แสดงความคิดเห็นในงาน

หน้านี้สำหรับครู

คุณใช้เครื่องมือตัดเกรดใหม่ของ Classroom เพื่อแสดงความคิดเห็นให้กับนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะได้ เครื่องมือตัดเกรดเป็นเครื่องมือครบวงจรที่ช่วยให้คุณตรวจสอบไฟล์งานประเภทใดก็ได้ รวมถึงเปิดดูงานของนักเรียนหลายคนสลับไปมาได้อย่างราบรื่น เพิ่มความคิดเห็นด้านข้างและความคิดเห็นโดยรวม และตัดเกรดพร้อมส่งงานคืน

ประเภทของไฟล์งาน

นักเรียนแนบไฟล์ประเภทใดไปกับงานก็ได้ ซึ่งรวมถึงไฟล์ประเภทต่อไปนี้

 • Google เอกสาร, ชีต หรือสไลด์
 • Microsoft®️ Word®️, Excel®️ หรือ PowerPoint®️
 • PDF
 • ไฟล์ภาพ
 • ไฟล์ข้อความ
 • ไฟล์วิดีโอ (WEBM, MPEG4, 3GPP, MOV, AVI, MPEG-PS, WMV, FLV, OGG)

ดูงานของนักเรียน

เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือตัดเกรด

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น Classwork.
 3. คลิกงาน จากนั้น ดูคำถามหรือดูงาน
 4. คลิกชื่อนักเรียน จากนั้น ไฟล์ที่ส่งเข้ามา
  คลิก "ชื่อนักเรียน"
  ไฟล์จะเปิดขึ้นในเครื่องมือตัดเกรดของ Classroom

เปิดดูงานของนักเรียนสลับไปมา

หากต้องการดูงานของนักเรียนคนอื่นในขณะตัดเกรด ให้ทำดังนี้

 • คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกชื่อนักเรียน
  เปลี่ยนนักเรียน

 • คลิกย้อนกลับ กลับ หรือถัดไป ถัดไป
  เปลี่ยนนักเรียน

เพิ่มความคิดเห็น

หากคุณป้อนความคิดเห็นเดียวกันสำหรับนักเรียนหลายคน คุณก็บันทึกความคิดเห็นไว้ใช้ในภายหลังได้ ทั้งนี้ที่บันทึกความคิดเห็นจะผูกกับบัญชี Google เพื่อให้คุณเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง หากต้องการแก้ไขและลบความคิดเห็นในคลังความคิดเห็นให้ไปที่ classroom.google.com/g/cm

เพิ่มความคิดเห็นลงในงาน
 1. เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือให้คะแนน
 2. ไฮไลต์ข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็น แล้วคลิก "เพิ่มความคิดเห็น" Add comment
  เพิ่มความคิดเห็น
 3. ป้อนความคิดเห็น แล้วคลิกแสดงความคิดเห็น
เพิ่มและบันทึกความคิดเห็นไว้ใช้ในภายหลัง

คุณเพิ่มความคิดเห็นลงในคลังความคิดเห็นได้ 2 วิธี

เพิ่มความคิดเห็นที่มีอยู่ลงในที่บันทึกความคิดเห็น

 1. เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือให้คะแนน
 2. หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นที่คุณเขียนไว้ในคลังความคิดเห็น ในมุมบนขวาของกล่องความคิดเห็น ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม และเลือกเพิ่มลงในคลังความคิดเห็น
  เพิ่มในคลังความคิดเห็น
 3. (ไม่บังคับ) แก้ไขความคิดเห็นตามต้องการ
 4. คลิกเพิ่ม

ป้อนความคิดเห็นลงในที่บันทึกความคิดเห็นโดยตรง

 1. เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือให้คะแนน
 2. คลิกคลังความคิดเห็นที่มุมขวาบน
  คลิก "คลังความคิดเห็น"
 3. คลิกเพิ่มลงในคลังความคิดเห็น และป้อนความคิดเห็นของคุณ
  คลิกค้นหา
 4. คลิกเพิ่ม

หมายเหตุ : หากต้องการดูและแก้ไขคลังความคิดเห็น ให้เปิดงานหรือไปที่ตัวจัดการคลังความคิดเห็น

ค้นหาและใช้ความคิดเห็นในคลังความคิดเห็น

คุณมี 3 วิธีในการค้นหาและใช้ความคิดเห็นในคลังความคิดเห็น

ใช้เครื่องหมายแฮชและการเติมข้อความอัตโนมัติ

Classroom จะเติมข้อความที่คุณป้อนหลังหมายเครื่องแฮช # ให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ค้นหาความคิดเห็นได้ง่ายดาย โดขณะป้อนเนื้อหา รายการความคิดเห็นที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น เมื่อป้อนเนื้อหาเพิ่มขึ้น รายการนี้จะลดจำนวนลง

 1. เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือให้คะแนน
 2. ไฮไลต์ข้อความ แล้วคลิกเพิ่มความคิดเห็น Add comment
 3. ในช่องความคิดเห็น ให้ป้อน # จากนั้น แล้วป้อนคีย์เวิร์ดหรือวลี
  คำแนะนำใน Classroom จะเติมข้อความอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์
  ค้นหา
 4. หากต้องการแทรกความคิดเห็น ให้คลิกความคิดเห็น จากนั้น ความคิดเห็น
  คลิกแสดงความคิดเห็น

ใช้เฉพาะเครื่องหมายแฮช

 1. เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือให้คะแนน
 2. ไฮไลต์ข้อความ แล้วคลิกเพิ่มความคิดเห็น Add comment
 3. ป้อนเฉพาะเครื่องหมายแฮช # ในช่องความคิดเห็น ความคิดเห็นที่ใช้ล่าสุด 5 รายการจะปรากฏขึ้น

ค้นหา

 1. เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือให้คะแนน
 2. ไฮไลต์ข้อความและคลิกเพิ่มความคิดเห็น Add comment
 3. ที่มุมบขวาบน ให้คลิกคลังความคิดเห็น จากนั้น ค้นหา ค้นหาคลิกค้นหา
 4. ชี้ไปที่ความคิดเห็นที่คุณต้องการใช้และคลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
 5. ในช่องความคิดเห็น ให้วางความคิดเห็น
 6. (ไม่บังคับ) แก้ไขความคิดเห็นตามต้องการ
 7. คลิกแสดงความคิดเห็น
แก้ไขความคิดเห็นในคลังความคิดเห็น
 1. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือให้คะแนน
  • ไปที่ classroom.google.com/g/cm.
 2. ในคลังความคิดเห็น ให้ชี้ไปที่ความคิดเห็นที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้น คลิกตัวเลือกความคิดเห็น เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไข
  คลิก "แก้ไข"
 3. แก้ไขตามต้องการ แล้วคลิกบันทึก
คัดลอกความคิดเห็นในที่บันทึกความคิดเห็น
 1. เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือให้คะแนน
 2. ค้นหาความคิดเห็นที่ต้องการในคลังความคิดเห็น
 3. ในคลังความคิดเห็น ให้ชี้ไปที่ความคิดเห็น จากนั้น คลิกตัวเลือกความคิดเห็น เพิ่มเติม จากนั้น คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
  ระบบจะคัดลอกความคิดเห็นไว้ในคลิปบอร์ด
ลบความคิดเห็นจากคลังความคิดเห็น
 1. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือให้คะแนน
  • ไปที่ classroom.google.com/g/cm.
 2. ในคลังความคิดเห็น ให้ชี้ไปที่ความคิดเห็นที่คุณต้องการลบ จากนั้น คลิกตัวเลือกความคิดเห็น เพิ่มเติม จากนั้น ลบ
 3. คลิกลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน
เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว
 1. เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือให้คะแนน
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวใต้ความคิดเห็นส่วนตัว
  Add private comment<span class="goog-gtc-mt goog-gtc-from-mt-n-0">เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว</span><span class="goog-gtc-tm goog-gtc-from-tm-score-100-ice">เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว</span>
 3. ป้อนความคิดเห็น แล้วคลิกโพสต์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร