดเห็นไว้ในคลิปบอร์ด
ลบความคิดเห็นจากคลังความคิดเห็น
 1. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ
  • เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือตัดเกรด
  • ไปที่ classroom.google.com/g/cm.
 2. คลิกคลังความคิดเห็น Comment bank
 3. ชี้ไปที่ความคิดเห็นที่ต้องการลบ แล้ว คลิกตัวเลือกความคิดเห็น เพิ่มเติม ลบ
 4. คลิกลบอีกครั้ง
เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

คุณจะเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวถึงนักเรียนได้ นักเรียนจะเห็นและตอบกลับความคิดเห็นของคุณได้เมื่อเปิดงานที่ส่งคืน หากนักเรียนตอบกลับความคิดเห็น คุณจะอ่านและตอบกลับได้ในหน้างานของนักเรียนหรือในเครื่องมือตัดเกรด

สำคัญ : คุณจะแก้ไขหรือลบความคิดเห็นส่วนตัวไม่ได้หลังจากโพสต์แล้ว

 1. เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือตัดเกรด
 2. คลิกการตัดเกรด การตัดเกรด
  Add private comment<span class="goog-gtc-mt goog-gtc-from-mt-n-0">เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว</span><span class="goog-gtc-tm goog-gtc-from-tm-score-100-ice">เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว</span>
 3. ในส่วน ความคิดเห็นส่วนตัว ให้ป้อนความคิดเห็น
 4. คลิกโพสต์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร