Feedback geven op opdrachten

Dit artikel is voor docenten.

In de nakijktool van Classroom kun je je leerlingen gepersonaliseerde feedback geven in elk type bestand. Je kunt reacties plaatsen in het werk van leerlingen en reacties die je het meest gebruikt opslaan in een reactieoverzicht.

Bestanden die je aan opdrachten kunt toevoegen

Leerlingen kunnen elk bestandstype als bijlage aan opdrachten toevoegen, zoals:

 • Google-documenten, -spreadsheets en -presentaties
 • Microsoft®️ Word®️-, Excel®️- of PowerPoint®️-bestanden
 • Adobe®️ PDF®️-bestanden
 • Afbeeldingsbestanden
 • TXT-bestanden
 • Videobestanden (webm, mpeg4, 3gpp, mov, avi, mpeg-ps, wmv, flv, ogg)

Werk van leerlingen bekijken

Alles openen  |  Alles sluiten

Werk van leerlingen openen
 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep and then Schoolwerk.
 3. Klik op de opdrachtand thenVraag bekijken of Opdracht bekijken.
 4. Klik links op de naam van de leerlingand theneen bestand dat de leerling heeft ingeleverd.
  Klik op de naam van de leerling
De cijfer- en inlevergeschiedenis van een opdracht bekijken

Je kunt zien hoe het cijfer voor een opdracht is gewijzigd en hoe vaak een leerling werk voor een opdracht heeft ingeleverd.

Belangrijk: Deze functie is alleen beschikbaar voor ingeleverde en nagekeken opdrachten.

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik bovenaan op Schoolwerkand thende opdrachtand thenOpdracht bekijken.
 3. Klik links op de naam van de leerling.
 4.  Klik op Geschiedenis bekijken.
  Geschiedenis bekijken

 

Schakelen tussen werk van leerlingen

Kies een optie om het werk van een andere leerling te bekijken tijdens het nakijken:

 • Klik op de pijl-omlaag "" en kies de naam van een leerling.
  Leerlingen wisselen

 • Klik op Vorige "" of Volgende "".
  Leerlingen wisselen

Feedback toevoegen

Als je dezelfde reactie voor veel leerlingen gebruikt, kun je deze opslaan om vaker te gebruiken. Het reactieoverzicht is gekoppeld aan je Google-account. Je hebt er dus op elke computer toegang toe. Leerlingen kunnen je feedback zien in de reacties nadat je hun werk hebt teruggegeven.

Reacties toevoegen aan het werk van leerlingen
 1. Open het werk van de leerling in Classroom (zie hierboven).
 2. Selecteer de tekst waarbij je een reactie wilt plaatsen en klik op Een reactie toevoegen "".
  Een reactie toevoegen
 3. Voer je reactie in en klik op Reageren.
Reacties toevoegen en opslaan om later opnieuw te gebruiken

Je kunt op twee manieren reacties toevoegen aan het reactieoverzicht.

Een bestaande reactie toevoegen aan het reactieoverzicht

 1. Open het werk van de leerling in Classroom (zie hierboven).
 2. Klik rechtsboven in het reactievak op Meer ""and thenToevoegen aan reactieoverzicht.
  Toevoegen aan opmerkingenoverzicht
 3. Breng wijzigingen aan en klik op Toevoegen.

Een reactie rechtstreeks invoeren in het reactieoverzicht

 1. Open het werk van de leerling in Classroom (zie hierboven).
 2. Klik rechts op Reactieoverzicht.
  Klik op Opmerkingenoverzicht
 3. Klik op Toevoegen aan reactieoverzicht en kies een optie:
  • Eén reactie invoeren: Voer je reactie in.
  • Meerdere reacties invoeren: Druk na elke reactie op Enter om een lijst met reacties te maken.
  • Een lijst met voorbereide reacties invoeren: Plak de lijst. Plaats elke reactie op een nieuwe regel in de voorbereide lijst.

  Klik op Zoeken

 4. Klik op Toevoegen.

Opmerking: Bekijk de instructies hieronder om een reactie in het reactieoverzicht te bewerken.

Een reactie in het reactieoverzicht zoeken en gebruiken

Je kunt op verschillende manieren reacties zoeken en gebruiken in het reactieoverzicht.

Reacties vinden met een hekje

 1. Open het werk van de leerling in Classroom (zie hierboven).
 2. Selecteer de tekst en klik op Reactie toevoegen "".
 3. Kies een optie in het reactievak:
  • Voer # in om de vijf meest gebruikte reacties te zien.
  • Voer # in en vervolgens een zoekwoord of woordgroep.
   Er worden suggesties weergegeven terwijl je tekst invoert.
   Zoeken
 4. Klik op de reactie and thenReactie.
  Klik op Reageren.

Een reactie zoeken en kopiëren

 1. Klik op Reactieoverzicht ""and thenZoeken "".

  Klik op Zoeken

 2. Voer een zoekwoord of woordgroep in.
 3. Plaats de muisaanwijzer op de reactie die je wilt gebruiken en klik op Meer ""and thenKopiëren naar klembord.
 4. Plak de reactie in het reactieveld.
 5. Breng eventueel wijzigingen aan in de reactie en klik op Reactie.
Een reactie in het reactieoverzicht bewerken

Je kunt een reactie bewerken in de nakijktool of op het web.

Een reactie bewerken vanuit het werk van een leerling

 1. Open het werk van de leerling in Classroom (zie hierboven).
 2. Klik op Reactieoverzicht.
 3. Plaats de muisaanwijzer op de reactie die je wilt bewerken en klik op Meer ""and thenBewerken.

  Klik op Bewerken

 4. Breng wijzigingen aan en klik op Opslaan.

Een reactie bewerken op het web

 1. Ga naar classroom.google.com/g/cm.
 2. Plaats de muisaanwijzer op de reactie die je wilt bewerken en klik op Meer ""and thenBewerken.
 3. Breng wijzigingen aan en klik op Opslaan.
Een reactie uit het reactieoverzicht kopiëren
 1. Open het werk van de leerling in Classroom (zie hierboven).
 2. Klik op Reactieoverzicht "".
 3. Plaats de muisaanwijzer op de reactie en klik op Meer ""and thenKopiëren naar klembord.
Een reactie uit het reactieoverzicht verwijderen

Een reactie verwijderen vanuit het werk van een leerling

 1. Open het werk van de leerling in Classroom (zie hierboven).
 2. Klik op Reactieoverzicht "".
 3. Plaats de muisaanwijzer op de reactieand thenklik op Meer ""and thenVerwijderen
 4. Klik op Verwijderen om te bevestigen.

Een reactie verwijderen via het web

 1. Ga naar classroom.google.com/g/cm.
 2. Plaats de muisaanwijzer op de reactieand thenklik op Meer ""and thenVerwijderen
 3. Klik op Verwijderen om te bevestigen.
Privéreacties toevoegen

Je kunt een privéreactie voor een leerling toevoegen. De leerling ziet de reactie als deze de teruggegeven opdracht opent en kan er dan op reageren. Als de leerling reageert op je reactie, kun je deze reactie zien en erop reageren in de nakijktool.

Belangrijk: Je kunt privéreacties niet bewerken of verwijderen nadat deze zijn gepost.

 1. Open het werk van de leerling in Classroom (zie hierboven).
 2. Klik op Beoordeling "".
  Persoonlijke reactie toevoegen
 3. Klik onder Privéreacties op Privéreactie toevoegenand thenvoer je reactie in.
 4. Klik op Posten.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?